ક્ષમા કરશો, આ લેખ તમે પસંદ કરેલ ભાષામાં ઉપલબ્ધ નથી.
એગ્રી શોપ ટૂંક સમયમાં તમારા રાજ્યમાં ઉપલબ્ધ થશે.
  તમારી વિનંતી સફળતાપૂર્વક મોકલવામાં આવી છે
અવતાર (હેક્સાકોનાઝોલ 4% + ઝીનેબ 68%) 500 ગ્રામ
500 gm
બ્રાંડ: ઇન્ડોફિલ
₹550₹560
મુખ્ય મુદ્દા:
  • રાસાયણિક બંધારણ: હેક્સાકોનાઝોલ 4% + ઝીનેબ 68%
  • માત્રા: 45 ગ્રામ/પંપ અથવા 400-500 ગ્રામ/એકર
  • વાપરવાની પદ્ધતિ: છંટકાવ
  • ઉપયોગીતા: મોટા ભાગના પાકો અને પાનના રોગો.
  • સુસંગતતા: ક્ષારીય પદાર્થો સિવાય તમામ સામાન્ય જંતુનાશકો સાથે સુસંગત છે.
  • અસરનો સમયગાળો: 10 દિવસ
  • વાપરવાની આવૃત્તિ: જીવાત ના ઉપદ્રુવ અને રોગની તીવ્રતા પર આધાર રાખે છે .
  • કયા પાકમાં વપરાય છે: ડાંગર, ચા
  • વિશેષ વર્ણન: આ એક વિશિષ્ટ ફૂગનાશક છે જે રોગોનું નિયંત્રણ કરવાની સાથે, પાકને ઝીંક પોષક તત્વ પૂરું પાડે છે.
સંબંધિત ઉત્પાદનો
પ્રોન્ટો (75 ગ્રામ)
₹360₹425
યુ પી એલ - ઉલાલા - 500 ગ્રામ
₹4249₹6350
ટાટા MANIK (એસીટામાપ્રિડ 20% એસ.પી.) (250 ગ્રામ)
₹425₹560
પેજર (ડાયાફેનથ્યુંરોન 50% ડબ્લ્યુપી) 1 કિલો
₹2000₹2905
ગોદરેજ વિપુલ બુસ્ટર 1000 મિલી
₹475₹700
બોરોન 20% (1 કિલો)
₹349₹480
ક્રોમંડળ ગ્રોમોર 0-52-34 (1 કિગ્રા)
₹229₹280
ટાકુમી (100 ગ્રામ)
₹775₹845
કોરોમેંડલ ફોલિબૉર 20% બોરોન 1 કિ.ગ્રા.
₹345₹350
ક્રોમંડળ ગ્રોમોર 0-52-34 (1 કિગ્રા)
₹229₹280
ક્રોમંડળ ગ્રોમોર 19-19-19 (1 કિગ્રા)
₹139₹193
કોરોમંડલ ગ્રોમોર 19-19-19 (1 કિગ્રા)
₹139₹193
ટાટા બહાર (1000 મિલી)
₹689₹1025
શ્રીરામ સાથી (0:52:34)(1 કિગ્રા)
₹205₹240
રોકેટ(પ્રોફેનોફોસ 40% + સાઇપરમેથ્રિન 4%ઇસી)1000 મિલી
₹760₹1115
સુમિટોમો હોશી જીએ 0.001% ૧ લી
₹650₹900
ધાનુકા - અરેવા - 1 કિગ્રા
₹1060₹1601
કોન્સ્ટા (ફિપ્રોનીલ 40% + ઇમિડાક્લોપ્રીડ 40%) 40 ગ્રામ
₹450₹620
માણિક (250 ગ્રામ)
₹425₹560
યુ પી એલ - ઉલાલા - 500 ગ્રામ
₹4249₹6350
કોન્ફીડોર સુપર (ઇમીડેકલોપ્રીડ 30.5% SC) 250 મિલી
₹1225₹1560
એગ્રોસ્ટાર ગોલ્ડ લાઈવ
₹1999₹3000
સ્ટેલર (ઝીબ્રાલીક એસિડ 0.001%) 1000 મિલી
₹480₹885
ટાકુમી (100 ગ્રામ)
₹775₹1020
પાવર જેલ (ક્રોપ ન્યુટ્રીએન્ટ) (500 ગ્રામ)
₹399₹650
બેયર ઓબેરોન (સ્પિરોમેસિફેન 240 એસસી 22.9% ડબ્લ્યુ/ડબ્લ્યુ) 100 મિલી
₹500₹650
ધાનુકા - અરેવા - 1 કિગ્રા
₹1060₹1601
સિન્જેન્ટા અલિકા (થાઈઓમેથોકઝામ 12.6% + લેમડાસાયલોથ્રિન 9.5% ઝેડ સી) 200 મિલી
₹585₹620
અવાન્સર ગ્લો (એઝોક્સીસ્ટ્રોબિન8.3%+એમઝેડબી66.7%ડબ્લ્યુજી)300ગ્રામ
₹465₹580
X
એગ્રોસ્ટાર ને પસંદ કરવા બદલ આભાર!
કૃપા કરીને અમને તમારો નંબર આપો! અમારી ટીમ તમને કોલ કરીને તમારા ઓર્ડરની પુષ્ટિ કરશે.
મોબાઈલ નંબર*
પૂરું નામ
રાજ્ય:*
‘સબમિટ કરો’ પર ક્લિક કરીને, તમે તમારી માહિતી એગ્રોસ્ટારને મોકલવા માટે સંમત થાઓ છો. જે લાગુ કાયદા મુજબ તેનો ઉપયોગ કરી શકે છે.એગ્રોસ્ટાર શરતો
એગ્રોસ્ટાર માંથી પ્રોડક્ટ ખરીદવાની બીજી રીત
અમારી એપ ડાઉનલોડ કરો
હમણાં જ એગ્રી-ડોક્ટર સાથે વાત કરો
હમણાં જ ફોન કરો