ગ્લેડીયેટર બૅટરી પંપ (12*12) + રૂટ પાવર (200 ગ્રામ) કોમ્બો
બ્રાંડ: એગ્રોસ્ટાર હાર્ડવેર કોમ્બો
₹3400₹5900

મુખ્ય મુદ્દા:

  • કોમ્બો માં ઉપલબ્ધ ઉત્પાદન: ગ્લેડીયેટર બૅટરી પંપ GL1012 (12*12) + રૂટ પાવર (200 ગ્રામ)
  • વિશેષ વર્ણન: પંપ - એકસમાન છંટકાવ આપે છે અને રસાયણોનો બિનજરૂરી વપરાશ ટાળે છે. રૂટ પાવર - માટીમાંથી પોષક દ્રવ્યોનું ગ્રહણ થઇ શકે તેથી મુળિયાની ગૌણ અને તૃતિય તબક્કાની વૃદ્ધિણે પ્રોત્સાહન આપે છે.
સંબંધિત ઉત્પાદનો