આદિત્ય 13:0:45 ( 1 કિગ્રા)
બ્રાંડ: Aditya
₹159₹212

મુખ્ય મુદ્દા:

  • રાસાયણિક બંધારણ: પોટેશિયમ નાઇટ્રેટ ( નાઇટ્રોન 13 %, પોટાશ- 45 % )
  • માત્રા: છંટકાવ- 75 ગ્રામ/ 15 લીટર અથવા જમીનમાં ડ્રિપમાં 5 કિગ્રા/એકર
  • વાપરવાની પદ્ધતિ: છંટકાવ અથવા જમીનમાં
  • ઉપયોગીતા: ફળની ક્વોલિટીમાં, ફળનું વજન, ફળનો રંગ અને ચમકમાં સુધારો કરે,
  • સુસંગતતા: તે મોટાભાગના વોટર સોલ્યૂબલ ખાતરો સાથે સુસંગત છે
  • વાપરવાની આવૃત્તિ: પાકમાં વિકાસ વૃદ્ધિ અવસ્થાએ 3 થી 4 વાર
  • કયા પાકમાં વપરાય છે: બધા પાકો
  • વિશેષ વર્ણન: ફાલ અને પરિપક્વતા તબક્કે ઉપયોગી છે
સંબંધિત ઉત્પાદનો