AgroStar
यूपीएल
76 शेतकरी
यूपीएल एके 47 (मिरची) 10 ग्रॅम बियाणे
₹650₹770

Free Home Deliveryरेटिंग

4
48
5
8
6
8

इतर तपशील

  • रोपांचा स्वभाव:अर्ध उभे
  • पहिली तोडणी:लागवडीनंतर 60-65 दिवसांनी तोडणी सुरु होते
  • रोग सहनशील:लीफ कर्ल वायरसला सहनशील,
  • पेरणीची खोली:1 सेमी पेक्षा कमी

उत्पादनाची वैशिष्ट्ये

पेरणीचा हंगामखरीप, उन्हाळा
पेरणीची पद्धतरोपांची पुनर्लागवड
पेरणीतील अंतरओळीतील अंतर - 3.5 ते 4 फुट, दोन रोपांतील अंतर- 1-1.5 फुट
अतिरिक्त वर्णन (अधिक माहिती)लीफ कर्ल वायरसला सहनशील,दुहेरी उद्देशाच्या हेतूने
विशेष टिप्पण्यायेथे दिलेली माहिती फक्त संदर्भासाठी आहे. विशेषत: म्हणजे मातीचे प्रकार आणि वातावरणाच्या बदलावर अवलंबून असते. उत्पादनाची माहिती जाणून घेण्यासाठी व वापरण्यासाठी त्यावर लावलेले लेबल व पत्रकात दिलेल्या उत्पादनाचे पूर्ण तपशील व दिशादर्शक लक्षपूर्वक पाहा!
रोपांचा स्वभावअर्ध उभे
पहिली तोडणीलागवडीनंतर 60-65 दिवसांनी तोडणी सुरु होते
रोग सहनशीललीफ कर्ल वायरसला सहनशील,
पेरणीची खोली1 सेमी पेक्षा कमी

महत्वाचे गुणधर्म:

  • पेरणीचा हंगाम: खरीप, उन्हाळा
  • पेरणीची पद्धत: रोपांची पुनर्लागवड
  • पेरणीतील अंतर: ओळीतील अंतर - 3.5 ते 4 फुट, दोन रोपांतील अंतर- 1-1.5 फुट
  • अतिरिक्त वर्णन (अधिक माहिती): लीफ कर्ल वायरसला सहनशील,दुहेरी उद्देशाच्या हेतूने
  • विशेष टिप्पण्या: येथे दिलेली माहिती फक्त संदर्भासाठी आहे. विशेषत: म्हणजे मातीचे प्रकार आणि वातावरणाच्या बदलावर अवलंबून असते. उत्पादनाची माहिती जाणून घेण्यासाठी व वापरण्यासाठी त्यावर लावलेले लेबल व पत्रकात दिलेल्या उत्पादनाचे पूर्ण तपशील व दिशादर्शक लक्षपूर्वक पाहा!