AgroStar
व्हीएनआर सरिता दुधी भोपळा बियाणे (10 ग्रॅम)
ब्रॅण्ड: व्हीएनआर
₹60₹76

Free Home Deliveryरेटिंग

4.3
14
3
2
1
1

इतर तपशील

  • पेरणीची खोली:1 सें.मी. पेक्षा कमी
  • वनस्पतीची सवय:निश्चित वाढ
  • विशेष टिप्पणी:येथे दिलेली माहिती फक्त संदर्भासाठी आहे. विशेषत: म्हणजे मातीचे प्रकार आणि वातावरणाच्या बदलावर अवलंबून असते. उत्पादनाची माहिती जाणून घेण्यासाठी व वापरण्यासाठी त्यावर लावलेले लेबल व पत्रकात दिलेल्या उत्पादनाचे पूर्ण तपशील व दिशादर्शक लक्षपूर्वक पाहा!

उत्पादनाची वैशिष्ट्ये

फळाचा रंगपांढरा-हिरवा
विशेष टिप्पणीयेथे दिलेली माहिती फक्त संदर्भासाठी आहे. विशेषत: म्हणजे मातीचे प्रकार आणि वातावरणाच्या बदलावर अवलंबून असते. उत्पादनाची माहिती जाणून घेण्यासाठी व वापरण्यासाठी त्यावर लावलेले लेबल व पत्रकात दिलेल्या उत्पादनाचे पूर्ण तपशील व दिशादर्शक लक्षपूर्वक पाहा!
फळांची लांबीलांबी: 25-30 सेंमी;;रूंदी: 5-7 सेंमी
फळाचा आकारकिंचित शंकूच्या आकाराचे; दंडगोलाकार
फळांचे वजन1 - 1.25 किलो
पेरणीचा हंगामजानेवारी-मार्च; सप्टेंबर-ऑक्टोबर
पेरणीची पद्धतटोबून
पेरणीचे अंतरदोन ओळीतील अंतर 6-8 फुट ; दोन वेलीतील अंतर 1 फुट
अतिरिक्त वर्णनदेशी प्रकारचा वाण; अहमदाबाद बाजारपेठेत लोकप्रिय
बेअरिंग प्रकारएकल
वनस्पतीची सवयनिश्चित वाढ

महत्वाचे गुणधर्म:

  • पेरणीचा हंगाम: जानेवारी-मार्च; सप्टेंबर-ऑक्टोबर
  • पेरणीची पद्धत: टोबून
  • पेरणीचे अंतर: दोन ओळीतील अंतर 6-8 फुट ; दोन वेलीतील अंतर 1 फुट
  • अतिरिक्त वर्णन: देशी प्रकारचा वाण; अहमदाबाद बाजारपेठेत लोकप्रिय
  • बेअरिंग प्रकार: एकल
संबंधित इतर उत्पादने
आयपीएल प्रिमीयम व्हीएएम शक्ती मायकोरायझा (व्हीएएम) 4 किग्रॅ
आयपीएल प्रिमीयम व्हीएएम शक्ती मायकोरायझा (व्हीएएम) 4 किग्रॅ
₹615₹655
मॅटको (मेटालॅक्झिल 8%डब्ल्यूपी + मँकोझेब 64%) 1 किग्रॅ
मॅटको (मेटालॅक्झिल 8%डब्ल्यूपी + मँकोझेब 64%) 1 किग्रॅ
₹1289₹1700
युपीएल साफ कार्बेन्डाझिम 12% + मँन्कोझेब 63% डब्लूपी - 1 किग्रॅ
युपीएल साफ कार्बेन्डाझिम 12% + मँन्कोझेब 63% डब्लूपी - 1 किग्रॅ
₹699₹900
टाटा बहार (1000 मिली)
टाटा बहार (1000 मिली)
₹799₹1025
सुपर सोना (250 ग्रॅम)
सुपर सोना (250 ग्रॅम)
₹375₹500
किटोगार्ड (250 मिली)
किटोगार्ड (250 मिली)
₹750₹790
सिजेंटा अलिका (थायोमेथॉक्झाम १२.६% + लॅम्डासायहॅलोथ्रीन ९.५ % झेड सी.) २०० मिली
सिजेंटा अलिका (थायोमेथॉक्झाम १२.६% + लॅम्डासायहॅलोथ्रीन ९.५ % झेड सी.) २०० मिली
₹585₹695
ग्लॅडिएटर बॅटरी पंप GL108 (12*8)
ग्लॅडिएटर बॅटरी पंप GL108 (12*8)
₹3500₹4500
पॉवर जेल - वनस्पती पोषक (500 ग्रॅम)
पॉवर जेल - वनस्पती पोषक (500 ग्रॅम)
₹400₹650
शटर (थायमेथॉक्साम ७५% एसजी) 100 ग्रॅम
शटर (थायमेथॉक्साम ७५% एसजी) 100 ग्रॅम
₹550₹790
हयूमिक पॉवर अडवांस पावडर (95% हुमिक ऍसिड) (250 ग्रॅम)
हयूमिक पॉवर अडवांस पावडर (95% हुमिक ऍसिड) (250 ग्रॅम)
₹399₹500
धानुका - धानुकोप 50% डब्ल्यूपी (कॉपर ऑक्सीक्लोराईड) 500 ग्रॅम
धानुका - धानुकोप 50% डब्ल्यूपी (कॉपर ऑक्सीक्लोराईड) 500 ग्रॅम
₹499₹595
मेन्टो (इमीडॅक्लोप्रिड ७०% डब्ल्यूजी) ७५ ग्रॅम
मेन्टो (इमीडॅक्लोप्रिड ७०% डब्ल्यूजी) ७५ ग्रॅम
₹399₹520
क्रुझर (थायमेथॉक्साम २५% डब्ल्यूजी) २५० ग्रॅम
क्रुझर (थायमेथॉक्साम २५% डब्ल्यूजी) २५० ग्रॅम
₹359₹480