सागर किंग कलिंगड बियाणे (50 ग्रॅम)
ब्रॅण्ड: सागर बायोटेक
₹1350₹2100

रेटिंग

4.1
36
8
4
3
7

इतर तपशील

  • फळण्याचा प्रकार:एकल

उत्पादनाची वैशिष्ट्ये

पेरणीचा हंगामसर्व हंगामात
पेरणीची पद्धतटोबणे, पुनर्लागवड
पेरणीतील अंतरओळीतील अंतर - 6 फूट, दोन रोपांतील अंतर- 2 फूट
अतिरिक्त वर्णन (अधिक माहिती)जाड साल, लांबच्या वाहतुकीसाठी चांगली टिकण्याची क्षमता
पिकाचा कालावधी60-70 मल्चिंग असताना
फळण्याचा प्रकारएकल

महत्वाचे गुणधर्म:

  • पेरणीचा हंगाम: सर्व हंगामात
  • पेरणीची पद्धत: टोबणे, पुनर्लागवड
  • पेरणीतील अंतर: ओळीतील अंतर - 6 फूट, दोन रोपांतील अंतर- 2 फूट
  • अतिरिक्त वर्णन (अधिक माहिती): जाड साल, लांबच्या वाहतुकीसाठी चांगली टिकण्याची क्षमता
  • पिकाचा कालावधी: 60-70 मल्चिंग असताना
संबंधित इतर उत्पादने
अरेवा 25% डब्लूजी (थायमेथॉक्साम 25% डब्लूजी) 1 किग्रॅ
₹1099₹1601
कॉन्फिडॉर सुपर (इमिडाक्लोप्रिड ३०.५% एससी) २५० मिली
₹1225₹1560
किटोगार्ड (250 मिली)
₹750₹790
सुमिटोमो होशी जीए 0.001% 1 लीटर
₹650₹900
मॅटको (मेटालॅक्झिल 8%डब्ल्यूपी + मँकोझेब 64%) 1 किग्रॅ
₹1149₹1320
टाटा बहार (1000 मिली)
₹649₹1025
सागर किंग कलिंगड बियाणे (50 ग्रॅम)
₹1350₹2100
टारप्लस शीट 30*40 (ताडपत्री) पिवळा
₹7000₹10000
धानुका - धानुकोप 50% डब्ल्यूपी (कॉपर ऑक्सीक्लोराईड) 500 ग्रॅम
₹399₹545
धानुका - धानुस्टीन 50% डब्ल्यूपी (कार्बेंडॅझिम) 500 ग्रॅम
₹330₹455
सुपर सोना (250 ग्रॅम)
₹349₹500
रूट पॉवर (200 ग्रॅम)
₹199₹450
पावर जेल (वनस्पती पोषण) (500 ग्रॅम)
₹399₹650
सिजेंटा अलिका (थायोमेथॉक्झाम १२.६% + लॅम्डासायहॅलोथ्रीन ९.५ % झेड सी.) २०० मिली
₹585₹620
अ‍ॅड -फायर इमिडाक्लोप्रीड 70% WG 150 ग्रॅम
₹720₹826
शटर (थायमेथॉक्साम ७५% एसजी) 100 ग्रॅम
₹550₹790
हयूमिक पॉवर अडवांस पावडर (95% हुमिक ऍसिड) (250 ग्रॅम)
₹349₹500
न्यूट्रीप्रो बोरॉन 20 % - 1 किग्रॅ
₹335₹430