તમારી વિનંતી સફળતાપૂર્વક મોકલવામાં આવી છે
કાસુ - બી ૩L ( કસુગામાયસીન) 250 મીલી
બ્રાંડ: ધાનુકા
₹280₹338
મુખ્ય મુદ્દા:
  • રાસાયણિક બંધારણ: કસુગામાયસીન 3% એસ લ
  • માત્રા: 400-600 મિલી અથવા 30-40 મિલી/પંપ
  • વાપરવાની પદ્ધતિ: છંટકાવ
  • ઉપયોગીતા: કપાસ: પાંદડા પર ડાઘા, શાકભાજી: બેક્ટેરિયાથી થતો બ્લાઈટ, ડાંગર: બેક્ટેરિયાથી થતો બ્લાઈટ
  • સુસંગતતા: ખૂબજ ક્ષારીય/અમ્લ રસાયણો સીવાય છંટકાવ ના લગભગ બધા જંતુનાશકો સાથે સુસંગત
  • અસરનો સમયગાળો: 10 દિવસ
  • વાપરવાની આવૃત્તિ: જીવાત ના ઉપદ્રુવ અને રોગની તીવ્રતા પર આધાર રાખે છે .
  • કયા પાકમાં વપરાય છે: ચોખા
  • વિશેષ વર્ણન: પાક, માણસો, પશુઓ અને ખેડૂત મિત્ર કીટકો માટે સુરક્ષિત છે.
સંબંધિત ઉત્પાદનો
પ્રોન્ટો (75 ગ્રામ)
₹360₹425
યુ પી એલ - ઉલાલા - 500 ગ્રામ
₹4249₹6350
પેજર (ડાયાફેનથ્યુંરોન 50% ડબ્લ્યુપી) 1 કિલો
₹2000₹2905
MH-પ્રોકિસાન ગ્રેડ 2 (500 ગ્રામ)
₹660₹730
ટાટા MANIK (એસીટામાપ્રિડ 20% એસ.પી.) (250 ગ્રામ)
₹425₹560
યુ પી એલ - ઉલાલા - 500 ગ્રામ
₹4249₹6350
સુમિટોમો હોશી જીએ 0.001% ૧ લી
₹650₹900
ધાનુકા - અરેવા - 1 કિગ્રા
₹1099₹1601
કોન્સ્ટા (ફિપ્રોનીલ 40% + ઇમિડાક્લોપ્રીડ 40%) 40 ગ્રામ
₹459₹620
ગોદરેજ વિપુલ બુસ્ટર 1000 મિલી
₹475₹700
કોન્ફીડોર સુપર (ઇમીડેકલોપ્રીડ 30.5% SC) 250 મિલી
₹1225₹1560
ધાનુકા-ધાનુકોપ 50% ડબ્લ્યુપી (કોપર ઓક્સીક્લોરાઈડ) 500 ગ્રામ
₹349₹545
યુ પી એલ - સાફ - 1000 ગ્રામ
₹609₹750
બેયર ઓબેરોન (સ્પિરોમેસિફેન 240 એસસી 22.9% ડબ્લ્યુ/ડબ્લ્યુ) 100 મિલી
₹500₹650
સિન્જેન્ટા અલિકા (થાઈઓમેથોકઝામ 12.6% + લેમડાસાયલોથ્રિન 9.5% ઝેડ સી) 200 મિલી
₹585₹620
એગ્રોસ્ટાર ગોલ્ડ લાઈવ
₹1999₹3000
માણિક (250 ગ્રામ)
₹425₹560
ધાનુકા-ધાનુકોપ 50% ડબ્લ્યુપી (કોપર ઓક્સીક્લોરાઈડ) 500 ગ્રામ
₹349₹405
ધાનુકા - અરેવા - 1 કિગ્રા
₹1099₹1601
સ્ટેલર (ઝીબ્રાલીક એસિડ 0.001%) 1000 મિલી
₹480₹885
પાવર જેલ (ક્રોપ ન્યુટ્રીએન્ટ) (500 ગ્રામ)
₹399₹650
ન્યુટ્રિપ્રો 20% બોરોન 1 કિ.ગ્રા.
₹335₹430
હ્યુમિક પાવર એડવાન્સ પાવડર (95% હ્યુમિક એસિડ) (250 ગ્રામ)
₹349₹500
યુ પી એલ - સાફ - 1 કિગ્રા
₹609₹750
X
એગ્રોસ્ટાર ને પસંદ કરવા બદલ આભાર!
કૃપા કરીને અમને તમારો નંબર આપો! અમારી ટીમ તમને કોલ કરીને તમારા ઓર્ડરની પુષ્ટિ કરશે.
મોબાઈલ નંબર*
પૂરું નામ
રાજ્ય:*
કૂપન
‘સબમિટ કરો’ પર ક્લિક કરીને, તમે તમારી માહિતી એગ્રોસ્ટારને મોકલવા માટે સંમત થાઓ છો. જે લાગુ કાયદા મુજબ તેનો ઉપયોગ કરી શકે છે.એગ્રોસ્ટાર શરતો
એગ્રોસ્ટાર માંથી પ્રોડક્ટ ખરીદવાની બીજી રીત
અમારી એપ ડાઉનલોડ કરો
હમણાં જ એગ્રી-ડોક્ટર સાથે વાત કરો
હમણાં જ ફોન કરો