ટાટા મેટ્રિ (મેટ્રિબ્યુઝિન 70% ડબલ્યુપી) (100 ગ્રામ)
બ્રાંડ: ટાટા રેલીસ
₹260₹315

રેટિંગ્સ

4.6
6
0
0
1
0

મુખ્ય મુદ્દા:

 • રાસાયણિક બંધારણ: મેટ્રીબ્યુઝિન 70% ડબ્લ્યુ પી
 • માત્રા: શેરડી-વાવેતર કર્યા બાદ અને ઉગ્યા પહેલાનો સમય ગાળો (400-500 ગ્રામ/એકર) ઉગ્યા પછી (300 ગ્રામ/એકર), બટાકા અને ટમેટા પાક માટે-150 ગ્રામ/એકર
 • વાપરવાની પદ્ધતિ: છંટકાવ
 • ઉપયોગીતા: મેટ્રીબ્યુઝિન બંને સાંકડા અને પહોળા પાંદડાના નિંદામણને નિયંત્રિત કરે છે.
 • સુસંગતતા: કોઈપણ કેમિકલ સાથે મિક્સ કરવું નહીં
 • વાપરવાની આવૃત્તિ: નિંદામણની સ્થિતિ અથવા નીંદણની તીવ્રતા પર આધાર રાખે છે. વધુ માહિતી માટે 'નીડ એક્સપર્ટ હેલ્પ' બટન પર ક્લિક કરો.
 • કયા પાકમાં વપરાય છે: શેરડી ,બટાકા ,ટામેટા
 • વિશેષ વર્ણન: મેટ્રીબ્યુઝિનનો ઉપયોગ વાવેતર બાદ અને ઉગવા પેહલા અને ઉગ્યા બાદ નિંદામણ તરીકે થઈ શકે છે.
 • ખાસ ટિપ્પણી: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી ફક્ત સંદર્ભ માટે છે. સંપૂર્ણ ઉત્પાદન વિગતો અને ઉપયોગ માટેના નિર્દેશો માટે હંમેશાં ઉત્પાદનના લેબલ્સ અને સાથેની પત્રિકાઓનો સંદર્ભ લો.
 • પાકની અવસ્થા: શેરડીના વેહલા વાવેતર બાદ :- વાવેતર પછી 3-5 દિવસ પછી, વાવેતર બાદ:- વાવેતર પછી 20-25 દિવસ. બટાકા અને ટમેટા માટે 2 થી 4 પાનના નિંદામણ અવસ્થાએ
 • મહત્વપૂર્ણ નોંધ: નિંદામણ 2 થી 4 પાનની અવસ્થામાં હોવું જોઈએ, મિશ્રણ માટે સ્વચ્છ પાણી લેવું. વપ્સાની સ્થિતિ હોવી જોઈએ
સંબંધિત ઉત્પાદનો