ઇસ્ટ વેસ્ટ કારેલાં પાલી (50 ગ્રામ) બીજ
બ્રાંડ: ઇસ્ટ વેસ્ટ બીજ
₹550₹749

રેટિંગ્સ

4.7
8
3
0
0
0

અન્ય મુદ્દા

  • વાવણીનું ઊંડાણ:બીજ માટે 1 સે.મી.
  • પાકનો સમયગાળો:50 થી 55 દિવસ
  • ફળાઉનો પ્રકાર:એકાંકી

ઉત્પાદન હાઇલાઇટ્સ

વાવણીની ઋતુખરીફ અને ઉનાળો
વાવણીની પધ્ધતિથાણીને
વાવણીનું અંતરબે ચાસ વચ્ચે: 6 થી 8 ફૂટ, બે છોડ વચ્ચે: 1 ફૂટ
વિશેષ વર્ણનએકસમાન આકાર અને ફળની સારી ગુણવત્તા
ખાસ ટિપ્પણીઅહીં આપેલી માહિતી ફક્ત સંદર્ભ માટે છે અને તે ફક્ત જમીનના પ્રકાર અને આબોહવાની સ્થિતિ પર આધારિત છે. સંપૂર્ણ ઉત્પાદન વિગતો અને ઉપયોગ માટેના નિર્દેશો માટે હંમેશાં ઉત્પાદનના લેબલ્સ અને સાથેની પત્રિકાઓનો સંદર્ભ લો.
વાવણીનું ઊંડાણબીજ માટે 1 સે.મી.
પાકનો સમયગાળો50 થી 55 દિવસ
ફળાઉનો પ્રકારએકાંકી

મુખ્ય મુદ્દા:

  • વાવણીની ઋતુ: ખરીફ અને ઉનાળો
  • વાવણીની પધ્ધતિ: થાણીને
  • વાવણીનું અંતર: બે ચાસ વચ્ચે: 6 થી 8 ફૂટ, બે છોડ વચ્ચે: 1 ફૂટ
  • વિશેષ વર્ણન: એકસમાન આકાર અને ફળની સારી ગુણવત્તા
  • ખાસ ટિપ્પણી: અહીં આપેલી માહિતી ફક્ત સંદર્ભ માટે છે અને તે ફક્ત જમીનના પ્રકાર અને આબોહવાની સ્થિતિ પર આધારિત છે. સંપૂર્ણ ઉત્પાદન વિગતો અને ઉપયોગ માટેના નિર્દેશો માટે હંમેશાં ઉત્પાદનના લેબલ્સ અને સાથેની પત્રિકાઓનો સંદર્ભ લો.
સંબંધિત ઉત્પાદનો
એસ્કેન હાયવેજ નૂર-હાયબ્રીડ કારેલા (50 ગ્રામ) બીયારણ
₹500₹570
એક્સેન હાઇવેજ રાજધાની - હાયબ્રીડ ભીંડા (500 ગ્રામ) બીજ
₹1650₹2625
એક્સેન હાઇવેજ સુલ્તાન -હાયબ્રીડ ભીંડા (500 ગ્રામ) બીજ
₹1600₹1813
મખ્ખન ગ્રાસ - 1 કિલો
₹600₹600
કલાઉસ ચંપા ભીંડા (250 ગ્રામ) બીજ
₹1000₹1450
ઈસ્ટ વેસ્ટ ડુંગળી પ્રેમા (500 ગ્રામ) બીજ
₹1525₹1680
ઇસ્ટ વેસ્ટ હાયબ્રીડ સ્વીટ કોર્ન ગોલ્ડન કોબ (500 ગ્રામ) બીજ
₹1175₹1610
ઇસ્ટ વેસ્ટ-નાઝિયા કાકડી 800 બીજ
₹575₹771
એફ 1 મેક્સ તડબૂચ (1000 બીજ) બીજ
₹1800₹2425
ગોલ્ડકિંગ એ૧ તલ બીજ (500 ગ્રામ)
₹195₹350
ગોલ્ડકિંગ એ1 અડદ બીજ (1 કિલો)
₹225₹358
ગોલ્ડકિંગ - ચેમ્પિયન બાજરા બીજ (1.5 કિલો)
₹350₹550
ગોલ્ડકિંગ પાવર 11 ગમ ગુવાર (2 કિલો) બીજ
₹270₹308
ઇન્ડો અમેરિકન કારેલા ઇન્દમ કોહિનૂર (50 ગ્રામ) બીજ
₹450₹680
ઇન્ડો અમેરિકન તરબૂચ પતેગ્રા(25 ગ્રામ) બીયારણ
₹210₹400
કળશ - મેલોડી તરબૂચ 50 ગ્રામ બીજ
₹1375₹2400
કાવેરી મકાઈ K-50 (પીળી) (4 કિલો) બીજ
₹1250₹1600
કાવેરી મકાઈ પીળી બીજ KMH 218+ (4 કિલો) બીજ
₹875₹1050
મહિકો 8 (એમએચબીજી-8) દૂધી (50 ગ્રામ) બિયારણ
₹200₹342
મહિકો વરદ (MGH-4) દુધી (50ગ્રામ) બિયારણ
₹225₹330