AgroStar
क्लॉज प्रिशी टोमॅटो (10 ग्रॅम) बियाणे
ब्रॅण्ड: क्लॉज
₹395₹575

इतर तपशील

  • रोग प्रतिकार:TYLCV ला सहनशील
  • वनस्पतीची सवय:निश्चित स्वरूपाचे रोप
  • विशेष टिप्पणी:येथे पुरवलेली माहिती फक्त संदर्भासाठी आहे आणि संपूर्णपणे मातीचा प्रकार आणि हवामानाच्या स्थितीवर अवलंबून आहे. उत्पादनाच्या संपूर्ण तपशीलासाठी आणि वापराच्या निर्देशासाठी नेहेमी उत्पादनाची लेबले आणि त्याबरोबरचे पत्रक वाचा.

उत्पादनाची वैशिष्ट्ये

विशेष टिप्पणीयेथे पुरवलेली माहिती फक्त संदर्भासाठी आहे आणि संपूर्णपणे मातीचा प्रकार आणि हवामानाच्या स्थितीवर अवलंबून आहे. उत्पादनाच्या संपूर्ण तपशीलासाठी आणि वापराच्या निर्देशासाठी नेहेमी उत्पादनाची लेबले आणि त्याबरोबरचे पत्रक वाचा.
फळांचा रंगलाल
फळाचा आकारलंबगोल
फळांचे वजन90-100 ग्रॅम
पेरणीचा हंगामउन्हाळा ,खरीप,रब्बी
पेरणीची पद्धतरोपांची पुनर्लागवड
पेरणीचे अंतरदोन ओळीतील अंतर 4-6 फूट ; दोन रोपांमधील अंतर 1 फूट
अतिरिक्त वर्णनअधिक उत्पादन क्षमता, चांगला टणकपणा,आणि लांब वाहतुकीसाठी चांगली
पेरणीची खोली1 सेमी पेक्षा कमी
रोग प्रतिकारTYLCV ला सहनशील
वनस्पतीची सवयनिश्चित स्वरूपाचे रोप

महत्वाचे गुणधर्म:

  • पेरणीचा हंगाम: उन्हाळा ,खरीप,रब्बी
  • पेरणीची पद्धत: रोपांची पुनर्लागवड
  • पेरणीचे अंतर: दोन ओळीतील अंतर 4-6 फूट ; दोन रोपांमधील अंतर 1 फूट
  • अतिरिक्त वर्णन: अधिक उत्पादन क्षमता, चांगला टणकपणा,आणि लांब वाहतुकीसाठी चांगली
  • पेरणीची खोली: 1 सेमी पेक्षा कमी