वटाणा संरक्षण कॉम्बो
ब्रॅण्ड: अॅग्रोस्टार पोषण संरक्षण कोम्बो
₹599₹1032

महत्वाचे गुणधर्म:

  • कॉम्बो मध्ये उपलब्ध उत्पादन: 1X - धानुका - धानुस्टीन 50% डब्ल्यूपी (कार्बेंडॅझिम) 500 ग्रॅम, 1X - न्युट्रीप्रो ग्रेड 2 - 500
  • अतिरिक्त वर्णन (अधिक माहिती): भुरी नियंत्रण सोबत उत्पादन वाढवा