AgroStar
क्लॉज गॅलिनी वांगी (1000 बियाणे)
ब्रॅण्ड: क्लॉज
₹2330₹3320

इतर तपशील

  • वनस्पतीची सवय:उभे
  • विशेष टिप्पणी:येथे पुरवलेली माहिती फक्त संदर्भासाठी आहे आणि संपूर्णपणे मातीचा प्रकार आणि हवामानाच्या स्थितीवर अवलंबून आहे. उत्पादनाच्या संपूर्ण तपशीलासाठी आणि वापराच्या निर्देशासाठी नेहेमी उत्पादनाची लेबले आणि त्याबरोबरचे पत्रक वाचा.

उत्पादनाची वैशिष्ट्ये

वनस्पतीची सवयउभे
फळांचा रंगगडद जांभळा
फळाचा आकारमोठा घंटा आकार
फळांचे वजन250-300 ग्रॅम
पेरणीचा हंगामवर्षभर
पेरणीची पद्धतपुनर्रोपण
पेरणीचे अंतरदोन ओळीतील अंतर 5 फुट ; दोन रोपांमधील अंतर 1 फुट
अतिरिक्त वर्णनउच्च उत्पन्न क्षमता,चवीला उत्तम,मोठ्या आकाराचे फळ
पहिली कापणीलागवडीनंतर 75-80 दिवसांनी
विशेष टिप्पणीयेथे पुरवलेली माहिती फक्त संदर्भासाठी आहे आणि संपूर्णपणे मातीचा प्रकार आणि हवामानाच्या स्थितीवर अवलंबून आहे. उत्पादनाच्या संपूर्ण तपशीलासाठी आणि वापराच्या निर्देशासाठी नेहेमी उत्पादनाची लेबले आणि त्याबरोबरचे पत्रक वाचा.

महत्वाचे गुणधर्म:

  • पेरणीचा हंगाम: वर्षभर
  • पेरणीची पद्धत: पुनर्रोपण
  • पेरणीचे अंतर: दोन ओळीतील अंतर 5 फुट ; दोन रोपांमधील अंतर 1 फुट
  • अतिरिक्त वर्णन: उच्च उत्पन्न क्षमता,चवीला उत्तम,मोठ्या आकाराचे फळ
  • पहिली कापणी: लागवडीनंतर 75-80 दिवसांनी