ઇકોનિમ પ્લસ 250 મિલી
બ્રાંડ: માર્ગો
₹619₹762

રેટિંગ્સ

4.3
102
10
15
6
10

મુખ્ય મુદ્દા:

  • રાસાયણિક બંધારણ: એઝાડિરેક્ટિન 01.00% ઇસી (10000 પીપીએમ) મીન. લીમડો આધારિત
  • માત્રા: ચા: એકર દીઠ 160 થી 200 મિલી; ટામેટા, રીંગણ : એકરમાં 400 થી 600 મિલી
  • વાપરવાની પદ્ધતિ: છંટકાવ
  • ઉપયોગીતા: ચા: થ્રિપ્સ, કથીરી, ટામેટા: ફળ કોરી ખાનાર ઈયળ, રીંગણા: થડ અને ફળ કોરી ખાનાર ઈયળ
  • સુસંગતતા: બધા બાગાયતી સાથે સુસંગત
  • અસરનો સમયગાળો: 7 થી 8 દિવસ
  • વાપરવાની આવૃત્તિ: જંતુના ઉપદ્રવ અથવા રોગની તીવ્રતા પર આધારીત છે.
  • કયા પાકમાં વપરાય છે: ચા, ટામેટા, રીંગણ
  • વિશેષ વર્ણન: નીમઝલ એ કુદરતી લીમડાનો અર્ક છે અને તેમાં ટ્રાઇટર્પેનોઈડ્સ અને એઝાદિરાક્ટીન છે જે જીવજંતુઓ સામે ખૂબ અસરકારક છે અને છતાં તે મનુષ્ય અને પ્રાણીઓ માટે સલામત છે.
  • ખાસ ટિપ્પણી: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી ફક્ત સંદર્ભ માટે છે. સંપૂર્ણ ઉત્પાદન વિગતો અને ઉપયોગ માટેના નિર્દેશો માટે હંમેશાં ઉત્પાદનના લેબલ્સ અને સાથેની પત્રિકાઓનો સંદર્ભ લો.