AgroStar
क्लॉज विनायक दोडका (50 ग्रॅम) बियाणे
ब्रॅण्ड: क्लॉज
₹473₹675

इतर तपशील

  • पेरणीची खोली:2-3 सेमी
  • पहिली कापणी:45-50 दिवसानंतर
  • वनस्पतीची सवय:मजबूत व जोमदार
  • विशेष टिप्पणी:येथे दिलेली माहिती फक्त संदर्भासाठी आहे. विशेषत: म्हणजे मातीचे प्रकार आणि वातावरणाच्या बदलावर अवलंबून असते. उत्पादनाची माहिती जाणून घेण्यासाठी व वापरण्यासाठी त्यावर लावलेले लेबल व पत्रकात दिलेल्या उत्पादनाचे पूर्ण तपशील व दिशादर्शक लक्षपूर्वक पाहा!

उत्पादनाची वैशिष्ट्ये

विशेष टिप्पणीयेथे दिलेली माहिती फक्त संदर्भासाठी आहे. विशेषत: म्हणजे मातीचे प्रकार आणि वातावरणाच्या बदलावर अवलंबून असते. उत्पादनाची माहिती जाणून घेण्यासाठी व वापरण्यासाठी त्यावर लावलेले लेबल व पत्रकात दिलेल्या उत्पादनाचे पूर्ण तपशील व दिशादर्शक लक्षपूर्वक पाहा!
फळांची लांबीलांबी:45-50 सेमी
फळाचा आकारदंडगोलाकार एकसारखा
फळांचे वजन250-260 ग्रॅम
पेरणीचा हंगामखरीप,उन्हाळा
पेरणीची पद्धतटोबने
पेरणीचे अंतरदोन ओळीतील अंतर 6-8 फुट ; दोन वेलीतील अंतर 1 फुट
अतिरिक्त वर्णनउच्च उत्पन्न देणारे वाण आकर्षक गडद हिरवा ठळक रंग
बेअरिंग प्रकारएकल
पेरणीची खोली2-3 सेमी
पहिली कापणी45-50 दिवसानंतर
वनस्पतीची सवयमजबूत व जोमदार

महत्वाचे गुणधर्म:

  • पेरणीचा हंगाम: खरीप,उन्हाळा
  • पेरणीची पद्धत: टोबने
  • पेरणीचे अंतर: दोन ओळीतील अंतर 6-8 फुट ; दोन वेलीतील अंतर 1 फुट
  • अतिरिक्त वर्णन: उच्च उत्पन्न देणारे वाण आकर्षक गडद हिरवा ठळक रंग
  • बेअरिंग प्रकार: एकल