क्षमस्व, हा लेख आपण निवड केलेल्या भाषामध्ये नाही
आपल्या राज्यात लवकरच अ‍ॅग्री दुकान उपलब्ध होईल.
  आपली रिक्वेस्ट यशस्वीरीत्या पाठविण्यात आली आहे.
एफ१ मॅक्स कलिंगड (१०००बियाणे) बियाणे
50 gm
ब्रॅण्ड: नुन्हेम्स
₹1850₹2425
महत्वाचे गुणधर्म:
  • पेरणीचा हंगाम: रब्बी, उन्हाळी
  • पेरणीची पद्धत: टोबने / पुर्नलागवड
  • पेरणीतील अंतर: दोन ओळींतील अंतर: ५-७ फूट; दोन रोपांतील अंतर २-३ फूट
  • विशेष टिप्पण्या: येथे दिलेली माहिती फक्त संदर्भासाठी आहे. उत्पादनाची माहिती जाणून घेण्यासाठी व वापरण्यासाठी त्यावर लावलेले लेबल व पत्रकात दिलेल्या उत्पादनाचे पूर्ण तपशील व दिशादर्शक लक्षपूर्वक पाहा!
  • पिकाचा कालावधी: ७५-९० दिवस
संबंधित इतर उत्पादने
मेटलमन मँकोझेब 64% + मेटालॅक्झिल 8% (500 ग्रॅम)
₹550₹620
टारप्लस शीट 30*40 (ताडपत्री) काळा
₹6400₹10000
टारप्लस शीट 28*32 (ताडपत्री)काळा
₹4800₹7500
टारप्लस शीट 7*11 (ताडपत्री) पिवळा
₹750₹1100
पाहुजा सुमन 235 कलिंगड बियाणे (25 ग्रॅम)
₹625₹1300
बारिक्स मॅजिक भाजीपाला माशी कामगंध सापळा
₹90₹90
धनुका - अरेवा 500 ग्रॅम
₹620₹885
बारिक्स मॅजिक फळ माशी फक्त लूर
₹90₹90
धनुका - अरेवा - 1 किग्रॅ
₹1060₹1601
शटर (थायमेथॉक्साम ७५% एसजी) ५० ग्रॅम
₹275₹395
मॅटको 500 (मेटालॅक्झिल 8%डब्ल्यूपी + मँकोझेब 64%) 1000 ग्रॅम
₹1190₹1320
युपीएल - साफ - 1000 ग्रॅम
₹600₹750
बायोविटा (एस्कोफिलम नोडोसम) 1000 मिली
₹850₹936
धनुका - अरेवा - 1 किग्रॅ
₹1060₹1601
धानुका - अरेवा - 500 ग्रॅम
₹620₹885
धानुका अरेवा - 100 ग्रॅम
₹155₹216
एफ१ मॅक्स कलिंगड (१०००बियाणे) बियाणे
₹1850₹2425
सागर किंग कलिंगड बियाणे (50 ग्रॅम)
₹1450₹2100
धानुका - धानुस्टीन 50% डब्ल्यूपी (कार्बेंडॅझिम) 500 ग्रॅम
₹330₹405
धानुका - धानुकोप 50% डब्ल्यूपी (कॉपर ऑक्सीक्लोराईड) 500 ग्रॅम
₹305₹465
बारिक्स मॅजिक फळ माशी कामगंध सापळा + लूर (एक नग)
₹175₹180
धानुका - धानुस्टीन 50% डब्ल्यूपी (कार्बेन्डाझिम) 500 ग्रॅम
₹330₹405
सुमिटोमो होसी जीए 0.001% 250 मि.ली.
₹325₹445
बारिक्स मॅजिक स्टीकर क्रोमातिक सापळा- पिवळे शीट
₹220₹225
बारिक्स मॅजिक भाजीपाला माशी कामगंध सापळा + लूर (एक नग)
₹180₹180
धानुका - अरेवा - 250 ग्रॅम
₹340₹467
युपीएल - साफ - 250 ग्रॅम
₹160₹203
डाऊ मिरेक्युलन (ट्राईएकोनटेनोल 0.05 EC) 250 मि.ली.
₹217₹220
सुमिटोमो होसी जीए 0.001% 250 मि.ली.
₹195₹275
धानुका अरेवा - 250 ग्रॅम
₹340₹467
बारिक्स मॅजिक स्टीकर क्रोमातिक सापळा- निळे शीट
₹220₹225
धानुका- अरेवा - 100 ग्रॅम
₹155₹216
कोरोमंडल ग्रोमोर 19-19-19 (1 किग्रॅ)
₹139₹193
कोरोमंडल ग्रोमोर 19-19-19 (1 किग्रॅ)
₹139₹193
किटोगार्ड (100 मिली)
₹285₹300
18*27 (ताडपत्री) पिवळी
₹3000₹4400
पाहुजा सुमन 235 कलिंगड बियाणे (50 ग्रॅम)
₹1250₹2600
धानुका - धानुकोप 50% डब्ल्यूपी (कॉपर ऑक्सीक्लोराईड) 500 ग्रॅम
₹305₹425
युपीएल - साफ - 500 ग्रॅम
₹300₹383
अ‍ॅड -फायर इमिडाक्लोप्रीड 70% WG 150 ग्रॅम
₹720₹826
धानुका - धानुस्टीन 50% डब्ल्यूपी (कार्बेंडॅझिम) 500 ग्रॅम
₹330₹382
कॉन्फिडॉर सुपर (इमिडाक्लोप्रिड ३०.५% एससी) २५० मिली
₹1260₹1560
सागर किंग कलिंगड बियाणे (50 ग्रॅम)
₹1375₹2100
सिजेंटा अलिका (थायोमेथॉक्झाम १२.६% + लॅम्डासायहॅलोथ्रीन ९.५ % झेड सी.) २०० मिली
₹585₹620
बायोविटा (एस्कोफिलम नोडोसम) ५०० मिली
₹460₹492
सुमिटोमो होसी जीए 0.001% 500 मि.ली.
₹325₹480
न्यूट्रीप्रो फॉलीबोर 20 % बोरॉन 1 किग्रॅ
₹335₹430
टाटा बहार (500 मिली)
₹359₹610
अवतार (हेक्साकॉनेझोल 4 % + झायनेब 68%) 500 ग्रॅम
₹550₹560
अवतार (हेक्साकॉनेझोल 4 % + झायनेब 68%) 250 ग्रॅम
₹280₹300
डाऊ मिरेक्युलन (ट्राईएकोनटेनोल 0.05 EC) 100 मि.ली.
₹77₹92
सुमिटोमो होसी जीए 0.001% १ ली.
₹650₹900
सुपर सोना (250 ग्रॅम)
₹350₹500
मॅटको 250 (मेटालॅक्झिल 8%डब्ल्यूपी + मँकोझेब 64%) 250 ग्रॅम
₹325₹400
मॅटको 250 (मेटालॅक्झिल 8%डब्ल्यूपी + मँकोझेब 64%) 250 ग्रॅम
₹325₹400
मॅटको 500 (मेटालॅक्झिल 8%डब्ल्यूपी + मँकोझेब 64%) 500 ग्रॅम
₹595₹700
टारप्लस शीट 17*24 (ताडपत्री) पिवळा
₹3100₹3500
28*32 (ताडपत्री) पिवळी
₹5000₹7500
शटर (थायमेथॉक्साम ७५% एसजी) 100 ग्रॅम
₹550₹790
धानुका - धानुकोप 50% डब्ल्यूपी (कॉपर ऑक्सीक्लोराईड) 500 ग्रॅम
₹305₹405
न्यूट्रीप्रो फॉलीबोर 20 % बोरॉन 500 ग्रॅम
₹185₹250
किटोगार्ड (250 मिली)
₹700₹715
अवतार (हेक्साकॉनेझोल 4 % + झायनेब 68%) 250 ग्रॅम
₹280₹329
इकोनीम प्लस २५० मिली
₹545₹662
अॅग्रोस्टार गोल्ड लाइव्ह
₹1999₹3000
युपीएल - साफ - 500 ग्रॅम
₹300₹383
युपीएल - साफ - 250 ग्रॅम
₹160₹203
इआयडी पॅरी -निमझाल(अॅझाडिरेक्टिन 10000 पीपीएम) 250 मिली
₹545₹550
धानुका - अरेवा - 250 ग्रॅम
₹340₹467
टाटा बहार (1000 मिली)
₹689₹1025
ग्लॅडिएटर बॅटरी पंप GL108 (12*8)
₹2900₹4500
पावर जेल (वनस्पती पोषण) (500 ग्रॅम)
₹400₹650
ग्लॅडिएटर बॅटरी पंप GL1012 (12*12)
₹3200₹5000
युपीएल - साफ - 500 ग्रॅम
₹300₹383
टारप्लस शीट 20*24 (ताडपत्री) पिवळा
₹3500₹4500
किटोगार्ड (100 मिली)
₹335₹358
हयूमिक पॉवर अडवांस पावडर (95% हुमिक ऍसिड) (250 ग्रॅम)
₹349₹500
अवतार (हेक्साकॉनेझोल 4 % + झायनेब 68%) 500 ग्रॅम
₹550₹618
कमांडो रिचार्जेबल टॉर्च - CM007
₹1100₹1699
टारप्लस शीट 11*15 (ताडपत्री) पिवळा
₹1500₹2000
धानुका अरेवा - 250 ग्रॅम
₹340₹467
इकोनीम प्लस १०० मिली
₹230₹275
टारप्लस शीट 30*40 (ताडपत्री) पिवळा
₹6400₹10000
ग्लॅडिएटर बॅटरी पंप GL10121 (2 in 1)
₹3300₹5500
धानुका - धानुकोप 50% डब्ल्यूपी (कॉपर ऑक्सीक्लोराईड) 500 ग्रॅम
₹305₹405
रूट पॉवर (200 ग्रॅम)
₹175₹450
युपीएल - साफ - 1 किग्रॅ
₹600₹750
युपीएल - साफ - 250 ग्रॅम
₹160₹203
X
अ‍ॅग्रोस्टारची निवड केल्याबद्दल धन्यवाद!
कृपया आपला नंबर द्या. आमचे प्रतिनिधी आपल्याला कॉल करून आपली ऑर्डर निश्चित करतील.
मोबाईल नंबर*
पूर्ण नाव
राज्य:*
‘सबमिट’ वर क्लिक करून आपण आपली माहिती अ‍ॅग्रोस्टारला पाठविण्यास सहमती दिली आहे. जी लागू कायद्यानुसार याचा वापर करू शकतात.अॅग्रोस्टार अटी व नियम
अ‍ॅग्रोस्टावरून उत्पादने खरेदी करण्याची दुसरी पद्धत
आमचे अ‍ॅप डाउनलोड करा
आता अ‍ॅग्री-डॉक्टरांशी बोला
आता कॉल करा