AgroStar
एमएच - महिको 1 (एमपीएच-1) पम्पकिन (50 Gms) बियाणे
ब्रॅण्ड: महिको
₹225₹330

महत्वाचे गुणधर्म:

  • पेरणीचा हंगाम: खरीप,उन्हाळा
  • पेरणीची पद्धत: टोबने
  • पेरणीतील अंतर: दोन ओळीतील अंतर :6-8 ft ; दोन बियातील अंतर1 ft
  • अतिरिक्त वर्णन (अधिक माहिती): जास्त उत्पादन असलेले वाण
  • पेरणीची खोली: 2- 3 सेमी