AgroStar
नुन्हेम्स
5 farmers
नन्हेम्स शिवांश भेंडी - 7000 बियाणे
₹3690

इतर तपशील

  • विशेष टिप्पणी:येथे दिलेली माहिती फक्त संदर्भासाठी आहे. विशेषत: म्हणजे मातीचे प्रकार आणि वातावरणाच्या बदलावर अवलंबून असते. उत्पादनाची माहिती जाणून घेण्यासाठी व वापरण्यासाठी त्यावर लावलेले लेबल व पत्रकात दिलेल्या उत्पादनाचे पूर्ण तपशील व दिशादर्शक लक्षपूर्वक पाहा!

उत्पादनाची वैशिष्ट्ये

उत्पादनाचा रंगगडद हिरवा
जातीचा प्रकारसंकरीत
विशेष टिप्पणीयेथे दिलेली माहिती फक्त संदर्भासाठी आहे. विशेषत: म्हणजे मातीचे प्रकार आणि वातावरणाच्या बदलावर अवलंबून असते. उत्पादनाची माहिती जाणून घेण्यासाठी व वापरण्यासाठी त्यावर लावलेले लेबल व पत्रकात दिलेल्या उत्पादनाचे पूर्ण तपशील व दिशादर्शक लक्षपूर्वक पाहा!
फळांचा रंगगडद हिरवा
फळांची लांबीलांबी: 12-14 सें.मी.व्यास:1.5-1.8 सेमी
फळाचा आकारपाच शिरा
कीटक प्रतिकारपाने वळवणारा विषाणू आणि हळद्या रोगास मध्यम सहनशील
पेरणीचा हंगामवर्षभर
पेरणीची पद्धतटोबून
पेरणीचे अंतरदोन ओळीतील अंतर:1.5-2.5 फुट; दोन बियातील अंतर 1 फुट
अतिरिक्त वर्णनपाने वळवणारा विषाणू आणि हळद्या रोगास मध्यम सहनशील
बेअरिंग प्रकारएका आड एक

महत्वाचे गुणधर्म:

  • पेरणीचा हंगाम: वर्षभर
  • पेरणीची पद्धत: टोबून
  • पेरणीचे अंतर: दोन ओळीतील अंतर:1.5-2.5 फुट; दोन बियातील अंतर 1 फुट
  • अतिरिक्त वर्णन: पाने वळवणारा विषाणू आणि हळद्या रोगास मध्यम सहनशील
  • बेअरिंग प्रकार: एका आड एक