ક્ષમા કરશો, આ લેખ તમે પસંદ કરેલ ભાષામાં ઉપલબ્ધ નથી.
એગ્રી શોપ ટૂંક સમયમાં તમારા રાજ્યમાં ઉપલબ્ધ થશે.
  તમારી વિનંતી સફળતાપૂર્વક મોકલવામાં આવી છે
ઇન્ડોફિલ એમ-45 (મેન્કોઝેબ) 1 કિગ્રા
1000 gm
બ્રાંડ: ઇન્ડોફિલ
₹290₹440
મુખ્ય મુદ્દા:
  • રાસાયણિક બંધારણ: મેંકોઝેબ 75% ડબ્લ્યુપી
  • માત્રા: 45 ગ્રામ/પંપ અથવા 600-800 ગ્રામ/એકર
  • વાપરવાની પદ્ધતિ: છંટકાવ
  • ઉપયોગીતા: પાંદડા પર, નર્સરીમાં છંટકાવ માટે અને ઘણા પાકોના બીજ ઉપચાર માટે વ્યાપક રીતે વપરાય છે.
  • સુસંગતતા: ક્ષારીય પદાર્થો સિવાય તમામ સામાન્ય જંતુનાશકો સાથે સુસંગત છે.
  • અસરનો સમયગાળો: 10 દિવસ
  • વાપરવાની આવૃત્તિ: જીવાત ના ઉપદ્રુવ અને રોગની તીવ્રતા પર આધાર રાખે છે .
  • કયા પાકમાં વપરાય છે: ઘઉં, મકાઈ, ડાંગર, જુવાર, બટાકા, ટામેટા, મરચી, ડુંગળી, ફ્લાવર, મગફળી, દ્રાક્ષ, જામફળ, કેળા, સફરજન, જીરું
  • વિશેષ વર્ણન: રોગોનું નિયંત્રણ કરવાની સાથે, પાકને મેન્ગેનીઝ અને ઝીંક જેવા પોષક તત્વો પુરા પાડે છે.
સંબંધિત ઉત્પાદનો
પેજર (ડાયાફેનથ્યુંરોન 50% ડબ્લ્યુપી) 1 કિલો
₹2000₹2905
યુ પી એલ - ઉલાલા - 500 ગ્રામ
₹4210₹6350
યુ પી એલ - ઉલાલા - 250 ગ્રામ
₹2135₹3200
ધાનુકા - પેજર 500 ગ્રામ
₹1050₹1505
ધાનુકા - પેજર - 250 ગ્રામ
₹590₹801
યુ પી એલ - ઉલાલા - (250 ગ્રામ)
₹2135₹3200
યુ પી એલ - ઉલાલા - 30 ગ્રામ
₹300₹405
ધાનુકા - અરેવા - 1 કિગ્રા
₹1060₹1601
ધાનુકા - અરેવા - 1 કિગ્રા
₹1060₹1601
ટાટા MANIK (એસીટામાપ્રિડ 20% એસ.પી.) (250 ગ્રામ)
₹425₹560
ધાનુકા - પેજર - 500 ગ્રામ
₹1050₹1505
યુ પી એલ - ઉલાલા (150 ગ્રામ)
₹1400₹1713
યુ પી એલ - ઉલાલા (60 ગ્રામ)
₹475₹780
ધાનુકા - પેજર - 250 ગ્રામ
₹590₹801
ઈદ પેરી - નીમઝલ (એઝાડિરાક્ટિન 10000 પીપીએમ) 250 મિલી
₹545₹550
સુમિટોમો હોશી જીએ 0.001% 500 મિલી
₹325₹480
ધાનુકા - અરેવા - 250 ગ્રામ
₹340₹467
યુ પી એલ - ઉલાલા - (250 ગ્રામ)
₹2135₹3200
યુ પી એલ - ઉલાલા - 60 ગ્રામ
₹475₹696
કોન્ફીડોર સુપર (ઇમીડેકલોપ્રીડ 30.5% SC) 250 મિલી
₹1260₹1560
યુ પી એલ - ઉલાલા - 500 ગ્રામ
₹4210₹6350
યુપીએલ - ઉલાલા (150 ગ્રામ)
₹1400₹1935
યુ પી એલ - ઉલાલા - 60 ગ્રામ
₹575₹780
ધાનુકા - અરેવા - 250 ગ્રામ
₹340₹467
ગોદરેજ વિપુલ બુસ્ટર 1000 મિલી
₹475₹700
યુ પી એલ - ઉલાલા - 30 ગ્રામ
₹300₹405
સ્ટેલર (ઝીબ્રાલીક એસિડ 0.001%) 1000 મિલી
₹480₹885
ઈકોનીમ પ્લસ ૧૦૦ મિલી
₹230₹275
ધાનુકા - અરેવા 500 ગ્રામ
₹620₹885
માણિક (100 ગ્રામ)
₹195₹205
ગ્લેડીયેટર બૅટરી પંપ GL10121 (2 ઇન 1)
₹3300₹5500
બેયર ઓબેરોન (સ્પિરોમેસિફેન 240 એસસી 22.9% ડબ્લ્યુ/ડબ્લ્યુ) 100 મિલી
₹500₹650
ધાનુકા અરેવા - 250 ગ્રામ
₹340₹467
સિન્જેન્ટા અલિકા (થાઈઓમેથોકઝામ 12.6% + લેમડાસાયલોથ્રિન 9.5% ઝેડ સી) 200 મિલી
₹585₹620
ધાનુકા અરેવા - 100 ગ્રામ
₹155₹216
ડાઉ મિરેક્યુલન (ટ્રાઈએકોનટેનોલ 0.05% EC) 100 મિલી
₹77₹92
ધાનુકા અરેવા - 250 ગ્રામ
₹340₹467
હ્યુમિક પાવર એડવાન્સ પાવડર (95% હ્યુમિક એસિડ) (250 ગ્રામ)
₹349₹500
સુમિટોમો હોશી જીએ 0.001% ૧ લી
₹650₹900
રોકેટ(પ્રોફેનોફોસ 40% + સાઇપરમેથ્રિન 4%ઇસી)250 મિલી
₹235₹325
ઈકોનીમ પ્લસ ૨૫૦ મિલી
₹545₹662
રોકેટ(પ્રોફેનોફોસ 40% + સાઇપરમેથ્રિન 4%ઇસી)1000 મિલી
₹760₹1115
ટાટા બહાર (1000 મિલી)
₹689₹1025
યુપીએલ - ઉલાલા - 30 ગ્રામ
₹300₹405
માણિક (250 ગ્રામ)
₹425₹560
ન્યુટ્રિપ્રો 20% બોરોન 1 કિ.ગ્રા.
₹335₹430
ધાનુકા - પેજર 250 ગ્રામ
₹600₹801
ધાનુકા - અરેવા - 500 ગ્રામ
₹620₹885
ગ્લેડીયેટર બૅટરી પંપ GL1012 (12*12)
₹3200₹5000
સ્ટેલર (ઝીબ્રાલીક એસિડ 0.001%) 500 મિલી
₹250₹470
ધાનુકા - પેજર (500 ગ્રામ)
₹1100₹1505
રોકેટ(પ્રોફેનોફોસ 40% + સાઇપરમેથ્રિન 4%ઇસી)500 મિલી
₹421₹584
બેરિક્ષ મેજિક સ્ટીકર ક્રોમેટીક ટ્રેપ- પીળી શીટ
₹220₹225
મન્ડોઝ (મેન્કોઝેબ 63% + કાર્બેન્ડાઝીમ 12% ડબ્લ્યુપી) 500 ગ્રામ
₹290₹385
MH-પ્રોકિસાન ગ્રેડ 2 (500 ગ્રામ)
₹700₹730
ટાટા MANIK (એસીટામાપ્રિડ 20% એસ.પી.) (100 ગ્રામ)
₹195₹235
સુમિટોમો હોશી જીએ 0.001% 250 મિલી
₹195₹275
ડાઉ મિરેક્યુલન (ટ્રાઈએકોનટેનોલ 0.05% EC) 250 મિલી
₹217₹220
ધાનુકા - અરેવા - 100 ગ્રામ
₹155₹216
પાવર જેલ (ક્રોપ ન્યુટ્રીએન્ટ) (500 ગ્રામ)
₹400₹650
ટાટા બહાર (500 મિલી)
₹359₹610
યુ પી એલ - સાફ - 250 ગ્રામ
₹160₹203
મન્ડોઝ (મેન્કોઝેબ 63% + કાર્બેન્ડાઝીમ 12% ડબ્લ્યુપી) 250 ગ્રામ
₹145₹215
સુમિટોમો હોશી જીએ 0.001% 250 મિલી
₹325₹445
ગ્લેડીયેટર બૅટરી પંપ GL108 (12*8)
₹2900₹4500
એગ્રોસ્ટાર ગોલ્ડ લાઈવ
₹1999₹3000
કોન્સ્ટા (ફિપ્રોનીલ 40% + ઇમિડાક્લોપ્રીડ 40%) 40 ગ્રામ
₹450₹620
બેરિક્ષ મેજિક સ્ટીકર ક્રોમેટીક ટ્રેપ- ભૂરી શીટ
₹220₹225
X
એગ્રોસ્ટાર ને પસંદ કરવા બદલ આભાર!
કૃપા કરીને અમને તમારો નંબર આપો! અમારી ટીમ તમને કોલ કરીને તમારા ઓર્ડરની પુષ્ટિ કરશે.
મોબાઈલ નંબર*
પૂરું નામ
રાજ્ય:*
‘સબમિટ કરો’ પર ક્લિક કરીને, તમે તમારી માહિતી એગ્રોસ્ટારને મોકલવા માટે સંમત થાઓ છો. જે લાગુ કાયદા મુજબ તેનો ઉપયોગ કરી શકે છે.એગ્રોસ્ટાર શરતો
એગ્રોસ્ટાર માંથી પ્રોડક્ટ ખરીદવાની બીજી રીત
અમારી એપ ડાઉનલોડ કરો
હમણાં જ એગ્રી-ડોક્ટર સાથે વાત કરો
હમણાં જ ફોન કરો