કોરોમંડલ ગ્રોમાર 0:0:50 (1 કિગ્રા)
બ્રાંડ: કોરોમેંડલ
₹149₹155

મુખ્ય મુદ્દા:

  • રાસાયણિક બંધારણ: સલ્ફેટ ઓફ પોટાશ (K2O - 50%, સલ્ફર - 17.5%)
  • માત્રા: છંટકાવ માટે 75 ગ્રામ (15 લીટર) પંપ અથવા ડ્રિપ દ્વારા એકર દીઠ 5 કિલોગ્રામ ઉપયોગી છે.
  • વાપરવાની પદ્ધતિ: છંટકાવ અને પિયત સાથે
  • ઉપયોગીતા: ફળની ગુણવત્તા, સારા ફળનું વજન, ફળનો રંગ, ચમક વગેરે સુધારે છે.
  • સુસંગતતા: મોટાભાગના રાસાયણિક સાથે સુસંગત. કેલ્શિયમ સાથે ઉપયોગ કરવો નહીં.
  • વાપરવાની આવૃત્તિ: 3 થી 4 વખત
  • કયા પાકમાં વપરાય છે: બધા પાકો
  • વિશેષ વર્ણન: તેમાં સલ્ફર છે જે સુગર કન્ટેન્ટ ઉપરાંત ફળોના ગુણવત્તામાં સુધારો કરવામાં મદદ કરે છે
  • ખાસ ટિપ્પણી: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી ફક્ત સંદર્ભ માટે છે. સંપૂર્ણ ઉત્પાદન વિગતો અને ઉપયોગ માટેના નિર્દેશો માટે હંમેશાં ઉત્પાદનના લેબલ્સ અને સાથેની પત્રિકાઓનો સંદર્ભ લો.
સંબંધિત ઉત્પાદનો
પ્રોન્ટો (75 ગ્રામ)
₹360₹425
પેજર (ડાયાફેનથ્યુંરોન 50% ડબ્લ્યુપી) 1 કિલો
₹2000₹2905
કોરોમંડલ ગ્રોમાર 0:0:50 (1 કિગ્રા)
₹149₹155
કોરોમંડલ ગ્રોમાર 13:0:45 (1 કિગ્રા)
₹164₹212
કોન્ફીડોર સુપર (ઇમીડેકલોપ્રીડ 30.5% SC) 250 મિલી
₹1225₹1560
યુ પી એલ - ઉલાલા - 500 ગ્રામ
₹4389₹6350
તાકત (હેક્સાકોનાઝોલ 5% + કેપ્ટન 70% ડબલ્યુપી) 500 ગ્રામ
₹649₹680
માણિક (250 ગ્રામ)
₹425₹560
ધાનુકા-ધાનુકોપ 50% ડબ્લ્યુપી (કોપર ઓક્સીક્લોરાઈડ) 500 ગ્રામ
₹349₹545
નુટ્રી પ્રો બોરોન 20 % - 1 કિગ્રા
₹335₹430
ટાટા બહાર - 1 લીટર
₹799₹1025
નુટ્રી પ્રો બોરોન 20 % - 500 ગ્રામ
₹185₹250
બેયર નેટિવો (ટેબ્યુકોનાઝોલ 50% + ટ્રાઇફ્લોક્સિસ્ટ્રોબિન 25% ડબલ્યુજી)100 ગ્રામ
₹809₹1050
ડાઉ ડેલિગેટ (સ્પિનેટોરમ 11.7% SC)180 મિલી
₹2099₹2124
યુ પી એલ - સાફ - 1 કિગ્રા
₹609₹750
કોન્સ્ટા (ફિપ્રોનીલ 40% + ઇમિડાક્લોપ્રીડ 40%) 40 ગ્રામ
₹459₹620
બેયર ઓબેરોન (સ્પિરોમેસિફેન 240 એસસી 22.9% ડબ્લ્યુ/ડબ્લ્યુ) 100 મિલી
₹500₹650
પાવર જેલ- પાક પોષણ (500 ગ્રામ )
₹399₹650
ધાનુકા-ધાનુસ્ટીન 50% ડબ્લ્યુપી (કાર્બેનડાઝીમ) 500 ગ્રામ
₹330₹430
સિન્જેન્ટા અલિકા (થાઈઓમેથોકઝામ 12.6% + લેમડાસાયલોથ્રિન 9.5% ઝેડ સી) 200 મિલી
₹585₹620
X
એગ્રોસ્ટાર ને પસંદ કરવા બદલ આભાર!
મોબાઈલ નંબર*
પૂરું નામ
કૂપન
તમે પસંદ કરેલ ઉત્પાદન કોરોમંડલ ગ્રોમાર 0:0:50 (1 કિગ્રા) અને સૂચવેલ કિંમત ફક્ત ગુજરાત માટે લાગુ પડે છે. જો તમે ગુજરાત ના નથી તો કૃપા કરીને સબમિટ કરતા પહેલા તમારું સાચું રાજ્ય પસંદ કરો.
‘સબમિટ કરો’ પર ક્લિક કરીને, તમે તમારી માહિતી એગ્રોસ્ટારને મોકલવા માટે સંમત થાઓ છો. જે લાગુ કાયદા મુજબ તેનો ઉપયોગ કરી શકે છે.એગ્રોસ્ટાર શરતો
એગ્રોસ્ટાર માંથી પ્રોડક્ટ ખરીદવાની બીજી રીત
અમારી એપ ડાઉનલોડ કરો
હમણાં જ એગ્રી-ડોક્ટર સાથે વાત કરો
હમણાં જ ફોન કરો