ગ્લેડીયેટર (12*8) + ટોર્ચ + ટારપ્લસ 17*24 કોમ્બો
બ્રાંડ: એગ્રોસ્ટાર હાર્ડવેર કોમ્બો
₹6599₹9699

મુખ્ય મુદ્દા:

  • કોમ્બો માં ઉપલબ્ધ ઉત્પાદન: ગ્લેડીયેટર બૅટરી પંપ (12*8) + કમાંડો રીચાર્જેબલ ટોર્ચ - CM007 + ટારપ્લસ શીટ 17*24 (તાડપત્રી) પીળા રંગની કોમ્બો
  • વિશેષ વર્ણન: પંપ - એકસમાન છંટકાવ આપે છે અને રસાયણોનો બિનજરૂરી વપરાશ ટાળે છે. ટારપ્લસ તાડપત્રી - ખેતીના દરેક કામ માટે છે ઉપયોગી