क्षमस्व, हा लेख आपण निवड केलेल्या भाषामध्ये नाही
आपल्या राज्यात लवकरच अ‍ॅग्री दुकान उपलब्ध होईल.
  आपली रिक्वेस्ट यशस्वीरीत्या पाठविण्यात आली आहे.
मेन्ट्रो (इमीडॅक्लोप्रिड ७०% डब्ल्यूजी) ७५ ग्रॅम
75 gm
ब्रॅण्ड: पॉवरग्रो
₹325₹520
महत्वाचे गुणधर्म:
  • रासायनिक रचना: इमिडाक्लोप्रीड 70 WG
  • मात्रा: 75 ग्रॅम /एकर
  • वापरण्याची पद्धत: फवारणी
  • प्रभावव्याप्ती: तुडतुडे, मावा किडी, फुलकिडे नियंत्रण करण्यासाठी
  • सुसंगतता: बहुतेक सर्व रसायनांशी सुसंगत
  • प्रभावाचा कालावधी: 15 दिवस
  • पुनर्वापर करण्याची वारंवारीता: किडींचा प्रादुर्भाव किंवा रोगाच्या तीव्रतेवर अवलंबून असते
  • पिकांना लागू: कापूस, भेंडी, काकडी
  • अतिरिक्त वर्णन (अधिक माहिती): कमी मात्रा पण जास्त प्रभाव
संबंधित इतर उत्पादने
धनुका - अरेवा 500 ग्रॅम
₹620₹885
धानुका - पेजर 250 ग्राम
₹600₹801
युपीएल- उलाला - 500 मिली
₹4210₹6350
मेटलमन मँकोझेब 64% + मेटालॅक्झिल 8% (500 ग्रॅम)
₹550₹620
पेजर (डायफेन्थ्यूरॉन 50% डब्लूपी) 1 किलो
₹2000₹2905
इआयडी पॅरी -निमझाल(अॅझाडिरेक्टिन 10000 पीपीएम) 250 मिली
₹545₹550
इआयडी पॅरी -निमझाल(अॅझाडिरेक्टिन 10000 पीपीएम) 500 मिली
₹970₹1050
धानुका - पेजर - 500 ग्रॅम
₹1050₹1505
कॉन्फिडॉर सुपर (इमिडाक्लोप्रिड ३०.५% एससी) २५० मिली
₹1260₹1560
धानुका - पेजर - 250 ग्रॅम
₹590₹801
धनुका - पेजर 500 ग्रॅम
₹1050₹1505
युपीएल- उलाला - (250 ग्रॅम)
₹2135₹3200
न्यूट्रीप्रो फॉलीबोर 20 % बोरॉन 500 ग्रॅम
₹185₹250
धनुका - अरेवा - 1 किग्रॅ
₹1060₹1601
युपीएल- उलाला (150 ग्रॅम)
₹1400₹1713
युपीएल - उलाला - 30 ग्रॅम
₹300₹405
युपीएल -लान्सर गोल्ड - 1000 ग्रॅम
₹760₹875
टाटा माणिक (अॅसेटामिप्रीड 20% SP) (250 ग्रॅम)
₹425₹560
बेयर नेटिवो (टेब्यूकोनॅझोल 50%+ ट्रायफ्लॉक्सीस्ट्रॉबीन 25% डब्लूजी)100 ग्रॅम
₹845₹1050
युपीएल- उलाला - 60 ग्रॅम
₹475₹696
युपीएल- उलाला - 500 मिली
₹4210₹6350
माणिक (100 ग्रॅम)
₹195₹235
धानुका - पेजर - 250 ग्रॅम
₹590₹801
धानुका - धानुकोप 50% डब्ल्यूपी (कॉपर ऑक्सीक्लोराईड) 500 ग्रॅम
₹305₹465
धानुका - धानुस्टीन 50% डब्ल्यूपी (कार्बेंडॅझिम) 500 ग्रॅम
₹330₹405
युपीएल- उलाला - (250 ग्रॅम)
₹2135₹3200
युपीएल- उलाला - 60 मिली
₹575₹780
धानुका - धानुकोप 50% डब्ल्यूपी (कॉपर ऑक्सीक्लोराईड) 500 ग्रॅम
₹305₹425
गोदरेज विपुल बूस्टर 1000 मिली
₹475₹700
बेयर नेटिवो (टेब्यूकोनॅझोल 50%+ ट्रायफ्लॉक्सीस्ट्रॉबीन 25% डब्लूजी)50 ग्रॅम
₹425₹570
कोरोमंडल ग्रोमोर 19-19-19 (1 किग्रॅ)
₹139₹193
धानुका अरेवा - 250 ग्रॅम
₹340₹467
धानुका - धानुकोप 50% डब्ल्यूपी (कॉपर ऑक्सीक्लोराईड) 500 ग्रॅम
₹305₹405
युपीएल- उलाला - 30 मिली
₹300₹405
बेयर ओबेरॉन स्पायरोमेसीफेन 240 SC (22.9 % w/w) 100 मिली
₹500₹650
गोदरेज विपुल बूस्टर 250 मिली
₹150₹210
माणिक (100 ग्रॅम)
₹195₹205
19-19-19 (1 किलो ग्रॅम)
₹129₹200
सुमिटोमो होसी जीए 0.001% १ ली.
₹650₹900
बारिक्स मॅजिक स्टीकर क्रोमातिक सापळा- पिवळे शीट
₹220₹225
धानुका - अरेवा - 250 ग्रॅम
₹340₹467
युपीएल - साफ - 250 ग्रॅम
₹160₹203
युपीएल - साफ - 500 ग्रॅम
₹300₹383
टाटा माणिक (अॅसेटामिप्रीड 20% SP) (100 ग्रॅम)
₹195₹235
युपीएल -लान्सर गोल्ड - 250 ग्रॅम
₹230₹275
सुमिटोमो होसी जीए 0.001% 250 मि.ली.
₹195₹275
MP-प्रोकिसान ग्रेड (250 ग्रॅम)
₹360₹375
इकोनीम प्लस २५० मिली
₹545₹560
इकोनीम प्लस १०० मिली
₹230₹234
युपीएल - साफ - 500 ग्रॅम
₹300₹383
धानुका अरेवा - 100 ग्रॅम
₹155₹216
धानुका - अरेवा - 500 ग्रॅम
₹620₹885
गोदरेज विपुल बूस्टर 500 मिली
₹248₹400
धानुका- अरेवा - 100 ग्रॅम
₹155₹216
पावर जेल (वनस्पती पोषण) (500 ग्रॅम)
₹400₹650
धानुका - अरेवा - 250 ग्रॅम
₹340₹467
धानुका - धानुस्टीन 50% डब्ल्यूपी (कार्बेंडॅझिम) 500 ग्रॅम
₹330₹382
धानुका - धानुकोप 50% डब्ल्यूपी (कॉपर ऑक्सीक्लोराईड) 500 ग्रॅम
₹305₹405
कोरोमंडल ग्रोमोर 0-52-34 (1 किग्रॅ)
₹229₹280
युपीएल- उलाला (150 ग्रॅम)
₹1400₹1935
RJ-प्रोकिसान ग्रेड 2 (250 ग्रॅम)
₹360₹375
ग्लॅडिएटर बॅटरी पंप GL1012 (12*12)
₹3200₹5000
ग्लॅडिएटर बॅटरी पंप GL108 (12*8)
₹2900₹4500
ग्लॅडिएटर बॅटरी पंप GL10121 (2 in 1)
₹3300₹5500
मॅटको 500 (मेटालॅक्झिल 8%डब्ल्यूपी + मँकोझेब 64%) 1000 ग्रॅम
₹1190₹1320
युपीएल - साफ - 1000 ग्रॅम
₹600₹750
बारिक्स मॅजिक स्टीकर क्रोमातिक सापळा- निळे शीट
₹220₹225
श्रीराम साथी (0:52:34) (1 किग्रॅ)
₹205₹240
टाटा बहार (1000 मिली)
₹850₹1025
धानुका - पेजर (500 ग्रॅम)
₹1100₹1505
न्यूट्रीप्रो फॉलीबोर 20 % बोरॉन 1 किग्रॅ
₹335₹430
धानुका - धानुस्टीन 50% डब्ल्यूपी (कार्बेन्डाझिम) 500 ग्रॅम
₹330₹405
धनुका - अरेवा - 1 किग्रॅ
₹1060₹1601
मॅटको 250 (मेटालॅक्झिल 8%डब्ल्यूपी + मँकोझेब 64%) 250 ग्रॅम
₹325₹400
मॅटको 500 (मेटालॅक्झिल 8%डब्ल्यूपी + मँकोझेब 64%) 500 ग्रॅम
₹595₹700
MP-प्रोकिसान ग्रेड (500 ग्रॅम)
₹700₹750
स्टेलर (जिब्रेलीक ऍसिड ०.००१%) 1000 मिली
₹480₹885
स्टेलर (जिब्रेलीक ऍसिड ०.००१%) ५०० मिली
₹250₹470
अँट्रॅकॉल (प्रोपीनेब ७०% डब्ल्यूपी) १ किलो
₹655₹800
टाटा बहार (500 मिली)
₹430₹610
सुमिटोमो होसी जीए 0.001% 500 मि.ली.
₹325₹480
युपीएल - साफ - 1 किग्रॅ
₹600₹750
युपीएल - साफ - 250 ग्रॅम
₹160₹203
कॉन्स्टा (फिप्रोनील ४०% + इमीडॅक्लोप्रिड ४०%) ४० ग्रॅम
₹450₹620
माणिक (250 ग्रॅम)
₹425₹560
युपीएल -लान्सरगोल्ड - 1000 ग्रॅम
₹720₹1025
युपीएल - साफ - 500 ग्रॅम
₹300₹383
युपीएल -लान्सर गोल्ड - 500 ग्रॅम
₹368₹523
सिजेंटा अलिका (थायोमेथॉक्झाम १२.६% + लॅम्डासायहॅलोथ्रीन ९.५ % झेड सी.) २०० मिली
₹585₹620
मॅटको 250 (मेटालॅक्झिल 8%डब्ल्यूपी + मँकोझेब 64%) 250 ग्रॅम
₹325₹400
हयूमिक पॉवर अडवांस पावडर (95% हुमिक ऍसिड) (250 ग्रॅम)
₹349₹500
धानुका अरेवा - 250 ग्रॅम
₹340₹467
X
अ‍ॅग्रोस्टारची निवड केल्याबद्दल धन्यवाद!
कृपया आपला नंबर द्या. आमचे प्रतिनिधी आपल्याला कॉल करून आपली ऑर्डर निश्चित करतील.
मोबाईल नंबर*
पूर्ण नाव
‘सबमिट’ वर क्लिक करून आपण आपली माहिती अ‍ॅग्रोस्टारला पाठविण्यास सहमती दिली आहे. जी लागू कायद्यानुसार याचा वापर करू शकतात.अॅग्रोस्टार अटी व नियम
अ‍ॅग्रोस्टावरून उत्पादने खरेदी करण्याची दुसरी पद्धत
आमचे अ‍ॅप डाउनलोड करा
आम्हाला मिस कॉल द्या
मिस कॉल