AgroStar
पंचगंगा
272 शेतकरी
पंचगंगा गौरव वांगी ( १० ग्रॅम ) बियाणे
₹100₹120

Free Home Deliveryरेटिंग

4.2
178
27
29
14
23

इतर तपशील

  • पीक कालावधी:140 - 180 दिवस
  • पहिली कापणी:५५ - ६० दिवस
  • विशेष टिप्पणी:येथे दिलेली माहिती फक्त संदर्भासाठी आहे. विशेषत: म्हणजे मातीचे प्रकार आणि वातावरणाच्या बदलावर अवलंबून असते. उत्पादनाची माहिती जाणून घेण्यासाठी व वापरण्यासाठी त्यावर लावलेले लेबल व पत्रकात दिलेल्या उत्पादनाचे पूर्ण तपशील व दिशादर्शक लक्षपूर्वक पाहा!

उत्पादनाची वैशिष्ट्ये

फळांचा रंगजांभळ्या बरोबर हिरवा
पेरणीचा हंगामजून-नोव्हेंबर
पेरणीची पद्धतपुनर्लावणी
पेरणीचे अंतरआर - आर : ५ फुट ; पी - पी १ फुट
अतिरिक्त वर्णनछोटे पानाचे रोग सहन करू शकते
पहिली कापणी५५ - ६० दिवस
विशेष टिप्पणीयेथे दिलेली माहिती फक्त संदर्भासाठी आहे. विशेषत: म्हणजे मातीचे प्रकार आणि वातावरणाच्या बदलावर अवलंबून असते. उत्पादनाची माहिती जाणून घेण्यासाठी व वापरण्यासाठी त्यावर लावलेले लेबल व पत्रकात दिलेल्या उत्पादनाचे पूर्ण तपशील व दिशादर्शक लक्षपूर्वक पाहा!

महत्वाचे गुणधर्म:

  • पेरणीचा हंगाम: जून-नोव्हेंबर
  • पेरणीची पद्धत: पुनर्लावणी
  • पेरणीचे अंतर: आर - आर : ५ फुट ; पी - पी १ फुट
  • अतिरिक्त वर्णन: छोटे पानाचे रोग सहन करू शकते
  • बेअरिंग प्रकार: एकटे