AgroStar
नुन्हेम्स
47 शेतकरी
नन्हेम्स - सम्राट भेंडी (7000 बियाणे)
₹1650₹2205

Free Home Deliveryरेटिंग

4.5
36
5
2
1
3

इतर तपशील

  • विशेष टिप्पणी:येथे पुरवलेली माहिती फक्त संदर्भासाठी आहे आणि संपूर्णपणे मातीचा प्रकार आणि हवामानाच्या स्थितीवर अवलंबून आहे. उत्पादनाच्या संपूर्ण तपशीलासाठी आणि वापराच्या निर्देशासाठी नेहेमी उत्पादनाची लेबले आणि त्याबरोबरचे पत्रक वाचा.

उत्पादनाची वैशिष्ट्ये

उत्पादनाचा रंगगडद हिरवा
जातीचा प्रकारसंकरीत
विशेष टिप्पणीयेथे पुरवलेली माहिती फक्त संदर्भासाठी आहे आणि संपूर्णपणे मातीचा प्रकार आणि हवामानाच्या स्थितीवर अवलंबून आहे. उत्पादनाच्या संपूर्ण तपशीलासाठी आणि वापराच्या निर्देशासाठी नेहेमी उत्पादनाची लेबले आणि त्याबरोबरचे पत्रक वाचा.
फळांचा रंगगडद हिरवा
फळांची लांबीलांबी: 12-14 सेमी; रुंदी: 1.5-1.8 सेमी
फळाचा आकार5 शिरा
कीटक प्रतिकारयलो व्हेन मोझाईक विषाणूला प्रतिकारक्षम
पेरणीचा हंगामवर्षभर
पेरणीची पद्धतटोकणे
पेरणीचे अंतरदोन ओळीतील अंतर: 3-5 फुट; दोन रोपांतील अंतर 1 फुट
अतिरिक्त वर्णनसर्व हंगामात लागवडीसाठी चांगले
बेअरिंग प्रकारनागमोडी

महत्वाचे गुणधर्म:

  • पेरणीचा हंगाम: वर्षभर
  • पेरणीची पद्धत: टोकणे
  • पेरणीचे अंतर: दोन ओळीतील अंतर: 3-5 फुट; दोन रोपांतील अंतर 1 फुट
  • अतिरिक्त वर्णन: सर्व हंगामात लागवडीसाठी चांगले
  • बेअरिंग प्रकार: नागमोडी
संबंधित इतर उत्पादने