ક્રુઝર (થાઇમેથોક્સમ 25% ડબલ્યુજી) 5 ગ્રામ
બ્રાંડ: પાવરગ્રો
₹21₹25

રેટિંગ્સ

4.3
234
39
28
12
25

મુખ્ય મુદ્દા:

  • રાસાયણિક બંધારણ: થાયોમીથોક્ઝામ 25% ડબ્લ્યુ જી
  • માત્રા: ડાંગર , કપાસ (લીલી પોપટી , મોલો , થ્રિપ્સ), ભીંડા , કેરી, સરસવ, ચા, લીંબુ, બટાકા (સ્પ્રે): 40 ગ્રામ / એકર; કપાસ (સફેદ ફ્લાય), ટમેટા, રીંગણ, બટેટા (સ્લોટ): એકર દીઠ 80૦ ગ્રામ, ઘઉં: એકર દીઠ 20 ગ્રામ.
  • વાપરવાની પદ્ધતિ: છંટકાવ ,ડ્રેનચિંગ
  • ઉપયોગીતા: ડાંગર : ગાભમારાની ઈયળ, ગોલ મીંજ, પાન વાળનારી ઈયળ, તીતઘોડા, કંટીના ચુસીયા, થ્રિપ્સ; કપાસ: લીલી પોપટી ,મોલો મશી , થ્રિપ્સ, સફેદ મશી ; ભીંડા :લીલી પોપટી , મોલો માશી , સફેદ માખી; કેરી: હોપર; ઘઉં: મોલો મશી ; રાયડો:મોલો મશી ; ટામેટાં: સફેદ માખી; રીંગણ: સફેદ માખી; બટાટા: મોલો મશી ; સાઇટ્રસ: સાયલા
  • સુસંગતતા: તે સામાન્ય રીતે ઉપયોગમાં લેવાતા પેસ્ટિસાઇડ્સ સાથે સુસંગત છે. અન્ય અણુઓ સાથે જોડાણમાં ઉપયોગ કરતા પહેલા શારીરિક સુસંગતતા પરીક્ષણ કરવાની સલાહ આપવામાં આવે છે.
  • અસરનો સમયગાળો: કપાસ: 21 દિવસ;આંબા: 30 દિવસ;ભીંડા ; ટામેટા: 5 દિવસ;રીંગણ : 3 દિવસ
  • વાપરવાની આવૃત્તિ: જંતુના ઉપદ્રવ અથવા રોગની તીવ્રતા પર આધારીત છે.
  • કયા પાકમાં વપરાય છે: ચોખા, કપાસ,ભીંડા, આંબો, ઘઉં,રાયડો, ટામેટા, રીંગણ, ચા, બટેટા, લીંબુ
  • વિશેષ વર્ણન: પેટ અને સંપર્ક ક્રિયા ધરાવતા બ્રોડ સ્પેક્ટ્રમ પ્રણાલીગત જંતુનાશક.
  • ખાસ ટિપ્પણી: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી ફક્ત સંદર્ભ માટે છે. સંપૂર્ણ ઉત્પાદન વિગતો અને ઉપયોગ માટેના નિર્દેશો માટે હંમેશાં ઉત્પાદનના લેબલ્સ અને સાથેની પત્રિકાઓનો સંદર્ભ લો.
સંબંધિત ઉત્પાદનો