ક્ષમા કરશો, આ લેખ તમે પસંદ કરેલ ભાષામાં ઉપલબ્ધ નથી.
એગ્રી શોપ ટૂંક સમયમાં તમારા રાજ્યમાં ઉપલબ્ધ થશે.
  તમારી વિનંતી સફળતાપૂર્વક મોકલવામાં આવી છે
કિલ- એક્સ (થાયોમેથોક્ષામ 12.6% +લેમડા સાયહેલોથ્રીન 9.5% ઝેડસી ) 200 મી.લી.
200 gm
બ્રાંડ: પાવરગ્રો
₹525₹700
મુખ્ય મુદ્દા:
  • રાસાયણિક બંધારણ: થાયોમેથોક્ષામ 12.6% +લેમડા સાયહેલોથ્રીન 9.5% ઝેડસી
  • માત્રા: 80 મિલી/એકર
  • વાપરવાની પદ્ધતિ: છંટકાવ
  • ઉપયોગીતા: મોલો મશી, તડતડિયા, થ્રિપ્સ. થડ વેધક, પાન ખાનાર ઈયળ, ફળ છેદક, ગુલાબી ઈયળ, લીફ હોપર, શાઠા ની માખી, ગર્ડલ બીટલ, સફેદ માખી, મોસ્કીટો બગ, શીંગ કોરી ખાનાર ઈયળ,
  • સુસંગતતા: સામાન્ય રીતે ઉપયોગમાં લેવામાં આવતી ફૂગનાશકો સાથે સુસંગતતા
  • વાપરવાની આવૃત્તિ: રોગ-જીવાત ની તીવ્રતા પર આધારીત છે.
  • કયા પાકમાં વપરાય છે: કપાસ, મકાઈ, મગફળી, સોયાબીન, મરચાં, ચા
  • વિશેષ વર્ણન: પાકના તમામ તબક્કા માટે ઉત્તમ ઉત્પાદન કે જે બ્રોડ સ્પેક્ટ્રમ રસ ચૂસક જીવાત તેમજ ચાવીને ખાનાર જીવાત ને નિયંત્રિત કરે છે. પાક ની વધુ શાખાઓ તેમજ પાંદડાને લીલોતરી રાખવાનું કામ કરે છે.
  • ખાસ ટિપ્પણી: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી ફક્ત સંદર્ભ માટે છે. સંપૂર્ણ ઉત્પાદન વિગતો અને ઉપયોગ માટેના નિર્દેશો માટે હંમેશાં ઉત્પાદનના લેબલ્સ અને સાથેની પત્રિકાઓનો સંદર્ભ લો.
સંબંધિત ઉત્પાદનો
યુ પી એલ - લાન્સર ગોલ્ડ - 1000 ગ્રામ
₹845₹875
બેયર કોન્ફીડોર (ઇમિડાક્લોપ્રિડ 17.8% ડબલ્યુ / ડબલ્યુ) 250 મિલી
₹750₹980
બેયર સોલોમન (સાયફલ્યુથ્રિન + ઇમિડાક્લોપ્રિડ)1 લિટર
₹2750₹3250
કોન્ફીડોર સુપર (ઇમીડેકલોપ્રીડ 30.5% SC) 250 મિલી
₹1225₹1560
માણિક (250 ગ્રામ)
₹425₹560
કોન્સ્ટા (ફિપ્રોનીલ 40% + ઇમિડાક્લોપ્રીડ 40%) 40 ગ્રામ
₹450₹620
માણિક (એસીટામીપ્રીડ 20% SP) 100 ગ્રામ
₹195₹235
ધાનુકા- મેડિયા એસ. એલ. (100 મિલી)
₹155₹186
યુ પી એલ - લાન્સર ગોલ્ડ - 1000 ગ્રામ
₹845₹1025
મેન્ટો (ઇમિડાક્લોપ્રીડ 70% ડબલ્યુજી) 75 ગ્રામ
₹325₹520
એગ્રોસ્ટાર ગોલ્ડ લાઈવ
₹1999₹3000
મેડ્રિડ (એસીટામાપ્રીડ 20% એસપી) 100 ગ્રામ
₹160₹240
કોન્સ્ટા (ફિપ્રોનીલ 40% + ઇમિડાક્લોપ્રીડ 40%) 100 ગ્રામ
₹970₹1400
મેન્ટો (ઇમિડાક્લોપ્રીડ 70% ડબલ્યુજી) 75 ગ્રામ
₹325₹520
X
એગ્રોસ્ટાર ને પસંદ કરવા બદલ આભાર!
કૃપા કરીને અમને તમારો નંબર આપો! અમારી ટીમ તમને કોલ કરીને તમારા ઓર્ડરની પુષ્ટિ કરશે.
મોબાઈલ નંબર*
પૂરું નામ
રાજ્ય:*
‘સબમિટ કરો’ પર ક્લિક કરીને, તમે તમારી માહિતી એગ્રોસ્ટારને મોકલવા માટે સંમત થાઓ છો. જે લાગુ કાયદા મુજબ તેનો ઉપયોગ કરી શકે છે.એગ્રોસ્ટાર શરતો
એગ્રોસ્ટાર માંથી પ્રોડક્ટ ખરીદવાની બીજી રીત
અમારી એપ ડાઉનલોડ કરો
હમણાં જ એગ્રી-ડોક્ટર સાથે વાત કરો
હમણાં જ ફોન કરો