AgroStar
सागर रसिली दुधीभोपळा (50 ग्राम) बियाणे
ब्रॅण्ड: सागर बायोटेक
₹165₹300

Free Home Deliveryरेटिंग

4.1
5
2
1
0
1

इतर तपशील

  • पहिली कापणी:लागवडीनंतर 50-55 दिवसांनी तोडणी सुरु होते
  • वनस्पतीची सवय:दाट वनस्पती अधिक जोमदार
  • विशेष टिप्पणी:येथे दिलेली माहिती फक्त संदर्भासाठी आहे. विशेषत: म्हणजे मातीचे प्रकार आणि वातावरणाच्या बदलावर अवलंबून असते. उत्पादनाची माहिती जाणून घेण्यासाठी व वापरण्यासाठी त्यावर लावलेले लेबल व पत्रकात दिलेल्या उत्पादनाचे पूर्ण तपशील व दिशादर्शक लक्षपूर्वक पाहा!

उत्पादनाची वैशिष्ट्ये

पहिली कापणीलागवडीनंतर 50-55 दिवसांनी तोडणी सुरु होते
फळांची लांबीलांबी : 30-40 सेमी
फळाचा आकारदंडगोलाकारआणि एकसमान
फळांचे वजन800-1100 ग्रॅम
पेरणीचा हंगामखरीप ,उन्हाळी
पेरणीची पद्धतटोबणे
पेरणीचे अंतरओळीतील अंतर : 6 फूट; दोन रोपांमधील अंतर : 1 फूट
अतिरिक्त वर्णनसतत फळधारणेसह,अधिक उत्पादकता, चांगली फळांची गुणवत्ता आणि लांब वाहतुकीसाठी चांगली
बेअरिंग प्रकारएकल
वनस्पतीची सवयदाट वनस्पती अधिक जोमदार
विशेष टिप्पणीयेथे दिलेली माहिती फक्त संदर्भासाठी आहे. विशेषत: म्हणजे मातीचे प्रकार आणि वातावरणाच्या बदलावर अवलंबून असते. उत्पादनाची माहिती जाणून घेण्यासाठी व वापरण्यासाठी त्यावर लावलेले लेबल व पत्रकात दिलेल्या उत्पादनाचे पूर्ण तपशील व दिशादर्शक लक्षपूर्वक पाहा!

महत्वाचे गुणधर्म:

  • पेरणीचा हंगाम: खरीप ,उन्हाळी
  • पेरणीची पद्धत: टोबणे
  • पेरणीचे अंतर: ओळीतील अंतर : 6 फूट; दोन रोपांमधील अंतर : 1 फूट
  • अतिरिक्त वर्णन: सतत फळधारणेसह,अधिक उत्पादकता, चांगली फळांची गुणवत्ता आणि लांब वाहतुकीसाठी चांगली
  • बेअरिंग प्रकार: एकल