કોરોમંડલ ગ્રોમાર 0:0:50 (1 કિગ્રા)
બ્રાંડ: કોરોમેંડલ
₹149₹155

રેટિંગ્સ

4.3
24
7
4
3
1

મુખ્ય મુદ્દા:

  • રાસાયણિક બંધારણ: સલ્ફેટ ઓફ પોટાશ ( પોટાશ- 50 %, સલ્ફર- 17.5 % )
  • માત્રા: છંટકાવ- 75 ગ્રામ/ 15 લીટર અથવા જમીનમાં ડ્રિપમાં 5 કિગ્રા/એકર
  • વાપરવાની પદ્ધતિ: છંટકાવ અથવા જમીનમાં
  • ઉપયોગીતા: ફળની ક્વોલિટીમાં, ફળનું વજન, ફળનો રંગ અને ચમકમાં સુધારો કરે,
  • સુસંગતતા: મોટાભાગના રાસાયણિક સાથે સુસંગત. કેલ્શિયમ પ્રોડક્ટ સાથે ભળશો નહીં.
  • વાપરવાની આવૃત્તિ: 3 થી 4વાર
  • કયા પાકમાં વપરાય છે: બધા પાકો
  • વિશેષ વર્ણન: તેમાં સલ્ફર હોય છે જે સુગર કન્ટેન્ટ ઉપરાંત ફળોના શેલ્ફ લાઇફને સુધારવામાં મદદ કરે છે