AgroStar
सीडप्रो लीना मिरची (10 ग्रॅम) बियाणे
ब्रॅण्ड: सिडप्रो
₹850

इतर तपशील

  • विशेष टिप्पणी:येथे दिलेली माहिती फक्त संदर्भासाठी आहे. विशेषत: म्हणजे मातीचे प्रकार आणि वातावरणाच्या बदलावर अवलंबून असते. उत्पादनाची माहिती जाणून घेण्यासाठी व वापरण्यासाठी त्यावर लावलेले लेबल व पत्रकात दिलेल्या उत्पादनाचे पूर्ण तपशील व दिशादर्शक लक्षपूर्वक पाहा!

उत्पादनाची वैशिष्ट्ये

उत्पादनाचा आकारमध्यम सुरकुत्या असलेली 13-15 सेमी लांबीची आणि 1.7 सेमी जाडीची फळे.
उत्पादनाचा रंगफळे चमकदार पिवळट हिरव्या रंगाची, लटकणारी असतात.
वापरदुहेरी हेतू - ताजी खाण्यासाठी आणि वाळवण्यासाठी
तिखटपणामध्यम तिखट
पेरणीचा हंगामखरीप, उन्हाळा
पेरणीची पद्धतरोपांची पुनर्लागवड
पेरणीचे अंतरओळीतील अंतर - 3.5 ते 4 फुट, दोन रोपांतील अंतर- 1-1.5 फुट
अतिरिक्त वर्णनजिवाणूजन्य मर आणि मोसाईक वायरस साठी मध्यम प्रतिकारक्षम
बेअरिंग प्रकारगुच्छाने
विशेष टिप्पणीयेथे दिलेली माहिती फक्त संदर्भासाठी आहे. विशेषत: म्हणजे मातीचे प्रकार आणि वातावरणाच्या बदलावर अवलंबून असते. उत्पादनाची माहिती जाणून घेण्यासाठी व वापरण्यासाठी त्यावर लावलेले लेबल व पत्रकात दिलेल्या उत्पादनाचे पूर्ण तपशील व दिशादर्शक लक्षपूर्वक पाहा!

महत्वाचे गुणधर्म:

  • पेरणीचा हंगाम: खरीप, उन्हाळा
  • पेरणीची पद्धत: रोपांची पुनर्लागवड
  • पेरणीचे अंतर: ओळीतील अंतर - 3.5 ते 4 फुट, दोन रोपांतील अंतर- 1-1.5 फुट
  • अतिरिक्त वर्णन: जिवाणूजन्य मर आणि मोसाईक वायरस साठी मध्यम प्रतिकारक्षम
  • बेअरिंग प्रकार: गुच्छाने