AgroStar
सेमिनीस - काकडी मालिनी (800 बियाणे) बियाणे
ब्रॅण्ड: सेमिनीस
₹520₹676

Free Home Deliveryरेटिंग

4.3
46
7
0
3
6

उत्पादनाची वैशिष्ट्ये

विशेष टिप्पणीयेथे पुरवलेली माहिती फक्त संदर्भासाठी आहे आणि संपूर्णपणे मातीचा प्रकार आणि हवामानाच्या स्थितीवर अवलंबून आहे. उत्पादनाच्या संपूर्ण तपशीलासाठी आणि वापराच्या निर्देशासाठी नेहेमी उत्पादनाची लेबले आणि त्याबरोबरचे पत्रक वाचा.
पेरणीचा हंगामफेब्रुवारी ते मे
पेरणीची पद्धतटोकणे
पेरणीचे अंतरदोन ओळीतील अंतर:4 फूट; दोन रोपातील अंतर:1.5 फूट
अतिरिक्त वर्णनयलो व्हेन मोझॅक व्हायरससाठी प्रतिकारक्षम, आकर्षक फळे

महत्वाचे गुणधर्म:

  • पेरणीचा हंगाम: फेब्रुवारी ते मे
  • पेरणीची पद्धत: टोकणे
  • पेरणीचे अंतर: दोन ओळीतील अंतर:4 फूट; दोन रोपातील अंतर:1.5 फूट
  • अतिरिक्त वर्णन: यलो व्हेन मोझॅक व्हायरससाठी प्रतिकारक्षम, आकर्षक फळे
  • विशेष टिप्पणी: येथे पुरवलेली माहिती फक्त संदर्भासाठी आहे आणि संपूर्णपणे मातीचा प्रकार आणि हवामानाच्या स्थितीवर अवलंबून आहे. उत्पादनाच्या संपूर्ण तपशीलासाठी आणि वापराच्या निर्देशासाठी नेहेमी उत्पादनाची लेबले आणि त्याबरोबरचे पत्रक वाचा.