AgroStar
सीड प्रो-श्राव्या संकरित कारले बियाणे (५० ग्रॅम)
ब्रॅण्ड: सिडप्रो
₹1300

Free Home Deliveryरेटिंग

4.1
4
0
3
0
0

इतर तपशील

  • पेरणीची खोली:2 -2.5 सेमी
  • पहिली कापणी:45-50 दिवस
  • वनस्पतीची सवय:दाट वनस्पती अधिक जोमदार
  • विशेष टिप्पणी:येथे दिलेली माहिती फक्त संदर्भासाठी आहे. विशेषत: म्हणजे मातीचे प्रकार आणि वातावरणाच्या बदलावर अवलंबून असते. उत्पादनाची माहिती जाणून घेण्यासाठी व वापरण्यासाठी त्यावर लावलेले लेबल व पत्रकात दिलेल्या उत्पादनाचे पूर्ण तपशील व दिशादर्शक लक्षपूर्वक पाहा!

उत्पादनाची वैशिष्ट्ये

पेरणीची खोली2 -2.5 सेमी
पहिली कापणी45-50 दिवस
फळांचा रंगगडद हिरवा
फळांची लांबीलांबी : 22-25 सेमी
फळाचा आकारदंडगोलाकार
पेरणीचा हंगामखरीप ,उन्हाळी
पेरणीची पद्धतटोबणे
पेरणीचे अंतरओळीतील अंतर : 6 फूट; दोन रोपांमधील अंतर : 2 फूट
अतिरिक्त वर्णनसतत फळधारणेसह,अधिक उत्पादकता, चांगली फळांची गुणवत्ता आणि लांब वाहतुकीसाठी चांगली
पीक कालावधी45-50 दिवस
वनस्पतीची सवयदाट वनस्पती अधिक जोमदार
विशेष टिप्पणीयेथे दिलेली माहिती फक्त संदर्भासाठी आहे. विशेषत: म्हणजे मातीचे प्रकार आणि वातावरणाच्या बदलावर अवलंबून असते. उत्पादनाची माहिती जाणून घेण्यासाठी व वापरण्यासाठी त्यावर लावलेले लेबल व पत्रकात दिलेल्या उत्पादनाचे पूर्ण तपशील व दिशादर्शक लक्षपूर्वक पाहा!

महत्वाचे गुणधर्म:

  • पेरणीचा हंगाम: खरीप ,उन्हाळी
  • पेरणीची पद्धत: टोबणे
  • पेरणीचे अंतर: ओळीतील अंतर : 6 फूट; दोन रोपांमधील अंतर : 2 फूट
  • अतिरिक्त वर्णन: सतत फळधारणेसह,अधिक उत्पादकता, चांगली फळांची गुणवत्ता आणि लांब वाहतुकीसाठी चांगली
  • पीक कालावधी: 45-50 दिवस