क्षमस्व, हा लेख आपण निवड केलेल्या भाषामध्ये नाही
आपल्या राज्यात लवकरच अ‍ॅग्री दुकान उपलब्ध होईल.
  आपली रिक्वेस्ट यशस्वीरीत्या पाठविण्यात आली आहे.
मॅटको 500 (मेटालॅक्झिल 8%डब्ल्यूपी + मँकोझेब 64%) 500 ग्रॅम
0 gm
ब्रॅण्ड: इंडोफील
₹595₹700
महत्वाचे गुणधर्म:
  • रासायनिक रचना: मेटालॅक्झिल 8% डब्ल्यूपी + मँकोझेब 64%
  • मात्रा: ५०० ग्रॅम / एकर
  • वापरण्याची पद्धत: फवारा, आळवणी
  • प्रभावव्याप्ती: बाजरी; केवडा; बटाटा: उशिराचा करपा; मोहरी :पांढरा तांबेरा , करपा; तंबाखू रोपवाटिका : ओली मर, पानांवरील करपा
  • सुसंगतता: लाईम सल्फर आणि बोर्डो मिश्रण किंवा अल्कली द्रावणे सोडून नेहेमी वापरल्या जाणाऱ्या कीटकनाशकांशी सुसंगत
  • प्रभावाचा कालावधी: 10 दिवस
  • पुनर्वापर करण्याची वारंवारीता: किडींचा प्रादुर्भाव किंवा रोगाच्या तीव्रतेवर अवलंबून असते
  • पिकांना लागू: द्राक्षे, बटाटा, काळी मिरी, मोहरी, मिरची
  • अतिरिक्त वर्णन (अधिक माहिती): बियाणे प्रक्रियेसाठी, पानांवर फवारण्यासाठी, रोपवाटीकेत आळवणी साठी आणि काढणीनंतर येणाऱ्या रोगांच्या नियंत्रणासाठी काढणी पूर्व फवारणीसाठी उपयुक्त
संबंधित इतर उत्पादने
मेटलमन मँकोझेब 64% + मेटालॅक्झिल 8% (500 ग्रॅम)
₹550₹620
युपीएल- उलाला - (250 ग्रॅम)
₹2135₹3200
युपीएल- उलाला - 500 मिली
₹4210₹6350
पेजर (डायफेन्थ्यूरॉन 50% डब्लूपी) 1 किलो
₹2000₹2905
इआयडी पॅरी -निमझाल(अॅझाडिरेक्टिन 10000 पीपीएम) 500 मिली
₹970₹1050
धनुका - अरेवा - 1 किग्रॅ
₹1060₹1601
युपीएल- उलाला (150 ग्रॅम)
₹1400₹1713
युपीएल - उलाला - 30 ग्रॅम
₹300₹405
धनुका - अरेवा 500 ग्रॅम
₹620₹885
धानुका - पेजर 250 ग्राम
₹600₹801
टाटा माणिक (अॅसेटामिप्रीड 20% SP) (250 ग्रॅम)
₹425₹560
माणिक (100 ग्रॅम)
₹195₹235
धानुका - धानुस्टीन 50% डब्ल्यूपी (कार्बेंडॅझिम) 500 ग्रॅम
₹330₹405
बेयर नेटिवो (टेब्यूकोनॅझोल 50%+ ट्रायफ्लॉक्सीस्ट्रॉबीन 25% डब्लूजी)50 ग्रॅम
₹425₹570
युपीएल- उलाला - 60 ग्रॅम
₹475₹696
धानुका - पेजर (500 ग्रॅम)
₹1100₹1505
कॉन्फिडॉर सुपर (इमिडाक्लोप्रिड ३०.५% एससी) २५० मिली
₹1260₹1560
बारिक्स मॅजिक स्टीकर क्रोमातिक सापळा- निळे शीट
₹220₹225
धानुका - पेजर - 250 ग्रॅम
₹590₹801
रॉकेट (प्रोफेनोफॉस 40% + सायपरमेथ्रीन 4% EC) 250 मिली
₹235₹325
डाऊ मिरेक्युलन (ट्राईएकोनटेनोल 0.05 EC) 250 मि.ली.
₹155₹220
कोरोमंडल ग्रोमोर 19-19-19 (1 किग्रॅ)
₹139₹193
टाटा माणिक (अॅसेटामिप्रीड 20% SP) (100 ग्रॅम)
₹195₹235
युपीएल- उलाला - (250 ग्रॅम)
₹2135₹3200
RJ-प्रोकिसान ग्रेड 2 (250 ग्रॅम)
₹360₹375
टाटा बहार (1000 मिली)
₹850₹1025
धानुका - धानुकोप 50% डब्ल्यूपी (कॉपर ऑक्सीक्लोराईड) 500 ग्रॅम
₹305₹425
युपीएल - साफ - 500 ग्रॅम
₹300₹383
श्रीराम साथी (0:52:34) (1 किग्रॅ)
₹205₹240
धानुका - पेजर - 500 ग्रॅम
₹1050₹1505
धानुका - पेजर - 250 ग्रॅम
₹590₹801
धानुका - अरेवा - 250 ग्रॅम
₹340₹467
युपीएल - साफ - 500 ग्रॅम
₹300₹383
धानुका अरेवा - 250 ग्रॅम
₹340₹467
युपीएल - साफ - 1000 ग्रॅम
₹600₹750
बारिक्स मॅजिक स्टीकर क्रोमातिक सापळा- पिवळे शीट
₹220₹225
धानुका - अरेवा - 250 ग्रॅम
₹340₹467
धानुका - धानुकोप 50% डब्ल्यूपी (कॉपर ऑक्सीक्लोराईड) 500 ग्रॅम
₹305₹405
माणिक (250 ग्रॅम)
₹425₹560
गोदरेज विपुल बूस्टर 250 मिली
₹150₹210
धनुका - अरेवा - 1 किग्रॅ
₹1060₹1601
सुमिटोमो होसी जीए 0.001% 250 मि.ली.
₹195₹275
युपीएल - साफ - 250 ग्रॅम
₹160₹203
धनुका - पेजर 500 ग्रॅम
₹1050₹1505
धानुका - धानुस्टीन 50% डब्ल्यूपी (कार्बेंडॅझिम) 500 ग्रॅम
₹330₹382
डाऊ मिरेक्युलन (ट्राईएकोनटेनोल 0.05 EC) 100 मि.ली.
₹55₹92
टाटा बहार (500 मिली)
₹430₹610
सुमिटोमो होसी जीए 0.001% 500 मि.ली.
₹325₹480
धानुका - धानुकोप 50% डब्ल्यूपी (कॉपर ऑक्सीक्लोराईड) 500 ग्रॅम
₹305₹465
युपीएल- उलाला - 500 मिली
₹4210₹6350
सुमिटोमो होसी जीए 0.001% १ ली.
₹650₹900
धानुका- अरेवा - 100 ग्रॅम
₹155₹216
युपीएल - साफ - 250 ग्रॅम
₹160₹203
सिजेंटा अलिका (थायोमेथॉक्झाम १२.६% + लॅम्डासायहॅलोथ्रीन ९.५ % झेड सी.) २०० मिली
₹585₹620
न्यूट्रीप्रो फॉलीबोर 20 % बोरॉन 500 ग्रॅम
₹185₹250
ग्लॅडिएटर बॅटरी पंप GL108 (12*8)
₹2900₹4500
गोदरेज विपुल बूस्टर 500 मिली
₹248₹400
युपीएल- उलाला - 60 मिली
₹575₹780
धानुका - अरेवा - 500 ग्रॅम
₹620₹885
धानुका अरेवा - 100 ग्रॅम
₹155₹216
धानुका अरेवा - 250 ग्रॅम
₹340₹467
हयूमिक पॉवर अडवांस पावडर (95% हुमिक ऍसिड) (250 ग्रॅम)
₹349₹500
इकोनीम प्लस १०० मिली
₹230₹234
बेयर नेटिवो (टेब्यूकोनॅझोल 50%+ ट्रायफ्लॉक्सीस्ट्रॉबीन 25% डब्लूजी)100 ग्रॅम
₹845₹1050
इकोनीम प्लस २५० मिली
₹545₹560
युपीएल - साफ - 500 ग्रॅम
₹300₹383
युपीएल- उलाला (150 ग्रॅम)
₹1400₹1935
गोदरेज विपुल बूस्टर 1000 मिली
₹475₹700
स्टेलर (जिब्रेलीक ऍसिड ०.००१%) 1000 मिली
₹480₹885
न्यूट्रीप्रो फॉलीबोर 20 % बोरॉन 1 किग्रॅ
₹335₹430
युपीएल - साफ - 250 ग्रॅम
₹160₹203
युपीएल- उलाला - 30 मिली
₹300₹405
रॉकेट (प्रोफेनोफॉस 40% + सायपरमेथ्रीन 4% EC) 500 मिली
₹421₹584
अँट्रॅकॉल (प्रोपीनेब ७०% डब्ल्यूपी) १ किलो
₹655₹800
मँडोझ (मॅन्कोझेब ६३%+ कार्बेन्डाझिम १२% डब्लूपी) 500 ग्रॅम
₹290₹385
बेयर ओबेरॉन स्पायरोमेसीफेन 240 SC (22.9 % w/w) 100 मिली
₹500₹650
रॉकेट (प्रोफेनोफॉस 40% + सायपरमेथ्रीन 4% EC) 1000 मिली
₹760₹1115
धानुका - धानुकोप 50% डब्ल्यूपी (कॉपर ऑक्सीक्लोराईड) 500 ग्रॅम
₹305₹405
इआयडी पॅरी -निमझाल(अॅझाडिरेक्टिन 10000 पीपीएम) 250 मिली
₹545₹550
MP-प्रोकिसान ग्रेड (250 ग्रॅम)
₹360₹375
युपीएल - साफ - 1 किग्रॅ
₹600₹750
कोरोमंडल ग्रोमोर 0-52-34 (1 किग्रॅ)
₹229₹280
धानुका - धानुस्टीन 50% डब्ल्यूपी (कार्बेन्डाझिम) 500 ग्रॅम
₹330₹405
पावर जेल (वनस्पती पोषण) (500 ग्रॅम)
₹400₹650
मँडोझ (मॅन्कोझेब ६३%+ कार्बेन्डाझिम १२% डब्लूपी) २५० ग्रॅम
₹155₹215
MP-प्रोकिसान ग्रेड (500 ग्रॅम)
₹700₹750
ग्लॅडिएटर बॅटरी पंप GL1012 (12*12)
₹3200₹5000
ग्लॅडिएटर बॅटरी पंप GL10121 (2 in 1)
₹3300₹5500
माणिक (100 ग्रॅम)
₹195₹205
कॉन्स्टा (फिप्रोनील ४०% + इमीडॅक्लोप्रिड ४०%) ४० ग्रॅम
₹450₹620
स्टेलर (जिब्रेलीक ऍसिड ०.००१%) ५०० मिली
₹250₹470
19-19-19 (1 किलो ग्रॅम)
₹129₹200
X
अ‍ॅग्रोस्टारची निवड केल्याबद्दल धन्यवाद!
कृपया आपला नंबर द्या. आमचे प्रतिनिधी आपल्याला कॉल करून आपली ऑर्डर निश्चित करतील.
मोबाईल नंबर*
पूर्ण नाव
‘सबमिट’ वर क्लिक करून आपण आपली माहिती अ‍ॅग्रोस्टारला पाठविण्यास सहमती दिली आहे. जी लागू कायद्यानुसार याचा वापर करू शकतात.अॅग्रोस्टार अटी व नियम
अ‍ॅग्रोस्टावरून उत्पादने खरेदी करण्याची दुसरी पद्धत
आमचे अ‍ॅप डाउनलोड करा
आम्हाला मिस कॉल द्या
मिस कॉल