AgroStar
यूपीएल
7 शेतकरी
यूपीएल - संकरित भेंडी अॅडवंटा 216 (250 ग्रॅम) बियाणे
₹1600₹1800

Free Home Deliveryरेटिंग

4.6
6
0
0
1
0

इतर तपशील

  • रोपांचा स्वभाव:मध्यम उंची
  • पहिली तोडणी:40-42 दिवसांनी
  • पेरणीची खोली:2 सेमी
  • फळण्याचा प्रकार:एक आड एक

उत्पादनाची वैशिष्ट्ये

पेरणीचा हंगामउन्हाळा,खरीप
पेरणीची पद्धतटोबणे
पेरणीतील अंतरदोन ओळीतील अंतर: 3-5 फुट; दोन रोपांतील अंतर 1 फुट
अतिरिक्त वर्णन (अधिक माहिती)उत्कृष्ट फळांची गुणवत्ता आणि तोडणीस सोपे
विशेष टिप्पण्यायेथे दिलेली माहिती फक्त संदर्भासाठी आहे. विशेषत: म्हणजे मातीचे प्रकार आणि वातावरणाच्या बदलावर अवलंबून असते. उत्पादनाची माहिती जाणून घेण्यासाठी व वापरण्यासाठी त्यावर लावलेले लेबल व पत्रकात दिलेल्या उत्पादनाचे पूर्ण तपशील व दिशादर्शक लक्षपूर्वक पाहा!
रोपांचा स्वभावमध्यम उंची
पहिली तोडणी40-42 दिवसांनी
पेरणीची खोली2 सेमी
फळण्याचा प्रकारएक आड एक

महत्वाचे गुणधर्म:

  • पेरणीचा हंगाम: उन्हाळा,खरीप
  • पेरणीची पद्धत: टोबणे
  • पेरणीतील अंतर: दोन ओळीतील अंतर: 3-5 फुट; दोन रोपांतील अंतर 1 फुट
  • अतिरिक्त वर्णन (अधिक माहिती): उत्कृष्ट फळांची गुणवत्ता आणि तोडणीस सोपे
  • विशेष टिप्पण्या: येथे दिलेली माहिती फक्त संदर्भासाठी आहे. विशेषत: म्हणजे मातीचे प्रकार आणि वातावरणाच्या बदलावर अवलंबून असते. उत्पादनाची माहिती जाणून घेण्यासाठी व वापरण्यासाठी त्यावर लावलेले लेबल व पत्रकात दिलेल्या उत्पादनाचे पूर्ण तपशील व दिशादर्शक लक्षपूर्वक पाहा!