કાસુ - બી 3 એલ (કસુગામાઇસિન ) 1 લીટર
બ્રાંડ: ધાનુકા
₹1000₹1178

રેટિંગ્સ

4.3
14
7
2
1
1

મુખ્ય મુદ્દા:

  • રાસાયણિક બંધારણ: કાસુગામાઇસિન 3% એસ એલ
  • માત્રા: ડાંગર -400-600 મિલી, ટામેટા -40-500 મિલી / એકર
  • વાપરવાની પદ્ધતિ: છંટકાવ
  • ઉપયોગીતા: કપાસ: પાનના ટપકા, શાકભાજી: વિષાણુ જન્ય સુકારો, ડાંગર: વિષાણુ જન્ય સુકારો
  • સુસંગતતા: ખૂબ જ આલ્કલાઇન ઉત્પાદનો સિવાય મોટાભાગના ફૂગનાશકો અને જંતુનાશકો સાથે સુસંગત છે
  • અસરનો સમયગાળો: 10 દિવસ
  • વાપરવાની આવૃત્તિ: જંતુના ઉપદ્રવ અથવા રોગની તીવ્રતા પર આધારીત છે.
  • કયા પાકમાં વપરાય છે: ડાંગર, ટામેટા
  • વિશેષ વર્ણન: તે પાક, મનુષ્ય, પ્રાણીઓ અને પેરાસિટોઇડ્સ અને શિકારી માટે સલામત છે.
  • ખાસ ટિપ્પણી: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી ફક્ત સંદર્ભ માટે છે. સંપૂર્ણ ઉત્પાદન વિગતો અને ઉપયોગ માટેના નિર્દેશો માટે હંમેશાં ઉત્પાદનના લેબલ્સ અને સાથેની પત્રિકાઓનો સંદર્ભ લો.
સંબંધિત ઉત્પાદનો
ટાટા માનીક (એસેટામિપ્રિડ 20% એસપી) (250 ગ્રામ)
₹425₹560
ધાનૂકોપ 50% ડબલ્યુપી (કોપર ઓક્સીક્લોરાઇડ) 500 ગ્રામ
₹399₹545
પાવર જેલ- પાક પોષણ (500 ગ્રામ )
₹399₹650
સ્ટેલર ( જીબ્રેલીક એસિડ 0.001 %) 1 લીટર
₹480₹885
બાયર કોન્ફીડોર સુપર (ઇમીડાક્લોપ્રિડ 30.5% એસસી) 250 મિલી
₹1225₹1560
અરેવા 25% ડબલ્યુજી (થાઇમીથોક્સમ 25% ડબલ્યુજી) 1 કિગ્રા
₹1099₹1601
બાયર ઓબેરોન (સ્પિરઓમેસિફેન 240 એસસી 22.9% ડબલ્યુ / ડબલ્યુ) 100 મિલી
₹500₹650
કોન્સ્ટા (ફિપ્રોનિલ 40% + ઇમિડાકલોપ્રિડ 40%) 40 ગ્રામ
₹459₹620
પ્રોકિસાન ગ્રેડ 2 ( 500 ગ્રામ)
₹819₹945
હ્યુમિક પાવર એડવાન્સ પાવડર 95 % (250 ગ્રામ)
₹349₹500
સિંજેન્ટા અલિકા (થાયોમેથોક્સમ 12.6% + લેમ્બડાસિહાલોથ્રિન 9.5% ઝેડ સીસી) 200 મી.લી.
₹585₹620
નુટ્રી પ્રો બોરોન 20 % - 1 કિગ્રા
₹335₹430
સુમીટોમો હોસી GA 0.001 % 1 લીટર
₹650₹900