ग्रोवित मल्चिंग शीट 25 मायक्रॉन 400 मीटर (रुंदी 4 फूट)
ब्रॅण्ड: ग्रोवित
₹1900₹2340

रेटिंग

4
17
3
5
3
2

महत्वाचे गुणधर्म:

  • वॉरंटी: कोणतीही हमी नाही, हरवलेल्या वस्तूंना डिलेवरीच्या तारखेपासून 5 दिवसांच्या आत सूचित केले पाहिजे, १ हंगामासाठी वापरावे
  • रंग आणि गुणधर्म: काळा व सिल्वर
  • आकार: 25 मायक्रॉन
  • रुंदी: 4 फूट
  • लांबी: 400 मीटर
  • देखभाल: आच्छादन करण्यापूर्वी जमिनीची उत्तम मशागत करणे गरजेचे आहे
  • उत्पादक देश: भारत