क्षमस्व, हा लेख आपण निवड केलेल्या भाषामध्ये नाही
आपल्या राज्यात लवकरच अ‍ॅग्री दुकान उपलब्ध होईल.
  आपली रिक्वेस्ट यशस्वीरीत्या पाठविण्यात आली आहे.
मर्जर - 500 ग्रॅम
500 gm
ब्रॅण्ड: इंडोफील
₹580₹690
महत्वाचे गुणधर्म:
  • रासायनिक रचना: ट्रायसायक्लाझोल 18 % + मँकोझेब 62 % WP
  • मात्रा: 25-30 ग्रॅम / पंप किंवा 250-300 ग्रॅम / एकर
  • वापरण्याची पद्धत: फवारणी
  • प्रभावव्याप्ती: ब्लास्ट, कवडी रोगांवर अतिशय प्रभवे आणि अनेक बुरशीजन्य रोगांचे नियंत्रण करते
  • सुसंगतता: चुना, गंधक आणि बोर्डो सोडून बहुतेक सर्व कीटकनाशकांशी सुसंगत
  • प्रभावाचा कालावधी: 10 दिवस
  • पुनर्वापर करण्याची वारंवारीता: किडींचा प्रादुर्भाव किंवा रोगाच्या तीव्रतेवर अवलंबून असते
  • पिकांना लागू: साळी
  • अतिरिक्त वर्णन (अधिक माहिती): रोग दिसण्यापूर्वीच प्रतिबंधात्मक किंवा रोगाच्या अगदी सुरुवातीच्या काळात मर्जर फवारले पाहिजे
संबंधित इतर उत्पादने
स्प्रिंट (मँकोझेब 50% + कार्बेंडॅझिम 25% डब्ल्यूएस) 250 ग्रॅम
₹350₹357
धनुका - पेजर 500 ग्रॅम
₹1050₹1505
युपीएल- उलाला - (250 ग्रॅम)
₹2135₹3200
युपीएल- उलाला - 500 मिली
₹4210₹6350
युपीएल- उलाला - 250 मिली
₹2135₹3200
धानुका - अरेवा - 500 ग्रॅम
₹620₹885
कॉन्फिडॉर सुपर (इमिडाक्लोप्रिड ३०.५% एससी) २५० मिली
₹1260₹1560
मॅटको 500 (मेटालॅक्झिल 8%डब्ल्यूपी + मँकोझेब 64%) 1000 ग्रॅम
₹1190₹1320
पेजर (डायफेन्थ्यूरॉन 50% डब्लूपी) 1 किलो
₹2000₹2905
गोदरेज विपुल बूस्टर 1000 मिली
₹475₹700
धानुका - पेजर - 250 ग्रॅम
₹590₹801
गोदरेज विपुल बूस्टर 250 मिली
₹150₹210
धनुका - अरेवा - 1 किग्रॅ
₹1060₹1601
डाऊ ट्रेसर (स्पिनोसॅड 45% SC) 75 मि.ली.
₹1800₹1855
युपीएल- उलाला - 30 ग्रॅम
₹300₹405
युपीएल- उलाला (150 ग्रॅम)
₹1400₹1935
युपीएल- उलाला - (250 ग्रॅम)
₹2135₹3200
धानुका - अरेवा - 250 ग्रॅम
₹340₹467
धानुका अरेवा - 100 ग्रॅम
₹155₹216
कोरोमंडल ग्रोमोर 19-19-19 (1 किग्रॅ)
₹139₹193
इकोनीम प्लस २५० मिली
₹545₹662
कोरोमंडल ग्रोमोर 0-52-34 (1 किग्रॅ)
₹229₹280
RJ-प्रोकिसान ग्रेड 2 (250 ग्रॅम)
₹360₹375
सुमिटोमो होसी जीए 0.001% १ ली.
₹650₹900
बायोविटा (एस्कोफिलम नोडोसम) 1000 मिली
₹850₹936
मॉक्झीमेट (300 ग्रॅम)
₹400₹432
धानुका - पेजर (500 ग्रॅम)
₹1100₹1505
इआयडी पॅरी -निमझाल(अॅझाडिरेक्टिन 10000 पीपीएम) 250 मिली
₹545₹550
टाटा माणिक (अॅसेटामिप्रीड 20% SP) (100 ग्रॅम)
₹195₹235
युपीएल- उलाला (60 ग्रॅम)
₹475₹780
युपीएल - उलाला - 30 ग्रॅम
₹300₹405
धानुका - पेजर 250 ग्राम
₹600₹801
श्रीराम साथी (0:52:34) (1 किग्रॅ)
₹205₹240
सुमिटोमो होसी जीए 0.001% 250 मि.ली.
₹195₹275
न्यूट्रीप्रो फॉलीबोर 20 % बोरॉन 500 ग्रॅम
₹185₹250
19-19-19 (1 किलो ग्रॅम)
₹129₹200
मॅटको 250 (मेटालॅक्झिल 8%डब्ल्यूपी + मँकोझेब 64%) 250 ग्रॅम
₹325₹400
टाटा बहार (1000 मिली)
₹850₹1025
रॉकेट (प्रोफेनोफॉस 40% + सायपरमेथ्रीन 4% EC) 1000 मिली
₹760₹1115
ग्लॅडिएटर बॅटरी पंप GL108 (12*8)
₹2900₹4500
MP-प्रोकिसान ग्रेड (250 ग्रॅम)
₹360₹375
कोरोमंडल ग्रोमोर 19-19-19 (1 किग्रॅ)
₹139₹193
सिजेंटा अलिका (थायोमेथॉक्झाम १२.६% + लॅम्डासायहॅलोथ्रीन ९.५ % झेड सी.) २०० मिली
₹585₹620
युपीएल- उलाला - 30 मिली
₹300₹405
स्टेलर (जिब्रेलीक ऍसिड ०.००१%) ५०० मिली
₹250₹470
डाऊ मिरेक्युलन (ट्राईएकोनटेनोल 0.05 EC) 100 मि.ली.
₹77₹92
MP-प्रोकिसान ग्रेड (500 ग्रॅम)
₹700₹750
मॅटको 250 (मेटालॅक्झिल 8%डब्ल्यूपी + मँकोझेब 64%) 250 ग्रॅम
₹325₹400
धानुका अरेवा - 250 ग्रॅम
₹340₹467
युपीएल- उलाला (150 ग्रॅम)
₹1400₹1713
डाऊ ट्रेसर (स्पिनोसॅड 45% SC) 75 मि.ली.
₹1600₹1855
सुमिटोमो होसी जीए 0.001% 500 मि.ली.
₹325₹480
गोदरेज विपुल बूस्टर 500 मिली
₹248₹400
धानुका - पेजर - 500 ग्रॅम
₹1050₹1505
MH -प्रोकिसान ग्रेड 2 (500 ग्रॅम)
₹700₹730
धानुका- अरेवा - 100 ग्रॅम
₹155₹216
धनुका - अरेवा 500 ग्रॅम
₹620₹885
माणिक (250 ग्रॅम)
₹425₹560
धानुका - पेजर - 250 ग्रॅम
₹590₹801
स्टेलर (जिब्रेलीक ऍसिड ०.००१%) 1000 मिली
₹480₹885
अवतार (हेक्साकॉनेझोल 4 % + झायनेब 68%) 500 ग्रॅम
₹550₹618
टाटा बहार (500 मिली)
₹430₹610
माणिक (100 ग्रॅम)
₹195₹205
धानुका अरेवा - 250 ग्रॅम
₹340₹467
ग्लॅडिएटर बॅटरी पंप GL10121 (2 in 1)
₹3300₹5500
सुमिटोमो होसी जीए 0.001% 250 मि.ली.
₹325₹445
ग्लॅडिएटर बॅटरी पंप GL1012 (12*12)
₹3200₹5000
धानुका - अरेवा - 250 ग्रॅम
₹340₹467
डाऊ मिरेक्युलन (ट्राईएकोनटेनोल 0.05 EC) 250 मि.ली.
₹217₹220
युपीएल- उलाला - 500 मिली
₹4210₹6350
न्यूट्रीप्रो फॉलीबोर 20 % बोरॉन 1 किग्रॅ
₹335₹430
युपीएल- उलाला - 60 ग्रॅम
₹475₹696
बेयर ओबेरॉन स्पायरोमेसीफेन 240 SC (22.9 % w/w) 100 मिली
₹500₹650
रॉकेट (प्रोफेनोफॉस 40% + सायपरमेथ्रीन 4% EC) 250 मिली
₹235₹325
इकोनीम प्लस १०० मिली
₹230₹275
पावर जेल (वनस्पती पोषण) (500 ग्रॅम)
₹400₹650
मॅटको 500 (मेटालॅक्झिल 8%डब्ल्यूपी + मँकोझेब 64%) 500 ग्रॅम
₹595₹700
बायोविटा (एस्कोफिलम नोडोसम) ५०० मिली
₹460₹492
रॉकेट (प्रोफेनोफॉस 40% + सायपरमेथ्रीन 4% EC) 500 मिली
₹421₹584
बारिक्स मॅजिक स्टीकर क्रोमातिक सापळा- पिवळे शीट
₹220₹225
अॅग्रोस्टार गोल्ड लाइव्ह
₹1999₹3000
धनुका - अरेवा - 1 किग्रॅ
₹1060₹1601
युपीएल- उलाला - 60 मिली
₹575₹780
बारिक्स मॅजिक स्टीकर क्रोमातिक सापळा- निळे शीट
₹220₹225
X
अ‍ॅग्रोस्टारची निवड केल्याबद्दल धन्यवाद!
कृपया आपला नंबर द्या. आमचे प्रतिनिधी आपल्याला कॉल करून आपली ऑर्डर निश्चित करतील.
मोबाईल नंबर*
पूर्ण नाव
राज्य:*
‘सबमिट’ वर क्लिक करून आपण आपली माहिती अ‍ॅग्रोस्टारला पाठविण्यास सहमती दिली आहे. जी लागू कायद्यानुसार याचा वापर करू शकतात.अॅग्रोस्टार अटी व नियम
अ‍ॅग्रोस्टावरून उत्पादने खरेदी करण्याची दुसरी पद्धत
आमचे अ‍ॅप डाउनलोड करा
आता अ‍ॅग्री-डॉक्टरांशी बोला
आता कॉल करा