क्षमस्व, हा लेख आपण निवड केलेल्या भाषामध्ये नाही
आपल्या राज्यात लवकरच अ‍ॅग्री दुकान उपलब्ध होईल.
  आपली रिक्वेस्ट यशस्वीरीत्या पाठविण्यात आली आहे.
बारिक्स मॅजिक स्टीकर क्रोमातिक सापळा- निळे शीट
200 gm
ब्रॅण्ड: बॅरीक्स
₹220₹225
महत्वाचे गुणधर्म:
  • रासायनिक रचना: बिगर विषारी डिंकसोबत पीविसी शीट
  • मात्रा: किडीच्या प्रादुर्भावानुसार प्रति एकर 8 किंवा अधिक शीट लावा.
  • वापरण्याची पद्धत: चिकट शीट्स काढा, शीट्स मध्ये स्लॉटद्वारे एक काठी घाला आणि पानांवर ठेवा. मेजिक स्टिकर्सला वाराच्या दिशेने ठेवा.
  • प्रभावव्याप्ती: फुलकिडे, नाग अळी अशा रस शोषणाऱ्या किडींच्या नियंत्रणासाठी
  • प्रभावाचा कालावधी: लावल्यापासून 3 महिने
  • पुनर्वापर करण्याची वारंवारीता: किडींचा प्रादुर्भाव किंवा रोगाच्या तीव्रतेवर अवलंबून असते
  • पिकांना लागू: भाजीपाला, फळे, फुले, कापूस, तेलबिया, तृणधान्ये, डाळी आणि औषधी वनस्पती
  • अतिरिक्त वर्णन (अधिक माहिती): सेंद्रीय शेतीसाठी प्रमाणित इनपुट (अदिती)
संबंधित इतर उत्पादने
टारप्लस शीट 7*11 (ताडपत्री) पिवळा
₹750₹1100
पेजर (डायफेन्थ्यूरॉन 50% डब्लूपी) 1 किलो
₹2000₹2905
टारप्लस शीट 28*32 (ताडपत्री)काळा
₹4800₹7500
टारप्लस शीट 30*40 (ताडपत्री) काळा
₹6400₹10000
धानुका - पेजर - 500 ग्रॅम
₹1050₹1505
धानुका - पेजर (500 ग्रॅम)
₹1100₹1505
धनुका - पेजर 500 ग्रॅम
₹1050₹1505
धानुका - पेजर - 250 ग्रॅम
₹590₹801
अॅकॉन 500 मि.ली.
₹200₹535
मेटलमन मँकोझेब 64% + मेटालॅक्झिल 8% (500 ग्रॅम)
₹550₹620
युपीएल- उलाला - 500 मिली
₹4210₹6350
युपीएल- उलाला - (250 ग्रॅम)
₹2135₹3200
युपीएल- उलाला (150 ग्रॅम)
₹1400₹1713
युपीएल - उलाला - 30 ग्रॅम
₹300₹405
धनुका - अरेवा - 1 किग्रॅ
₹1060₹1601
बेयर ओबेरॉन स्पायरोमेसीफेन 240 SC (22.9 % w/w) 100 मिली
₹500₹650
कॉन्फिडॉर सुपर (इमिडाक्लोप्रिड ३०.५% एससी) २५० मिली
₹1260₹1560
युपीएल- उलाला - 500 मिली
₹4210₹6350
धानुका - धानुकोप 50% डब्ल्यूपी (कॉपर ऑक्सीक्लोराईड) 500 ग्रॅम
₹305₹465
माणिक (100 ग्रॅम)
₹195₹235
टाटा माणिक (अॅसेटामिप्रीड 20% SP) (250 ग्रॅम)
₹425₹560
युपीएल- उलाला (150 ग्रॅम)
₹1400₹1935
धानुका अरेवा - 250 ग्रॅम
₹340₹467
न्यूट्रीप्रो फॉलीबोर 20 % बोरॉन 500 ग्रॅम
₹185₹250
युपीएल- उलाला - (250 ग्रॅम)
₹2135₹3200
धानुका - पेजर 250 ग्राम
₹600₹801
18*27 (ताडपत्री) पिवळी
₹3000₹4400
सुमिटोमो होसी जीए 0.001% 250 मि.ली.
₹195₹275
बेयर नेटिवो (टेब्यूकोनॅझोल 50%+ ट्रायफ्लॉक्सीस्ट्रॉबीन 25% डब्लूजी)50 ग्रॅम
₹425₹570
न्यूट्रीप्रो फॉलीबोर 20 % बोरॉन 1 किग्रॅ
₹335₹430
टारप्लस शीट 17*24 (ताडपत्री) पिवळा
₹3100₹3500
स्टेलर (जिब्रेलीक ऍसिड ०.००१%) ५०० मिली
₹250₹470
स्टेलर (जिब्रेलीक ऍसिड ०.००१%) 1000 मिली
₹480₹885
धानुका - धानुस्टीन 50% डब्ल्यूपी (कार्बेन्डाझिम) 500 ग्रॅम
₹330₹405
धानुका - धानुकोप 50% डब्ल्यूपी (कॉपर ऑक्सीक्लोराईड) 500 ग्रॅम
₹305₹425
धानुका - अरेवा - 250 ग्रॅम
₹340₹467
धानुका - धानुस्टीन 50% डब्ल्यूपी (कार्बेंडॅझिम) 500 ग्रॅम
₹330₹382
धानुका - धानुकोप 50% डब्ल्यूपी (कॉपर ऑक्सीक्लोराईड) 500 ग्रॅम
₹305₹405
कोरोमंडल ग्रोमोर 0-52-34 (1 किग्रॅ)
₹229₹280
MP-प्रोकिसान ग्रेड (250 ग्रॅम)
₹360₹375
इकोनीम प्लस २५० मिली
₹545₹560
इकोनीम प्लस १०० मिली
₹230₹234
धानुका - अरेवा - 250 ग्रॅम
₹340₹467
युपीएल - साफ - 250 ग्रॅम
₹160₹203
युपीएल - साफ - 500 ग्रॅम
₹300₹383
मॅड्रिड (असेटामाप्रिड २०% एसपी) १०० ग्रॅम
₹160₹240
क्रुझर (थायमेथॉक्साम २५% डब्ल्यूजी) २५० ग्रॅम
₹300₹480
माणिक (250 ग्रॅम)
₹425₹560
धानुका- अरेवा - 100 ग्रॅम
₹155₹216
कॉन्स्टा (फिप्रोनील ४०% + इमीडॅक्लोप्रिड ४०%) ४० ग्रॅम
₹450₹620
बारिक्स मॅजिक स्टीकर क्रोमातिक सापळा- पिवळे शीट
₹220₹225
टाटा बहार (500 मिली)
₹430₹610
सुमिटोमो होसी जीए 0.001% 500 मि.ली.
₹325₹480
19-19-19 (1 किलो ग्रॅम)
₹129₹200
युपीएल - साफ - 1000 ग्रॅम
₹600₹750
टेक्नो-झेड (4 किग्रॅ)
₹725₹856
श्रीराम साथी (0:52:34) (1 किग्रॅ)
₹205₹240
टाटा बहार (1000 मिली)
₹850₹1025
युपीएल- उलाला - 60 ग्रॅम
₹475₹696
धनुका - अरेवा 500 ग्रॅम
₹620₹885
युपीएल - साफ - 500 ग्रॅम
₹300₹383
बेयर नेटिवो (टेब्यूकोनॅझोल 50%+ ट्रायफ्लॉक्सीस्ट्रॉबीन 25% डब्लूजी)100 ग्रॅम
₹845₹1050
कोरोमंडल ग्रोमोर 19-19-19 (1 किग्रॅ)
₹139₹193
सुमिटोमो होसी जीए 0.001% १ ली.
₹650₹900
धानुका - अरेवा - 500 ग्रॅम
₹620₹885
धानुका - धानुस्टीन 50% डब्ल्यूपी (कार्बेंडॅझिम) 500 ग्रॅम
₹330₹405
धनुका - अरेवा - 1 किग्रॅ
₹1060₹1601
28*32 (ताडपत्री) पिवळी
₹5000₹7500
धानुका अरेवा - 100 ग्रॅम
₹155₹216
धानुका - पेजर - 250 ग्रॅम
₹590₹801
माणिक (100 ग्रॅम)
₹195₹205
युपीएल - साफ - 1 किग्रॅ
₹600₹750
युपीएल- उलाला - 60 मिली
₹575₹780
टारप्लस शीट 30*40 (ताडपत्री) पिवळा
₹6400₹10000
टारप्लस शीट 11*15 (ताडपत्री) पिवळा
₹1500₹2000
MP-प्रोकिसान ग्रेड (500 ग्रॅम)
₹700₹750
युपीएल - साफ - 250 ग्रॅम
₹160₹203
टाटा माणिक (अॅसेटामिप्रीड 20% SP) (100 ग्रॅम)
₹195₹235
डाऊ ट्रेसर (स्पिनोसॅड 45% SC) 75 मि.ली.
₹1590₹1855
टारप्लस शीट 20*24 (ताडपत्री) पिवळा
₹3500₹4500
सुपर सोना (250 ग्रॅम)
₹350₹500
धानुका अरेवा - 250 ग्रॅम
₹340₹467
धानुका - धानुकोप 50% डब्ल्यूपी (कॉपर ऑक्सीक्लोराईड) 500 ग्रॅम
₹305₹405
इआयडी पॅरी -निमझाल(अॅझाडिरेक्टिन 10000 पीपीएम) 250 मिली
₹545₹550
इआयडी पॅरी -निमझाल(अॅझाडिरेक्टिन 10000 पीपीएम) 500 मिली
₹970₹1050
युपीएल- उलाला - 30 मिली
₹300₹405
ग्लॅडिएटर बॅटरी पंप GL10121 (2 in 1)
₹3300₹5500
ग्लॅडिएटर बॅटरी पंप GL108 (12*8)
₹2900₹4500
ग्लॅडिएटर बॅटरी पंप GL1012 (12*12)
₹3200₹5000
RJ-प्रोकिसान ग्रेड 2 (250 ग्रॅम)
₹360₹375
सिजेंटा अलिका (थायोमेथॉक्झाम १२.६% + लॅम्डासायहॅलोथ्रीन ९.५ % झेड सी.) २०० मिली
₹585₹620
कमांडो रिचार्जेबल टॉर्च - CM007
₹1100₹1699
युपीएल - साफ - 500 ग्रॅम
₹300₹383
X
अ‍ॅग्रोस्टारची निवड केल्याबद्दल धन्यवाद!
कृपया आपला नंबर द्या. आमचे प्रतिनिधी आपल्याला कॉल करून आपली ऑर्डर निश्चित करतील.
मोबाईल नंबर*
पूर्ण नाव
‘सबमिट’ वर क्लिक करून आपण आपली माहिती अ‍ॅग्रोस्टारला पाठविण्यास सहमती दिली आहे. जी लागू कायद्यानुसार याचा वापर करू शकतात.अॅग्रोस्टार अटी व नियम
अ‍ॅग्रोस्टावरून उत्पादने खरेदी करण्याची दुसरी पद्धत
आमचे अ‍ॅप डाउनलोड करा
आम्हाला मिस कॉल द्या
मिस कॉल