કોન્ટાફ (હેક્સાકોનાઝોલ 5% ઇસી) 1 લીટર
બ્રાંડ: ટાટા રેલીસ
₹560₹651

મુખ્ય મુદ્દા:

  • રાસાયણિક બંધારણ: હેક્સાકોનાઝોલ 5% ઇસી
  • માત્રા: 30 મિલી / પંપ (15 એલ) અથવા 300 મિલી / એકર
  • વાપરવાની પદ્ધતિ: છંટકાવ
  • ઉપયોગીતા: ડાંગર - પછાતરો સુકારો , દ્રાક્ષ અને કેરી - ભૂકી છરો, મગફળી - પાનના ટીક્કા, સોયાબીન - ગેરુ
  • સુસંગતતા: મોટાભાગના રસાયણો સાથે સુસંગત
  • વાપરવાની આવૃત્તિ: જંતુના ઉપદ્રવ અથવા રોગની તીવ્રતા પર આધારીત છે.
  • કયા પાકમાં વપરાય છે: ડાંગર, દ્રાક્ષ, કેરી,મગફળી, સોયાબીન
  • વિશેષ વર્ણન: કોન્ટેફ એ 5% ઇસી એક ઉત્તમ ફૂગનાશક છે, જે ડાંગર માં અંગારિયોં અને તમામ પ્રકારના પાનના ટપકા અને દ્રાક્ષ, મરચાં જેવા પાકના ભુકીછારો સામે ખૂબ અસરકારક છે.
  • ખાસ ટિપ્પણી: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી ફક્ત સંદર્ભ માટે છે. સંપૂર્ણ ઉત્પાદન વિગતો અને ઉપયોગ માટેના નિર્દેશો માટે હંમેશાં ઉત્પાદનના લેબલ્સ અને સાથેની પત્રિકાઓનો સંદર્ભ લો.
સંબંધિત ઉત્પાદનો