યુપીએલ-એવનસર ગ્લો (એઝોક્સિસ્ટ્રોબિન 8.3% + મેંન્કોઝેબ 66.7% ડબલ્યુજી) 300 ગ્રામ
બ્રાંડ: યુપીએલ
₹465₹580

મુખ્ય મુદ્દા:

  • રાસાયણિક બંધારણ: એઝોક્સિસ્ટ્રોબિન 8.3% + મેંન્કોઝેબ 66.7% ડબ્લ્યુજી
  • માત્રા: 600 ગ્રામ / એકર
  • વાપરવાની પદ્ધતિ: છંટકાવ
  • ઉપયોગીતા: "દ્રાક્ષ - ભૂકી છરો, પાનના ટપકા, એન્થ્રેક્નોઝ, મરચાં - ભૂકી છરો, તારછરો, એન્થ્રેકનોઝ
  • સુસંગતતા: મોટાભાગના રાસાયણિક એજન્ટ સાથે સુસંગત
  • વાપરવાની આવૃત્તિ: જંતુના ઉપદ્રવ અથવા રોગની તીવ્રતા પર આધારીત છે.
  • કયા પાકમાં વપરાય છે: મરચી, દ્રાક્ષ
  • વિશેષ વર્ણન: ભૂકીછારોના અસરકારક નિયંત્રણ માટે વપરાય છે. ઝાયલેમ પ્રણાલીગત, એક્રોપેટલ "
  • ખાસ ટિપ્પણી: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી ફક્ત સંદર્ભ માટે છે. સંપૂર્ણ ઉત્પાદન વિગતો અને ઉપયોગ માટેના નિર્દેશો માટે હંમેશાં ઉત્પાદનના લેબલ્સ અને સાથેની પત્રિકાઓનો સંદર્ભ લો.
સંબંધિત ઉત્પાદનો
પેજર (ડાયફેન્થ્યુરોન 50% ડબલ્યુપી ) 1 કિગ્રા
₹2000₹2905
પ્રોનટો (ઇમિડાક્લોપ્રિડ 70% ડબલ્યુજી) 75 ગ્રામ
₹360₹425
ગોદરેજ વિપુલ બુસ્ટર 1 લીટર
₹475₹700
બાયર કોન્ફીડોર સુપર (ઇમીડાક્લોપ્રિડ 30.5% એસસી) 250 મિલી
₹1225₹1560
યુપીએલ - ઉલાલા - ફ્લોનીકામિડ 50 ડબ્લ્યુજી (500 ગ્રામ)
₹4389₹6350
સિંજેન્ટા અલિકા (થાયોમેથોક્સમ 12.6% + લેમ્બડાસિહાલોથ્રિન 9.5% ઝેડ સીસી) 200 મી.લી.
₹585₹620
ટાટા ટાકુમી (ફ્લુબેન્ડિમાઇડ 20% ડબ્લ્યુડીજી) (100 ગ્રામ)
₹614₹1020
કોરોમંડલ ગ્રોમાર 19:19:19 (1 કિગ્રા)
₹139₹193
કોરોમંડલ ગ્રોમાર 0:52:34 (1 કિગ્રા)
₹229₹280
ટાટા માનીક (એસેટામિપ્રિડ 20% એસપી) (250 ગ્રામ)
₹425₹560
કોન્સ્ટા (ફિપ્રોનિલ 40% + ઇમિડાકલોપ્રિડ 40%) 40 ગ્રામ
₹459₹620
રોકેટ(પ્રોફેનોફોસ 40% + સાઇપરમેથ્રિન 4%ઇસી)1000 મિલી
₹799₹1220
સ્ટેલર ( જીબ્રેલીક એસિડ 0.001 %) 1 લીટર
₹480₹885
ટાટા બહાર - 1 લીટર
₹799₹1025
બાયર ઓબેરોન (સ્પિરઓમેસિફેન 240 એસસી 22.9% ડબલ્યુ / ડબલ્યુ) 100 મિલી
₹500₹650
પાવર જેલ- પાક પોષણ (500 ગ્રામ )
₹399₹650
X
એગ્રોસ્ટાર ને પસંદ કરવા બદલ આભાર!
મોબાઈલ નંબર*
પૂરું નામ
કૂપન
તમે પસંદ કરેલ ઉત્પાદન યુપીએલ-એવનસર ગ્લો (એઝોક્સિસ્ટ્રોબિન 8.3% + મેંન્કોઝેબ 66.7% ડબલ્યુજી) 300 ગ્રામ અને સૂચવેલ કિંમત ફક્ત ગુજરાત માટે લાગુ પડે છે. જો તમે ગુજરાત ના નથી તો કૃપા કરીને સબમિટ કરતા પહેલા તમારું સાચું રાજ્ય પસંદ કરો.
‘સબમિટ કરો’ પર ક્લિક કરીને, તમે તમારી માહિતી એગ્રોસ્ટારને મોકલવા માટે સંમત થાઓ છો. જે લાગુ કાયદા મુજબ તેનો ઉપયોગ કરી શકે છે.એગ્રોસ્ટાર શરતો
એગ્રોસ્ટાર માંથી પ્રોડક્ટ ખરીદવાની બીજી રીત
અમારી એપ ડાઉનલોડ કરો
હમણાં જ એગ્રી-ડોક્ટર સાથે વાત કરો
હમણાં જ ફોન કરો