અરેવા 25% ડબલ્યુજી (થાઇમીથોક્સમ 25% ડબલ્યુજી) 1 કિગ્રા
બ્રાંડ: ધાનુકા
₹1099₹1601

રેટિંગ્સ

4.7
24
1
1
0
1

મુખ્ય મુદ્દા:

  • રાસાયણિક બંધારણ: થાયોમીથોક્ઝામ 25% ડબલ્યુજી
  • માત્રા: ડાંગર , કપાસ, ભીંડા , કેરી, ઘઉં, સરસવ, ટામેટા, રીંગણ , ચા, બટેટા, સાઇટ્રસ -40-80 - ગ્રામ / એકર, ડાંગર નર્સરી ડ્રેંચિંગ -800 ગ્રામ / એકર
  • વાપરવાની પદ્ધતિ: છંટકાવ ,ડ્રેન્ચિંગ
  • ઉપયોગીતા: ડાંગર -સ્ટેમ બોરર, પિત્ત મિજ, પર્ણ ફોલ્ડર, સફેદ સમર્થિત પ્લાન્ટ હોપર , બ્રાઉન હોપર હોપર , લીલો પર્ણ હોપર , થ્રિપ્સ, કપાસ-મહુ, લીલી ટીલ, થ્રિપ્સ, સફેદ માખી , ભીંડા -લીલી પોપટી , મોલો મશી , વેફ્લાય, કેરી હોપર ર, ઘઉંનો એફિડ, મસ્ટડ એફિડ, ટામેટા સફેદ માખી , રીંગણ સફેદ માખી , ચા મચ્છર બગ, પેટો મોલો મશી , સાઇટ્રસ સસિલા, ચોખા નર્સવારી - લીલો પર્ણ હોપર થ્રિપ્સ, વર્લ મેગાટેન્સ "
  • સુસંગતતા: મોટાભાગના રાસાયણિક સાથે સુસંગત
  • અસરનો સમયગાળો: કપાસ: 21 દિવસ;આંબા : 30 દિવસ; ભીંડો; ટામેટા: 5 દિવસ; રીંગણ : 3 દિવસ
  • વાપરવાની આવૃત્તિ: જંતુના ઉપદ્રવ અથવા રોગની તીવ્રતા પર આધારીત છે.
  • કયા પાકમાં વપરાય છે: ચોખા, કપાસ,ભીંડા, કેરી, ઘઉં,રાયડો, ટામેટા,રીંગણ , ચા, બટેટા,લીંબુ
  • વિશેષ વર્ણન: લાંબી અસર માટે માટીમાં ડ્રેનચિંગ 250 ગ્રામ / એકર તરીકે પણ ઉપયોગમાં લેવાય છે
  • ખાસ ટિપ્પણી: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી ફક્ત સંદર્ભ માટે છે. સંપૂર્ણ ઉત્પાદન વિગતો અને ઉપયોગ માટેના નિર્દેશો માટે હંમેશાં ઉત્પાદનના લેબલ્સ અને સાથેની પત્રિકાઓનો સંદર્ભ લો.
સંબંધિત ઉત્પાદનો