एम.एच व्ही.एन. आर - कुमुद काकडी (१० ग्राम) बियाणे
ब्रॅण्ड: व्हीएनआर
₹180₹216

इतर तपशील

  उत्पादनाची वैशिष्ट्ये

  फळांची लांबीलांबी - १६ सें.मी ; रुंदी २.५ ते ४ सें.मी
  फळांचा आकारलहान आणि बेलनाकार

  महत्वाचे गुणधर्म:

  • पेरणीचा हंगाम: खरीप आणि उन्हाळी हंगाम
  • पेरणीची पद्धत: टोकून
  • पेरणीतील अंतर: ओळीतील अंतर ४ फुट ; रोपांतील अंतर १.५ फुट
  • अतिरिक्त वर्णन (अधिक माहिती): आकर्षक हिरवे फळ आणि आकार
  • विशेष टिप्पण्या: येथे दिलेली माहिती फक्त संदर्भासाठी आहे. विशेषत: म्हणजे मातीचे प्रकार आणि वातावरणाच्या बदलावर अवलंबून असते. उत्पादनाची माहिती जाणून घेण्यासाठी व वापरण्यासाठी त्यावर लावलेले लेबल व पत्रकात दिलेल्या उत्पादनाचे पूर्ण तपशील व दिशादर्शक लक्षपूर्वक पाहा!