AgroStar
व्हीएनआर
208 शेतकरी
एम.एच व्ही.एन. आर - कुमुद काकडी (१० ग्राम) बियाणे
₹190₹272

Free Home Deliveryरेटिंग

4
133
20
15
11
29

उत्पादनाची वैशिष्ट्ये

विशेष टिप्पणीयेथे दिलेली माहिती फक्त संदर्भासाठी आहे. विशेषत: म्हणजे मातीचे प्रकार आणि वातावरणाच्या बदलावर अवलंबून असते. उत्पादनाची माहिती जाणून घेण्यासाठी व वापरण्यासाठी त्यावर लावलेले लेबल व पत्रकात दिलेल्या उत्पादनाचे पूर्ण तपशील व दिशादर्शक लक्षपूर्वक पाहा!
फळांची लांबीलांबी - १६ सें.मी ; रुंदी २.५ ते ४ सें.मी
फळाचा आकारलहान आणि बेलनाकार
पेरणीचा हंगामखरीप आणि उन्हाळी हंगाम
पेरणीची पद्धतटोकून
पेरणीचे अंतरओळीतील अंतर ४ फुट ; रोपांतील अंतर १.५ फुट
अतिरिक्त वर्णनआकर्षक हिरवे फळ आणि आकार

महत्वाचे गुणधर्म:

  • पेरणीचा हंगाम: खरीप आणि उन्हाळी हंगाम
  • पेरणीची पद्धत: टोकून
  • पेरणीचे अंतर: ओळीतील अंतर ४ फुट ; रोपांतील अंतर १.५ फुट
  • अतिरिक्त वर्णन: आकर्षक हिरवे फळ आणि आकार
  • विशेष टिप्पणी: येथे दिलेली माहिती फक्त संदर्भासाठी आहे. विशेषत: म्हणजे मातीचे प्रकार आणि वातावरणाच्या बदलावर अवलंबून असते. उत्पादनाची माहिती जाणून घेण्यासाठी व वापरण्यासाठी त्यावर लावलेले लेबल व पत्रकात दिलेल्या उत्पादनाचे पूर्ण तपशील व दिशादर्शक लक्षपूर्वक पाहा!