क्षमस्व, हा लेख आपण निवड केलेल्या भाषामध्ये नाही
आपल्या राज्यात लवकरच अ‍ॅग्री दुकान उपलब्ध होईल.
  आपली रिक्वेस्ट यशस्वीरीत्या पाठविण्यात आली आहे.
डाऊ मिरेक्युलन (ट्राईएकोनटेनोल 0.05 EC) 100 मि.ली.
100 gm
ब्रॅण्ड: कॉर्टेवा
₹77₹92
महत्वाचे गुणधर्म:
  • रासायनिक रचना: ट्रायकोंटानॉल
  • मात्रा: 25-30 मिली/पंप किंवा 250-300 मिली/एकर
  • वापरण्याची पद्धत: फवारणी
  • प्रभावव्याप्ती: धान्याचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी:कोरडा पिकाचा अंश, रोपांची उंची, लवकर आणि मजबूत फुटवे , जास्त लांब आणि चांगल्या प्रकारे पसरलेली मुळे, आणि पिकांमध्ये एकसारखी तसेच लवकर येणारी परीपक्वता
  • प्रभावाचा कालावधी: 30 दिवस
  • पुनर्वापर करण्याची वारंवारीता: 1 वेळ
  • पिकांना लागू: कापूस, टोमॅटो, मिरची, भुईमूग, बटाटा
  • अतिरिक्त वर्णन (अधिक माहिती): लागू नाही
संबंधित इतर उत्पादने
मेटलमन मँकोझेब 64% + मेटालॅक्झिल 8% (500 ग्रॅम)
₹550₹620
युपीएल- उलाला - (250 ग्रॅम)
₹2135₹3200
धानुका ईएम 1 (इमामेक्टिन) 100 ग्रॅम
₹325₹551
युपीएल- उलाला (150 ग्रॅम)
₹1400₹1713
धनुका - पेजर 500 ग्रॅम
₹1050₹1505
पेजर (डायफेन्थ्यूरॉन 50% डब्लूपी) 1 किलो
₹2000₹2905
युपीएल- उलाला - 500 मिली
₹4210₹6350
युपीएल- उलाला - 250 मिली
₹2135₹3200
धानुका - पेजर (500 ग्रॅम)
₹1100₹1505
युपीएल- उलाला - 30 ग्रॅम
₹300₹405
बेयर ओबेरॉन स्पायरोमेसीफेन 240 SC (22.9 % w/w) 100 मिली
₹500₹650
युपीएल - साफ - 250 ग्रॅम
₹160₹203
इआयडी पॅरी -निमझाल(अॅझाडिरेक्टिन 10000 पीपीएम) 250 मिली
₹545₹550
धानुका ईएम 1 (इमामेक्टिन) 250 ग्रॅम
₹785₹1211
धानुका ईएम 1 (इमामेक्टिन) 100 ग्रॅम
₹320₹551
धानुका - धानुकोप 50% डब्ल्यूपी (कॉपर ऑक्सीक्लोराईड) 500 ग्रॅम
₹305₹425
कॉन्फिडॉर सुपर (इमिडाक्लोप्रिड ३०.५% एससी) २५० मिली
₹1260₹1560
धनुका - अरेवा - 1 किग्रॅ
₹1060₹1601
टाटा माणिक (अॅसेटामिप्रीड 20% SP) (250 ग्रॅम)
₹425₹560
MP-प्रोकिसान ग्रेड (500 ग्रॅम)
₹700₹750
धानुका ईएम 1 (इमामेक्टिन) 100 ग्रॅम
₹350₹551
धानुका ईएम 1 (इमामेक्टिन) 250 ग्रॅम
₹785₹1211
धानुका - पेजर 250 ग्राम
₹600₹801
धानुका - धानुस्टीन 50% डब्ल्यूपी (कार्बेन्डाझिम) 500 ग्रॅम
₹330₹405
धानुका - धानुकोप 50% डब्ल्यूपी (कॉपर ऑक्सीक्लोराईड) 500 ग्रॅम
₹305₹405
धानुका ईएम 1 (इमामेक्टिन) 250 ग्रॅम
₹815₹1211
माणिक (100 ग्रॅम)
₹195₹205
न्यूट्रीप्रो फॉलीबोर 20 % बोरॉन 500 ग्रॅम
₹185₹250
धानुका - पेजर - 500 ग्रॅम
₹1050₹1505
MP-प्रोकिसान ग्रेड (250 ग्रॅम)
₹360₹375
धानुका - धानुकोप 50% डब्ल्यूपी (कॉपर ऑक्सीक्लोराईड) 500 ग्रॅम
₹305₹465
युपीएल- उलाला - (250 ग्रॅम)
₹2135₹3200
धानुका ईएम 1 (इमामेक्टिन) 500 ग्रॅम
₹1550₹1972
धनुका - अरेवा 500 ग्रॅम
₹620₹885
RJ-प्रोकिसान ग्रेड 2 (250 ग्रॅम)
₹360₹375
धानुका - अरेवा - 500 ग्रॅम
₹620₹885
धनुका - अरेवा - 1 किग्रॅ
₹1060₹1601
युपीएल - उलाला - 30 ग्रॅम
₹300₹405
सुमिटोमो होसी जीए 0.001% 250 मि.ली.
₹195₹275
बेयर नेटिवो (टेब्यूकोनॅझोल 50%+ ट्रायफ्लॉक्सीस्ट्रॉबीन 25% डब्लूजी)100 ग्रॅम
₹845₹1050
बेयर नेटिवो (टेब्यूकोनॅझोल 50%+ ट्रायफ्लॉक्सीस्ट्रॉबीन 25% डब्लूजी)50 ग्रॅम
₹425₹570
युपीएल- उलाला (150 ग्रॅम)
₹1400₹1935
युपीएल- उलाला (60 ग्रॅम)
₹475₹780
कॉन्स्टा (फिप्रोनील ४०% + इमीडॅक्लोप्रिड ४०%) ४० ग्रॅम
₹450₹620
सिजेंटा अलिका (थायोमेथॉक्झाम १२.६% + लॅम्डासायहॅलोथ्रीन ९.५ % झेड सी.) २०० मिली
₹585₹620
MH -प्रोकिसान ग्रेड 2 (500 ग्रॅम)
₹700₹730
धानुका अरेवा - 250 ग्रॅम
₹340₹467
युपीएल - साफ - 500 ग्रॅम
₹300₹383
धानुका अरेवा - 250 ग्रॅम
₹340₹467
धानुका ईएम 1 (इमामेक्टिन) 250 ग्रॅम
₹785₹1211
बायोविटा (एस्कोफिलम नोडोसम) 1000 मिली
₹850₹936
युपीएल - साफ - 1000 ग्रॅम
₹600₹750
धानुका - धानुस्टीन 50% डब्ल्यूपी (कार्बेंडॅझिम) 500 ग्रॅम
₹330₹382
न्यूट्रीप्रो फॉलीबोर 20 % बोरॉन 1 किग्रॅ
₹335₹430
धानुका- अरेवा - 100 ग्रॅम
₹155₹216
युपीएल- उलाला - 60 ग्रॅम
₹475₹696
सुमिटोमो होसी जीए 0.001% 250 मि.ली.
₹325₹445
इकोनीम प्लस २५० मिली
₹545₹662
युपीएल- उलाला - 500 मिली
₹4210₹6350
धानुका ईएम 1 (इमामेक्टिन) 100 ग्रॅम
₹320₹551
पावर जेल (वनस्पती पोषण) (500 ग्रॅम)
₹400₹650
टारप्लस शीट 30*40 (ताडपत्री) पिवळा
₹6400₹10000
बारिक्स मॅजिक स्टीकर क्रोमातिक सापळा- पिवळे शीट
₹220₹225
बारिक्स मॅजिक स्टीकर क्रोमातिक सापळा- निळे शीट
₹220₹225
टाटा बहार (500 मिली)
₹359₹610
सुमिटोमो होसी जीए 0.001% 500 मि.ली.
₹325₹480
धानुका - धानुस्टीन 50% डब्ल्यूपी (कार्बेंडॅझिम) 500 ग्रॅम
₹330₹405
युपीएल- उलाला - 30 मिली
₹300₹405
युपीएल- उलाला - 60 मिली
₹575₹780
धानुका - अरेवा - 250 ग्रॅम
₹340₹467
धानुका अरेवा - 100 ग्रॅम
₹155₹216
टारप्लस शीट 11*15 (ताडपत्री) पिवळा
₹1500₹2000
टारप्लस शीट 17*24 (ताडपत्री) पिवळा
₹3100₹3500
स्टेलर (जिब्रेलीक ऍसिड ०.००१%) 1000 मिली
₹480₹885
स्टेलर (जिब्रेलीक ऍसिड ०.००१%) ५०० मिली
₹250₹470
युपीएल - साफ - 500 ग्रॅम
₹300₹383
माणिक (250 ग्रॅम)
₹425₹560
धानुका - पेजर - 250 ग्रॅम
₹590₹801
बायोविटा (एस्कोफिलम नोडोसम) ५०० मिली
₹460₹492
अॅग्रोस्टार गोल्ड लाइव्ह
₹1999₹3000
युपीएल - साफ - 1 किग्रॅ
₹600₹750
युपीएल - साफ - 250 ग्रॅम
₹160₹203
कोरोमंडल ग्रोमोर 0-52-34 (1 किग्रॅ)
₹229₹280
सुमिटोमो होसी जीए 0.001% १ ली.
₹650₹900
कोरोमंडल ग्रोमोर 19-19-19 (1 किग्रॅ)
₹139₹193
कोरोमंडल ग्रोमोर 19-19-19 (1 किग्रॅ)
₹139₹193
श्रीराम साथी (0:52:34) (1 किग्रॅ)
₹205₹240
टाटा बहार (1000 मिली)
₹689₹1025
टाटा माणिक (अॅसेटामिप्रीड 20% SP) (100 ग्रॅम)
₹195₹235
युपीएल - साफ - 500 ग्रॅम
₹300₹383
युपीएल - साफ - 250 ग्रॅम
₹160₹203
धानुका - पेजर - 250 ग्रॅम
₹590₹801
इकोनीम प्लस १०० मिली
₹230₹275
कमांडो रिचार्जेबल टॉर्च - CM007
₹1100₹1699
ग्लॅडिएटर बॅटरी पंप GL1012 (12*12)
₹3200₹5000
ग्लॅडिएटर बॅटरी पंप GL10121 (2 in 1)
₹3300₹5500
धानुका - अरेवा - 250 ग्रॅम
₹340₹467
धानुका - धानुकोप 50% डब्ल्यूपी (कॉपर ऑक्सीक्लोराईड) 500 ग्रॅम
₹305₹405
ग्लॅडिएटर बॅटरी पंप GL108 (12*8)
₹2900₹4500
X
अ‍ॅग्रोस्टारची निवड केल्याबद्दल धन्यवाद!
कृपया आपला नंबर द्या. आमचे प्रतिनिधी आपल्याला कॉल करून आपली ऑर्डर निश्चित करतील.
मोबाईल नंबर*
पूर्ण नाव
राज्य:*
‘सबमिट’ वर क्लिक करून आपण आपली माहिती अ‍ॅग्रोस्टारला पाठविण्यास सहमती दिली आहे. जी लागू कायद्यानुसार याचा वापर करू शकतात.अॅग्रोस्टार अटी व नियम
अ‍ॅग्रोस्टावरून उत्पादने खरेदी करण्याची दुसरी पद्धत
आमचे अ‍ॅप डाउनलोड करा
आता अ‍ॅग्री-डॉक्टरांशी बोला
आता कॉल करा