AgroStar
हाईव्हेज
52 शेतकरी
ॲसेन हायव्हेज प्राईड मिरची बियाणे (10ग्रॅ)
₹610₹914

Free Home Deliveryरेटिंग

3.8
27
8
7
2
8

इतर तपशील

  • विशेष टिप्पणी:येथे दिलेली माहिती फक्त संदर्भासाठी आहे. विशेषत: म्हणजे मातीचे प्रकार आणि वातावरणाच्या बदलावर अवलंबून असते. उत्पादनाची माहिती जाणून घेण्यासाठी व वापरण्यासाठी त्यावर लावलेले लेबल व पत्रकात दिलेल्या उत्पादनाचे पूर्ण तपशील व दिशादर्शक लक्षपूर्वक पाहा!

उत्पादनाची वैशिष्ट्ये

उत्पादनाचा आकारदंडगोलाकार
उत्पादनाचा रंगहिरवा
तिखटपणाउच्च
पेरणीचा हंगामखरीप, रब्बी
पेरणीची पद्धतपुनर्लागवड
पेरणीचे अंतरआर-आर:3.5;पी-पी:1 फू
अतिरिक्त वर्णनवाळवण्यासाठी योग्य
बेअरिंग प्रकारएकेरी
विशेष टिप्पणीयेथे दिलेली माहिती फक्त संदर्भासाठी आहे. विशेषत: म्हणजे मातीचे प्रकार आणि वातावरणाच्या बदलावर अवलंबून असते. उत्पादनाची माहिती जाणून घेण्यासाठी व वापरण्यासाठी त्यावर लावलेले लेबल व पत्रकात दिलेल्या उत्पादनाचे पूर्ण तपशील व दिशादर्शक लक्षपूर्वक पाहा!

महत्वाचे गुणधर्म:

  • पेरणीचा हंगाम: खरीप, रब्बी
  • पेरणीची पद्धत: पुनर्लागवड
  • पेरणीचे अंतर: आर-आर:3.5;पी-पी:1 फू
  • अतिरिक्त वर्णन: वाळवण्यासाठी योग्य
  • बेअरिंग प्रकार: एकेरी
संबंधित इतर उत्पादने