AgroStar
कावेरी- जादू बीजी II कापूस बियाणे
ब्रॅण्ड: कावेरी
₹810₹810

Free Home Deliveryरेटिंग

4.3
64
16
5
3
7

इतर तपशील

  • विशेष टिप्पणी:येथे दिलेली माहिती फक्त संदर्भासाठी आहे. विशेषत: म्हणजे मातीचे प्रकार आणि वातावरणाच्या बदलावर अवलंबून असते. उत्पादनाची माहिती जाणून घेण्यासाठी व वापरण्यासाठी त्यावर लावलेले लेबल व पत्रकात दिलेल्या उत्पादनाचे पूर्ण तपशील व दिशादर्शक लक्षपूर्वक पाहा!
  • पीक कालावधी:155 - 170 दिवस
  • खंड:मध्यम पक्वता

महत्वाचे गुणधर्म:

  • पेरणीचा हंगाम: मे - जून
  • पेरणीची पद्धत: टोबणे
  • पेरणीचे अंतर: दोन ओळींमधले अंतर 4 फुट; दोन रोपांमधले अंतर 1.5 फुट
  • अतिरिक्त वर्णन: दाट लागवडीसाठी चांगला वाण
  • वनस्पतीची सवय: सरळ
संबंधित इतर उत्पादने