AgroStar
बेयर
0 शेतकरी
डेकाल्ब-7074 मका बियाणे 4 kg
₹1284

इतर तपशील

  • विशेष टिप्पणी:येथे दिलेली माहिती फक्त संदर्भासाठी आहे. विशेषत: म्हणजे मातीचे प्रकार आणि वातावरणाच्या बदलावर अवलंबून असते. उत्पादनाची माहिती जाणून घेण्यासाठी व वापरण्यासाठी त्यावर लावलेले लेबल व पत्रकात दिलेल्या उत्पादनाचे पूर्ण तपशील व दिशादर्शक लक्षपूर्वक पाहा!

उत्पादनाची वैशिष्ट्ये

जातीचा प्रकारसंकरित
कणसाचा घट्टपणाघट्ट
विशेष टिप्पणीयेथे दिलेली माहिती फक्त संदर्भासाठी आहे. विशेषत: म्हणजे मातीचे प्रकार आणि वातावरणाच्या बदलावर अवलंबून असते. उत्पादनाची माहिती जाणून घेण्यासाठी व वापरण्यासाठी त्यावर लावलेले लेबल व पत्रकात दिलेल्या उत्पादनाचे पूर्ण तपशील व दिशादर्शक लक्षपूर्वक पाहा!
कणसाचा आकारदंडगोलाकार
कणसाचा रंगनारंगी
सिंचनाची आवश्यकताबागायती/जिरायती
पेरणीचा हंगामखरीप
पेरणीची पद्धतपेरणी/पुनर्लागवड
पेरणीचे अंतरदोन ओळीतील अंतर : 45 सेमी ; दोन बियातील अंतर 30 सेमी
अतिरिक्त वर्णनलवकर परिपक्वता, विस्तृत अनुकूलन क्षमता चांगली दाणे भरलेले आकर्षक रंग आणि गुणवत्ता
पेरणीची खोली3 सेमी

महत्वाचे गुणधर्म:

  • पेरणीचा हंगाम: खरीप
  • पेरणीची पद्धत: पेरणी/पुनर्लागवड
  • पेरणीचे अंतर: दोन ओळीतील अंतर : 45 सेमी ; दोन बियातील अंतर 30 सेमी
  • अतिरिक्त वर्णन: लवकर परिपक्वता, विस्तृत अनुकूलन क्षमता चांगली दाणे भरलेले आकर्षक रंग आणि गुणवत्ता
  • पेरणीची खोली: 3 सेमी