क्षमस्व, हा लेख आपण निवड केलेल्या भाषामध्ये नाही
आपल्या राज्यात लवकरच अ‍ॅग्री दुकान उपलब्ध होईल.
  आपली रिक्वेस्ट यशस्वीरीत्या पाठविण्यात आली आहे.
कोरोमंडल ग्रोमोर 19-19-19 (1 किग्रॅ)
1000 gm
ब्रॅण्ड: कोरोमंडल
₹139₹193
महत्वाचे गुणधर्म:
  • रासायनिक रचना: नायट्रोजन, फॉस्फरस, पोटॅशियम
  • मात्रा: 1 किग्रॅ/ एकर
  • वापरण्याची पद्धत: फवारा
  • प्रभावव्याप्ती: नवीन रोपे आणि वाढणारी रोपांचे निरोगी वनस्पतीचे वाढ
  • सुसंगतता: बहुतेक सर्व रसायनांशी सुसंगत कॅल्शियम उत्पादनांबरोबर मिसळू नका.
  • पुनर्वापर करण्याची वारंवारीता: 3 ते 4 वेळा
  • पिकांना लागू: सर्व पिके
  • अतिरिक्त वर्णन (अधिक माहिती): पिकांची जोम वाढवते
संबंधित इतर उत्पादने
युपीएल- उलाला - 250 मिली
₹2135₹3200
मेटलमन मँकोझेब 64% + मेटालॅक्झिल 8% (500 ग्रॅम)
₹550₹620
टारप्लस शीट 7*11 (ताडपत्री) पिवळा
₹750₹1100
युपीएल- उलाला - (250 ग्रॅम)
₹2135₹3200
धानुका - पेजर - 250 ग्रॅम
₹590₹801
युपीएल- उलाला (150 ग्रॅम)
₹1400₹1713
धानुका - पेजर - 250 ग्रॅम
₹590₹801
कोरोमंडल ग्रोमोर 0-0-50 (1 किग्रॅ)
₹149₹155
युपीएल- उलाला - 500 मिली
₹4210₹6350
18*27 (ताडपत्री) पिवळी
₹3000₹4400
धानुका - धानुस्टीन 50% डब्ल्यूपी (कार्बेंडॅझिम) 500 ग्रॅम
₹330₹382
टारप्लस शीट 30*40 (ताडपत्री) काळा
₹6400₹10000
टारप्लस शीट 28*32 (ताडपत्री)काळा
₹4800₹7500
धानुका - पेजर (500 ग्रॅम)
₹1100₹1505
मॉक्झीमेट (600 ग्रॅम)
₹770₹939
मॉक्झीमेट (600 ग्रॅम)
₹750₹771
धनुका - पेजर 500 ग्रॅम
₹1050₹1505
युपीएल- उलाला - 30 ग्रॅम
₹300₹405
पेजर (डायफेन्थ्यूरॉन 50% डब्लूपी) 1 किलो
₹2000₹2905
डाऊ डेलिगेट (स्पिनेटोराम 11.7% SC) 180 मि.ली.
₹1800₹2124
धानुका - पेजर 250 ग्राम
₹600₹801
युपीएल- उलाला - (250 ग्रॅम)
₹2135₹3200
इकोनीम प्लस १०० मिली
₹230₹275
युपीएल- उलाला (60 ग्रॅम)
₹475₹780
युपीएल- उलाला - 500 मिली
₹4210₹6350
सुमिटोमो होसी जीए 0.001% 500 मि.ली.
₹325₹480
युपीएल- उलाला (150 ग्रॅम)
₹1400₹1935
बेयर नेटिवो (टेब्यूकोनॅझोल 50%+ ट्रायफ्लॉक्सीस्ट्रॉबीन 25% डब्लूजी)100 ग्रॅम
₹845₹1050
धानुका - धानुकोप 50% डब्ल्यूपी (कॉपर ऑक्सीक्लोराईड) 500 ग्रॅम
₹305₹425
युपीएल - उलाला - 30 ग्रॅम
₹300₹405
टाटा माणिक (अॅसेटामिप्रीड 20% SP) (250 ग्रॅम)
₹425₹560
कोरोमंडल ग्रोमोर 13-0-45 (1 किग्रॅ)
₹164₹212
धानुका - पेजर - 500 ग्रॅम
₹1050₹1505
धानुका अरेवा - 100 ग्रॅम
₹155₹216
धनुका - अरेवा 500 ग्रॅम
₹620₹885
धनुका - अरेवा - 1 किग्रॅ
₹1060₹1601
युपीएल - साफ - 1000 ग्रॅम
₹600₹750
युपीएल - साफ - 1 किग्रॅ
₹600₹750
डाऊ मिरेक्युलन (ट्राईएकोनटेनोल 0.05 EC) 250 मि.ली.
₹217₹220
टाटा बहार (1000 मिली)
₹689₹1025
युपीएल - साफ - 500 ग्रॅम
₹300₹383
धानुका - धानुस्टीन 50% डब्ल्यूपी (कार्बेन्डाझिम) 500 ग्रॅम
₹330₹405
मॅटको 250 (मेटालॅक्झिल 8%डब्ल्यूपी + मँकोझेब 64%) 250 ग्रॅम
₹325₹400
अॅग्रोस्टार गोल्ड लाइव्ह
₹1999₹3000
युपीएल- उलाला - 60 मिली
₹575₹780
सुमिटोमो होसी जीए 0.001% 250 मि.ली.
₹325₹445
सुमिटोमो होसी जीए 0.001% 250 मि.ली.
₹195₹275
इकोनीम प्लस २५० मिली
₹545₹662
धानुका अरेवा - 250 ग्रॅम
₹340₹467
धानुका - धानुस्टीन 50% डब्ल्यूपी (कार्बेंडॅझिम) 500 ग्रॅम
₹330₹405
धानुका - अरेवा - 250 ग्रॅम
₹340₹467
डाऊ मिरेक्युलन (ट्राईएकोनटेनोल 0.05 EC) 100 मि.ली.
₹77₹92
ग्लॅडिएटर बॅटरी पंप GL10121 (2 in 1)
₹3300₹5500
धानुका - धानुकोप 50% डब्ल्यूपी (कॉपर ऑक्सीक्लोराईड) 500 ग्रॅम
₹305₹405
टाटा माणिक (अॅसेटामिप्रीड 20% SP) (100 ग्रॅम)
₹195₹235
माणिक (250 ग्रॅम)
₹425₹560
न्यूट्रीप्रो फॉलीबोर 20 % बोरॉन 500 ग्रॅम
₹185₹250
सुमिटोमो होसी जीए 0.001% १ ली.
₹650₹900
इआयडी पॅरी -निमझाल(अॅझाडिरेक्टिन 10000 पीपीएम) 250 मिली
₹545₹550
युपीएल - साफ - 500 ग्रॅम
₹300₹383
न्यूट्रीप्रो फॉलीबोर 20 % बोरॉन 1 किग्रॅ
₹335₹430
मॅटको 500 (मेटालॅक्झिल 8%डब्ल्यूपी + मँकोझेब 64%) 1000 ग्रॅम
₹1190₹1320
युपीएल - साफ - 500 ग्रॅम
₹300₹383
धानुका - अरेवा - 250 ग्रॅम
₹340₹467
धनुका - अरेवा - 1 किग्रॅ
₹1060₹1601
धानुका - धानुकोप 50% डब्ल्यूपी (कॉपर ऑक्सीक्लोराईड) 500 ग्रॅम
₹305₹405
धानुका अरेवा - 250 ग्रॅम
₹340₹467
युपीएल - साफ - 250 ग्रॅम
₹160₹203
श्रीराम साथी 0:0:50 (1 किग्रॅ)
₹140₹140
वेटसिल प्लस 100 मिली
₹210₹280
मॅटको 500 (मेटालॅक्झिल 8%डब्ल्यूपी + मँकोझेब 64%) 500 ग्रॅम
₹595₹700
कॉन्फिडॉर सुपर (इमिडाक्लोप्रिड ३०.५% एससी) २५० मिली
₹1260₹1560
हयूमिक पॉवर अडवांस पावडर (95% हुमिक ऍसिड) (250 ग्रॅम)
₹349₹500
सिजेंटा अलिका (थायोमेथॉक्झाम १२.६% + लॅम्डासायहॅलोथ्रीन ९.५ % झेड सी.) २०० मिली
₹585₹620
ताक़त (हेक्साकोनॅझोल) 5% + कॅप्टन 70% डब्ल्यूपी) 500 ग्रॅम
₹660₹680
धानुका- अरेवा - 100 ग्रॅम
₹155₹216
धानुका - अरेवा - 500 ग्रॅम
₹620₹885
माणिक (100 ग्रॅम)
₹195₹205
बेयर नेटिवो (टेब्यूकोनॅझोल 50%+ ट्रायफ्लॉक्सीस्ट्रॉबीन 25% डब्लूजी)50 ग्रॅम
₹425₹570
युपीएल - साफ - 250 ग्रॅम
₹160₹203
ग्लॅडिएटर बॅटरी पंप GL1012 (12*12)
₹3200₹5000
कॉन्स्टा (फिप्रोनील ४०% + इमीडॅक्लोप्रिड ४०%) ४० ग्रॅम
₹450₹620
बेयर ओबेरॉन स्पायरोमेसीफेन 240 SC (22.9 % w/w) 100 मिली
₹500₹650
ग्लॅडिएटर बॅटरी पंप GL108 (12*8)
₹2900₹4500
टारप्लस शीट 17*24 (ताडपत्री) पिवळा
₹3100₹3500
बारिक्स मॅजिक स्टीकर क्रोमातिक सापळा- पिवळे शीट
₹220₹225
बारिक्स मॅजिक स्टीकर क्रोमातिक सापळा- निळे शीट
₹220₹225
युपीएल- उलाला - 30 मिली
₹300₹405
युपीएल - साफ - 250 ग्रॅम
₹160₹203
धानुका - धानुकोप 50% डब्ल्यूपी (कॉपर ऑक्सीक्लोराईड) 500 ग्रॅम
₹305₹465
मॅटको 250 (मेटालॅक्झिल 8%डब्ल्यूपी + मँकोझेब 64%) 250 ग्रॅम
₹325₹400
कमांडो रिचार्जेबल टॉर्च - CM007
₹1100₹1699
पावर जेल (वनस्पती पोषण) (500 ग्रॅम)
₹400₹650
टारप्लस शीट 30*40 (ताडपत्री) पिवळा
₹6400₹10000
टारप्लस शीट 20*24 (ताडपत्री) पिवळा
₹3500₹4500
टारप्लस शीट 11*15 (ताडपत्री) पिवळा
₹1500₹2000
28*32 (ताडपत्री) पिवळी
₹5000₹7500
युपीएल- उलाला - 60 ग्रॅम
₹475₹696
X
अ‍ॅग्रोस्टारची निवड केल्याबद्दल धन्यवाद!
कृपया आपला नंबर द्या. आमचे प्रतिनिधी आपल्याला कॉल करून आपली ऑर्डर निश्चित करतील.
मोबाईल नंबर*
पूर्ण नाव
राज्य:*
‘सबमिट’ वर क्लिक करून आपण आपली माहिती अ‍ॅग्रोस्टारला पाठविण्यास सहमती दिली आहे. जी लागू कायद्यानुसार याचा वापर करू शकतात.अॅग्रोस्टार अटी व नियम
अ‍ॅग्रोस्टावरून उत्पादने खरेदी करण्याची दुसरी पद्धत
आमचे अ‍ॅप डाउनलोड करा
आता अ‍ॅग्री-डॉक्टरांशी बोला
आता कॉल करा