AgroStar
ईस्ट वेस्ट दुधी भोपळा अनमोल बियाणे ( 50 ग्रॅम )
ब्रॅण्ड: ईस्ट वेस्ट सीड्स
₹200₹242

इतर तपशील

  • बेअरिंग प्रकार:एकल
  • पेरणीची खोली:१ सेमी पेक्षा कमी
  • वनस्पतीची सवय:जोमदार वनस्पतीची वाढ
  • विशेष टिप्पणी:येथे दिलेली माहिती फक्त संदर्भासाठी आहे. विशेषत: म्हणजे मातीचे प्रकार आणि वातावरणाच्या बदलावर अवलंबून असते. उत्पादनाची माहिती जाणून घेण्यासाठी व वापरण्यासाठी त्यावर लावलेले लेबल व पत्रकात दिलेल्या उत्पादनाचे पूर्ण तपशील व दिशादर्शक लक्षपूर्वक पाहा!

उत्पादनाची वैशिष्ट्ये

फळांची लांबीलांबी:30-35 सेमी
फळाचा आकारदंडगोलाकार
पेरणीचा हंगामखरीप ,उन्हाळा
पेरणीची पद्धतटोबणे
पेरणीचे अंतरओळीतील अंतर : 6 फूट; दोन रोपांमधील अंतर :1 फूट
अतिरिक्त वर्णनजोमदार वाढीबरोबर जास्त फळांची संख्या
बेअरिंग प्रकारएकल
पीक कालावधी50-55 दिवस
वनस्पतीची सवयजोमदार वनस्पतीची वाढ
विशेष टिप्पणीयेथे दिलेली माहिती फक्त संदर्भासाठी आहे. विशेषत: म्हणजे मातीचे प्रकार आणि वातावरणाच्या बदलावर अवलंबून असते. उत्पादनाची माहिती जाणून घेण्यासाठी व वापरण्यासाठी त्यावर लावलेले लेबल व पत्रकात दिलेल्या उत्पादनाचे पूर्ण तपशील व दिशादर्शक लक्षपूर्वक पाहा!

महत्वाचे गुणधर्म:

  • पेरणीचा हंगाम: खरीप ,उन्हाळा
  • पेरणीची पद्धत: टोबणे
  • पेरणीचे अंतर: ओळीतील अंतर : 6 फूट; दोन रोपांमधील अंतर :1 फूट
  • अतिरिक्त वर्णन: जोमदार वाढीबरोबर जास्त फळांची संख्या
  • पीक कालावधी: 50-55 दिवस