ગુંથર (નોવાલ્યુરોન 5.25% + એમામેકટીન બેન્ઝોએટ 0.9% SC) 500 મિલી
બ્રાંડ: યુપીએલ
₹949₹1150

રેટિંગ્સ

4.4
18
2
1
1
2

મુખ્ય મુદ્દા:

  • રાસાયણિક બંધારણ: નોવાલ્યુરોન 5.25% + એમામેકટીન બેન્ઝોએટ 0.9% SC
  • માત્રા: કોબીજ, મરચા, તુવેર -350 મિલી / એકર અને ડાંગર-600 મિલી પ્રતિ એકર
  • વાપરવાની પદ્ધતિ: છંટકાવ
  • ઉપયોગીતા: કોબીજ: હીરાફૂદી, ઈયળ; મરચાં: ફ્રૂટ બોરર, ઈયળ; તુવેર: ઈયળ; ડાંગર: થડ વેધક
  • સુસંગતતા: મોટાભાગના જંતુનાશકો સાથે સુસંગત
  • વાપરવાની આવૃત્તિ: રોગ-જીવાત ની તીવ્રતા પર આધારીત છે.
  • કયા પાકમાં વપરાય છે: કોબીજ, મરચા, તુવેર, ચોખા
  • વિશેષ વર્ણન: ગુંથર જીવાતો પર ડબલ એટેક કરીને પાકની ઉપજને સુરક્ષિત કરે છે.
  • ખાસ ટિપ્પણી: અહીં આપેલી માહિતી ફક્ત સંદર્ભ માટે છે અને તે ફક્ત જમીનના પ્રકાર અને આબોહવાની સ્થિતિ પર આધારિત છે. સંપૂર્ણ ઉત્પાદન વિગતો અને ઉપયોગ માટેના નિર્દેશો માટે હંમેશાં ઉત્પાદનના લેબલ્સ અને સાથેની પત્રિકાઓનો સંદર્ભ લો.
સંબંધિત ઉત્પાદનો