AgroStar
नुन्हेम्स 6001 दोडका 250 बियाणे
ब्रॅण्ड: नुन्हेम्स
₹420₹540

इतर तपशील

  • पेरणीची खोली:1/2 इंच खोल
  • पहिली कापणी:55-60 दिवस
  • वनस्पतीची सवय:मजबूत आणि जोमदार
  • विशेष टिप्पणी:येथे पुरवलेली माहिती फक्त संदर्भासाठी आहे आणि संपूर्णपणे मातीचा प्रकार आणि हवामानाच्या स्थितीवर अवलंबून आहे. उत्पादनाच्या संपूर्ण तपशीलासाठी आणि वापराच्या निर्देशासाठी नेहेमी उत्पादनाची लेबले आणि त्याबरोबरचे पत्रक वाचा.

उत्पादनाची वैशिष्ट्ये

विशेष टिप्पणीयेथे पुरवलेली माहिती फक्त संदर्भासाठी आहे आणि संपूर्णपणे मातीचा प्रकार आणि हवामानाच्या स्थितीवर अवलंबून आहे. उत्पादनाच्या संपूर्ण तपशीलासाठी आणि वापराच्या निर्देशासाठी नेहेमी उत्पादनाची लेबले आणि त्याबरोबरचे पत्रक वाचा.
फळांची लांबीलांबी :40-50 सेमी
फळाचा आकारदंडगोलाकारआणि एकसमान
पेरणीचा हंगामखरीप ,उन्हाळी
पेरणीची पद्धतटोबणे
पेरणीचे अंतरओळीतील अंतर : 6-8 फूट; दोन रोपांमधील अंतर : 3 फूट
अतिरिक्त वर्णनअधिक उत्पादन क्षमता असलेले वाण,लांबच्या वाहतुकीस योग्य
बेअरिंग प्रकारएकल
पेरणीची खोली1/2 इंच खोल
पहिली कापणी55-60 दिवस
वनस्पतीची सवयमजबूत आणि जोमदार

महत्वाचे गुणधर्म:

  • पेरणीचा हंगाम: खरीप ,उन्हाळी
  • पेरणीची पद्धत: टोबणे
  • पेरणीचे अंतर: ओळीतील अंतर : 6-8 फूट; दोन रोपांमधील अंतर : 3 फूट
  • अतिरिक्त वर्णन: अधिक उत्पादन क्षमता असलेले वाण,लांबच्या वाहतुकीस योग्य
  • बेअरिंग प्रकार: एकल