क्षमस्व, हा लेख आपण निवड केलेल्या भाषामध्ये नाही
आपल्या राज्यात लवकरच अ‍ॅग्री दुकान उपलब्ध होईल.
  आपली रिक्वेस्ट यशस्वीरीत्या पाठविण्यात आली आहे.
सुमिटोमो होसी जीए 0.001% १ ली.
1000 gm
ब्रॅण्ड: सुमिटोमो
₹650₹900
महत्वाचे गुणधर्म:
  • रासायनिक रचना: जीए 0.001%
  • मात्रा: 30 मिली/पंप
  • वापरण्याची पद्धत: फवारणी
  • प्रभावव्याप्ती: फुलोरा अवस्थेनंतर पीक व फळ वाढीकरिता उपयुक्त
  • सुसंगतता: सर्व कीटकनाशकांसोबत सुसंगत
  • प्रभावाचा कालावधी: 15 दिवस
  • पुनर्वापर करण्याची वारंवारीता: 1 वेळा
  • पिकांना लागू: सर्व पिके
  • अतिरिक्त वर्णन (अधिक माहिती): उत्पादनाची मात्रा आणि गुणवत्ता वाढवते
संबंधित इतर उत्पादने
टारप्लस शीट 7*11 (ताडपत्री) पिवळा
₹750₹1100
टारप्लस शीट 28*32 (ताडपत्री)काळा
₹4800₹7500
टारप्लस शीट 30*40 (ताडपत्री) काळा
₹6400₹10000
कोराजन (रेनॉक्सीपीर) 300 मिली
₹3953₹5381
युपीएल- उलाला - 500 मिली
₹4210₹6350
युपीएल- उलाला - (250 ग्रॅम)
₹2135₹3200
मेटलमन मँकोझेब 64% + मेटालॅक्झिल 8% (500 ग्रॅम)
₹550₹620
युपीएल- उलाला (150 ग्रॅम)
₹1400₹1713
युपीएल - उलाला - 30 ग्रॅम
₹300₹405
कॉन्फिडॉर सुपर (इमिडाक्लोप्रिड ३०.५% एससी) २५० मिली
₹1260₹1560
कोराजन (रेनॉक्सीपीर) 300 मिली
₹3953₹5381
युपीएल- उलाला (150 ग्रॅम)
₹1400₹1935
युपीएल- उलाला - (250 ग्रॅम)
₹2135₹3200
बेयर नेटिवो (टेब्यूकोनॅझोल 50%+ ट्रायफ्लॉक्सीस्ट्रॉबीन 25% डब्लूजी)50 ग्रॅम
₹425₹570
गोदरेज विपुल बूस्टर 1000 मिली
₹475₹700
धानुका- अरेवा - 100 ग्रॅम
₹155₹216
धनुका - अरेवा 500 ग्रॅम
₹620₹885
RJ-प्रोकिसान ग्रेड 2 (250 ग्रॅम)
₹360₹375
श्रीराम साथी (0:52:34) (1 किग्रॅ)
₹205₹240
गोदरेज विपुल बूस्टर 250 मिली
₹150₹210
बायोविटा (एस्कोफिलम नोडोसम) 1000 मिली
₹850₹936
धानुका - धानुकोप 50% डब्ल्यूपी (कॉपर ऑक्सीक्लोराईड) 500 ग्रॅम
₹305₹425
धानुका - धानुकोप 50% डब्ल्यूपी (कॉपर ऑक्सीक्लोराईड) 500 ग्रॅम
₹305₹405
बारिक्स मॅजिक स्टीकर क्रोमातिक सापळा- पिवळे शीट
₹220₹225
बारिक्स मॅजिक स्टीकर क्रोमातिक सापळा- निळे शीट
₹220₹225
कॉन्स्टा (फिप्रोनील ४०% + इमीडॅक्लोप्रिड ४०%) ४० ग्रॅम
₹450₹620
कोराजन (रेनॉक्सीपीर) 150 मिली
₹1950₹2710
धानुका - धानुकोप 50% डब्ल्यूपी (कॉपर ऑक्सीक्लोराईड) 500 ग्रॅम
₹305₹465
टारप्लस शीट 11*15 (ताडपत्री) पिवळा
₹1500₹2000
18*27 (ताडपत्री) पिवळी
₹3000₹4400
बायोविटा (एस्कोफिलम नोडोसम) ५०० मिली
₹460₹492
रॉकेट (प्रोफेनोफॉस 40% + सायपरमेथ्रीन 4% EC) 250 मिली
₹235₹325
रॉकेट (प्रोफेनोफॉस 40% + सायपरमेथ्रीन 4% EC) 1000 मिली
₹760₹1115
युपीएल- उलाला - 500 मिली
₹4210₹6350
टारप्लस शीट 17*24 (ताडपत्री) पिवळा
₹3100₹3500
धानुका - अरेवा - 500 ग्रॅम
₹620₹885
टारप्लस शीट 20*24 (ताडपत्री) पिवळा
₹3500₹4500
रॉकेट (प्रोफेनोफॉस 40% + सायपरमेथ्रीन 4% EC) 500 मिली
₹421₹584
धानुका - धानुस्टीन 50% डब्ल्यूपी (कार्बेंडॅझिम) 500 ग्रॅम
₹330₹405
19-19-19 (1 किलो ग्रॅम)
₹129₹200
कोरोमंडल ग्रोमोर 19-19-19 (1 किग्रॅ)
₹139₹193
बेयर नेटिवो (टेब्यूकोनॅझोल 50%+ ट्रायफ्लॉक्सीस्ट्रॉबीन 25% डब्लूजी)100 ग्रॅम
₹845₹1050
युपीएल - साफ - 1000 ग्रॅम
₹600₹750
गोदरेज विपुल बूस्टर 500 मिली
₹248₹400
MP-प्रोकिसान ग्रेड (500 ग्रॅम)
₹700₹750
धानुका अरेवा - 250 ग्रॅम
₹340₹467
धनुका - अरेवा - 1 किग्रॅ
₹1060₹1601
युपीएल- उलाला - 60 मिली
₹575₹780
इआयडी पॅरी -निमझाल(अॅझाडिरेक्टिन 10000 पीपीएम) 500 मिली
₹970₹1050
युपीएल - साफ - 250 ग्रॅम
₹160₹203
युपीएल- उलाला - 30 मिली
₹300₹405
इआयडी पॅरी -निमझाल(अॅझाडिरेक्टिन 10000 पीपीएम) 250 मिली
₹545₹550
युपीएल - साफ - 500 ग्रॅम
₹300₹383
MP-प्रोकिसान ग्रेड (250 ग्रॅम)
₹360₹375
कोरोमंडल ग्रोमोर 0-52-34 (1 किग्रॅ)
₹229₹280
टाटा बहार (1000 मिली)
₹850₹1025
स्टेलर (जिब्रेलीक ऍसिड ०.००१%) ५०० मिली
₹250₹470
28*32 (ताडपत्री) पिवळी
₹5000₹7500
टारप्लस शीट 30*40 (ताडपत्री) पिवळा
₹6400₹10000
टाटा बहार (500 मिली)
₹430₹610
युपीएल - साफ - 500 ग्रॅम
₹300₹383
स्टेलर (जिब्रेलीक ऍसिड ०.००१%) 1000 मिली
₹480₹885
युपीएल - साफ - 1 किग्रॅ
₹600₹750
ग्लॅडिएटर बॅटरी पंप GL10121 (2 in 1)
₹3300₹5500
ग्लॅडिएटर बॅटरी पंप GL108 (12*8)
₹2900₹4500
इकोनीम प्लस १०० मिली
₹230₹234
कमांडो रिचार्जेबल टॉर्च - CM007
₹1100₹1699
पावर जेल (वनस्पती पोषण) (500 ग्रॅम)
₹400₹650
धानुका - अरेवा - 250 ग्रॅम
₹340₹467
धानुका अरेवा - 100 ग्रॅम
₹155₹216
ग्लॅडिएटर बॅटरी पंप GL1012 (12*12)
₹3200₹5000
युपीएल - साफ - 250 ग्रॅम
₹160₹203
युपीएल - साफ - 500 ग्रॅम
₹300₹383
धानुका - अरेवा - 250 ग्रॅम
₹340₹467
धानुका - धानुस्टीन 50% डब्ल्यूपी (कार्बेंडॅझिम) 500 ग्रॅम
₹330₹382
धानुका - धानुकोप 50% डब्ल्यूपी (कॉपर ऑक्सीक्लोराईड) 500 ग्रॅम
₹305₹405
धनुका - अरेवा - 1 किग्रॅ
₹1060₹1601
सिजेंटा अलिका (थायोमेथॉक्झाम १२.६% + लॅम्डासायहॅलोथ्रीन ९.५ % झेड सी.) २०० मिली
₹585₹620
कोराजन (रेनॉक्सीपीर) 60 मिली
₹835₹1097
कोराजन (रेनॉक्सीपीर) 30 मिली
₹445₹579
युपीएल- उलाला - 60 ग्रॅम
₹475₹696
इकोनीम प्लस २५० मिली
₹545₹560
अँट्रॅकॉल (प्रोपीनेब ७०% डब्ल्यूपी) १ किलो
₹655₹800
धानुका - धानुस्टीन 50% डब्ल्यूपी (कार्बेन्डाझिम) 500 ग्रॅम
₹330₹405
धानुका अरेवा - 250 ग्रॅम
₹340₹467
कोराजन (रेनॉक्सीपीर) 150 मिली
₹1955₹2710
कोराजन (रेनॉक्सीपीर) 30 मिली
₹455₹579
कोराजन (रेनॉक्सीपीर) 60 मिली
₹845₹1097
X
अ‍ॅग्रोस्टारची निवड केल्याबद्दल धन्यवाद!
कृपया आपला नंबर द्या. आमचे प्रतिनिधी आपल्याला कॉल करून आपली ऑर्डर निश्चित करतील.
मोबाईल नंबर*
पूर्ण नाव
‘सबमिट’ वर क्लिक करून आपण आपली माहिती अ‍ॅग्रोस्टारला पाठविण्यास सहमती दिली आहे. जी लागू कायद्यानुसार याचा वापर करू शकतात.अॅग्रोस्टार अटी व नियम
अ‍ॅग्रोस्टावरून उत्पादने खरेदी करण्याची दुसरी पद्धत
आमचे अ‍ॅप डाउनलोड करा
आम्हाला मिस कॉल द्या
मिस कॉल