કાલા મોટી ( 1 કિગ્રા)
બ્રાંડ: સુપર સેરો
₹250₹370

રેટિંગ્સ

4.5
25
3
4
2
0

મુખ્ય મુદ્દા:

  • રાસાયણિક બંધારણ: 60 % હ્યુમિક એસિડ
  • માત્રા: 2 કિલો/એકર
  • વાપરવાની પદ્ધતિ: જમીનમાં
  • ઉપયોગીતા: મૂળના સારા વિકાસ માટે
  • સુસંગતતા: બધા ખાતરો સાથે સુસંગત
  • અસરનો સમયગાળો: 120 દિવસ
  • વાપરવાની આવૃત્તિ: 1 વાર
  • કયા પાકમાં વપરાય છે: બધા પાકો
  • વિશેષ વર્ણન: મૂળના વિકાસ માટે
સંબંધિત ઉત્પાદનો